BVĢ metodiskās padomes sastāvs

2023./2024.m.g.

Gunta Salmanedirektores vietniece- izglītības metodiķe pamatskolas posmā

Eva Zučika – Kuzņecova – izglītības metodiķe vidusskolas posmā

Ināra Konivaledirektores vietniece izglītības jomā

Daina Mediniecedirektores vietniece audzināšanas jomā

Starpdisciplinārā metodiskā darba grupu vadītājas:

Laura Saulītekultūras un mākslas, pilsonisko un sociālo zinātņu, joma

Sandra Mozuledabas zinību, sporta un veselības joma

Ludmila Uglovskamatemātikas un tehnoloģiju joma

Inga Vanagavalodu joma