Pateicības pasākums „Svētki gudrībai”

Šī gada 31. maija vakarā ģimnāzijas aktu zālē pulcējās skolotāji, tehniskie darbinieki, mecenāti,  čaklākie skolēni un viņu vecāki, kā arī folkloras kopa „Upīte”, lai kopā svinētu svētkus gudrībai.

Direktore Kristīne Lele savā uzrunā akcentēja maija mēneša pēdējo dienu, kas ir ļoti nozīmīga skolas dzīvē. Tas ir laiks, kad skolēni bezrūpīgi ver ciet skolas durvis un iesoļo pelnītajā vasaras brīvlaikā, izņēmums ir 9. un 12. klašu izglītojamie, kuri turpina kārtot centralizētos eksāmenus. Kā zinām, tieši maija mēneša pēdējā diena, ir tradīcija, kad pulcējamies vienkopus, lai teiktu pateicības vārdus ikvienam no klātesošajiem. Direktore novēlēja, lai godam pelnītie paldies vārdi paceļ mūs spārnos un iedvesmo jauniem izaicinājumiem!

Pateicības par augstiem  sasniegumiem mācību darbā un mācību priekšmetu olimpiādēs saņēma divdesmit četri 7. un 8. klašu skolēni, divdesmit 9. un 10. klašu skolēni un deviņpadsmit 11. un 12. klašu skolēni. Pateicības raksti par iedrošinājumu un atbalstu bērna individuālajā izaugsmē tika pasniegti šo skolēnu vecākiem.

Šinī mācību gadā konkursu „Gada klase”  nomainīja ģimnāzijas nominācija „Gada skolēns 2024”.  16 jaunieši, pa vienam no katras klases, kuri ir bijuši centīgi gan mācībās, gan olimpiādēs, gan izrādījuši iniciatīvu un kuri mācību priekšmetu skolotāju un klases audzinātāja vērtējumā ieguva augstāko punktu skaitu, saņēma piemiņas balvu. Viņu foto nākamā mācību gada garumā rotās sienu pie ģimnāzijas goda stendiem.

Tie ir:  

 • 7.a klasē – Elīza Anča;
 • 7.b klasē – Tīna Trupovniece;
 • 7.c klasē – Artjoms Kovšovs;
 • 8.a klasē –Nadīna Strupka;
 • 8.b klasē – Sanija Āboliņa;
 • 8.c klasē – Madara Gržibovska;
 • 9.a klasē – Guntra Gibala;
 • 9.b klasē – Patrīcija Ivanova;
 • 10.a klasē – Matvejs Valujevs;
 • 10.b klasē – Jānis Jermacāns;
 • 10.c klasē – Rojs Kravalis;
 • 11.a klasē – Artjoms Šaicāns;
 • 11.b klasē – Sindija Raibekaze;
 • 12.a klasē – Aiva Melne;
 • 12.b klasē – Laura Jeromāne;
 • 12.c klasē – Viktorija Āboliņa.

Savukārt Lāzertaga aktivitātes varēs apmeklēt divas klases ar visaugstāko vidējo vērtējumu – proģimnāzijas posmā tā bija 7.a klase, bet ģimnāzijas posmā – 12.a klase. Paldies Āboliņu ģimenei par lielisko dāvanu čaklākajām klasēm!

Mecenātu stipendijas šajā mācību gadā saņēma deviņi skolēni.  Līga un Artis Ušacki pasniedza stipendiju 7.a klases skolniecei Sintijai Cepurniecei, Edgars Kaļva – 7.a klases skolniecei Elīzai Ančai, Ilgonis Punculs – 8.a klases skolniecei Patrīcijai Ķirsonei, Sandra Kindzule – 8.c klases skolniecei Madarai Gržibovskai, Tālis Korlašs – 10.a klases skolniekam Matvejam Valujevam, Solvita un Aivars Avotiņi – 12.a klases skolniecei Laurai Kopānei, Andrejs Kindzulis – 12. a klases skolniecei Līnai Ivanovai, Pēteris Voicišs – 12.b klases skolniekam Endijam Smirnovam, Dzidra Sērmūkša – 12.c klases skolniecei Kristai Arulei.

Direktore K. Lele pateicībā par atbalstu mecenātiem pasniedza ģimnāzijas pateicības zīmi, bet jaunieši mecenātiem dāvāja  baltmaizes kukulīti ar simbolisku nozīmi – melns darbs, balta maize.

Balvu Valsts ģimnāzijas vadības grupas balvu šogad saņēma Elīza Anča. Viņai liecībā ir tikai 10 balles visos mācību priekšmetos. 

Direktores pateicības vārdus un klātesošo skaļus aplausus un ovācijas baudīja gan mūsu lieliskie skolotāji un tehniskie darbinieki, gan vadības komanda un atbalsta personāls.

Ģimnāzijas saime pateicās skolas direktorei par darbu un dāvāja baltās maizītes klaipu un pateicības puķi ar 839 pateicības ziediņiem.

Pasākumu vadīja Izglītojamo pašpārvaldes jaunieši Nadīna Līva Logina un Rojs Kravalis, bet Gudrības un Svētku prieka tēlos iejutās Līgas Morozas-Ušackas deju studijas “Terpsihora” dejotāji Sabīne Ločmane un Leo Eliass Morozs.

Īpaši priekpilnu un latvisku noskaņu radīja folkloras kopas “Upīte” lustīgie priekšnesumi, sadziedāšanās ar  publiku un jestrās melodijas,  suminot labākos skolēnus un viņu vecākus.

Pasākuma noslēgumā direktore atzina, ka šajā dienā izbaudījām melnā darba baltos augļus un kopā nosvinējām skaistus  svētkus gudrībai. Katrs šāds mirklis veido mūs cildenākus, stiprākus un motivētākus neapstāties pie sasniegtā, bet drošiem soļiem doties pretī jaunām virsotnēm.

Uz tikšanos nākamajā mācību gadā!

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.