Mācību gada noslēgums un „Pēdējais skolas zvans” 9. un 12. klasēm

Šī gada 31. maija rītā Balvu Valsts ģimnāzijas (BVĢ) saime pulcējās skolas pagalmā, lai kopā svinētu mācību gada noslēgumu un pēdējo skolas zvanu 9. un 12. klašu izglītojamajiem.

Pasākuma vadītāji – Izglītojamo pašpārvaldes (IP) jaunieši Artūrs Pušpurs un Sanija Vīcupa – sveica klātesošos un aicināja sagaidīt skolēnus, kas šajā dienā svinēja pēdējo skolas zvanu – 40 devīto klašu un 41 divpadsmito klašu skolēns un viņu audzinātāji.

Mācību laika noslēgumu bija atnākuši iezvanīt divi braši Balvu sākumskolas pirmklasnieki Elīza un Markuss, kuri ar zvaniņa skaņām aicināja divpadsmito un devīto klašu skolēnus pievienoties skolas saimei.

Direktore Kristīne Lele savā uzrunā akcentēja notikumiem bagāto mācību gadu, priecājoties par to, ka šajā mācību gadā ģimnāzijā ir izveidots deju kolektīvs, ievēlēta jauna IP prezidente, kā arī ir apstiprināti trīs starptautiskie Nordplus projekti, kas sniegs skolēniem iespēju nākamajā mācību gadā apciemot vairākas Eiropas valstis un papildināt zināšanas  ekoloģijas jautājumos.   

Sekoja karogu ceremonija, kurā divpadsmitās klases svinīgi nodeva skolas karogu vienpadsmitajiem, bet vienpadsmitās klases sniedza pretī Latvijas Valsts karogu, lai, dodoties lielajā dzīvē, ikviens BVĢ divpadsmitās klases skolēns apzinātos savu nozīmību Latvijas zemē un nestu Latvijas un BVĢ vārdu pasaulē ar lepnumu un čaklu darbu, lai no ikviena starotu ģimnāzijā koptās vērtības – cieņa, atbildība, mērķtiecība un spēja sadarboties. Pēc karogu ceremonijas kopīgi tika dziedāta Latvijas Valsts  himna.

Ar priekšnesumiem pasākumu kuplināja 7.a klase kopā ar audzinātāju Aiju Dvinsku un ansambļa dalībnieces Karīna Zelča un Guntra Gibala.

Šajā dienā pateicību par aktīvu darbu saņēma Izglītojamo pašpārvalde, sirsnīgi un pateicības pilni vārdi tika izteikti Izglītojamo pašpārvaldes prezidentei Laurai Jeromānei. Pasākuma laikā svinīgo zvērestu nodeva jaunā pašpārvaldes prezidente Nadīna Līva Logina.

Ar mīļām vēstulītēm un skaistiem ziediem skolas saimei pateicās devīto un divpadsmito klašu skolēni. Neizpalika arī sirsnīga aplausu aleja, kurai izejot cauri, devīto un divpadsmito klašu skolēni devās stādīt rozes.

Direktore ar zvaniņa skaņām aicināja visus uz pēdējo mācību stundu šajā mācību gadā. Tā bija klases stunda, kurā visi pirms vasaras vēl pabija kopā klases kolektīvā, atcerējās gada skaistākos notikumus, saņēma liecības un izteica viens otram siltus pateicības vārdus.

Lai saulaina vasara!

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.