Pārmaiņu procesa “Līderis manī” septiņu ļoti veiksmīgu cilvēku paradumu koki rotā Balvu Valsts ģimnāzijas klases. Paldies klašu kolektīviem un audzinātājiem par radošumu!

#liderismani

#septiniparadumi

#kovejs

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti

Žetonu vakars “Pusnakts šovs sešos”

Sestdienas vakarā Balvu Valsts ģimnāzijā notika Žetonu vakars “Pusnakts šovs sešos”, kuru vadīja mūsu talantīgās 11. klases skolnieces Sindija Raibekaze un Sofia Buzijana.

 Gatavojoties šim notikumam, robežas starp 12.a, 12.b un 12.c klasi kļuva neredzamas, jo šajā vakarā viņi bija viena liela un draudzīga divpadsmito klašu ģimene, kura, prezentējot savus talantus, bija sagatavojusi priekšnesumus divu stundu garumā. Visi tos vēroja ar patiesu interesi, sajūsmu un apbrīnu.

Šie jaunie talanti ne tikai izveidoja burvīgus priekšnesumus, bet pat uzfilmēja kriminālfilmas versiju. Vakara priekšnesumi bija piepildīti ar enerģiju, dzīvesprieku, humoru un radošumu, jaunieši patiešām spīdēja uz skatuves.

Šiem lieliskajiem jauniešiem ir lieliska atbalsta komanda – skolas māmiņas jeb klases audzinātājas. Šajā vakarā viņas bija sagatavojušas asprātīgas uzrunas un siltus vēlējumus gan audzēkņiem, gan klātesošajiem. Paldies 12.a klases audzinātājai Ludmilai Uglovskai, 12.b klases audzinātājai Mudītei Stepanovai un 12.c klases audzinātājai Āritai Andrejevai par ieguldījumu un atbalstu saviem audzēķņiem!

Abiturientus sveikt bija ieradies Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimova kungs ar kundzi Žannu. Priekšsēdētājs atklāja sirsnīgo sarunu sadaļu, atbildot uz vakara vadītāju jautājumiem un daloties atmiņās par savu skolas laiku. Viņš vēlēja, lai sargājam savu saķerto “zelta zivtiņu”, lai to kāds neapēd, pirms tā izpildījusi trīs vēlēšanās, lai zinām, ko vēlēties, kad to noķeram.  Priekšsēdētājs aicināja visus baudīt brīnišķīgo vakaru un pasniedza skaistu dāvanu abiturientiem un audzinātājām.

Klātesošos uzrunāja arī Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Kristīne Lele, kura mūsu skolu salīdzināja ar skaistu kuģi, kurš peld pretī izcilībai. Direktore pateicās Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam, audzinātājām, skolotājiem un vecākiem par sadarbību un atbalstu. Direktore jauniešiem vēlēja izcilas sekmes un savu mērķu piepildījumu.

Kā pirmajām žetonu gredzenus direktore pasniedza klases audzinātājām. Tad sekoja žetonu pasniegšanas ceremonija abiturientiem.

Vakara īpašā viešņa bija Dagmāra Laicāne. Viņa ar skanīgām dziesmām sveica abiturientus. Paldies par atbalstu Žetonu vakara tapšanā Līgai Morozai – Ušackai un viņas dejotājiem, paldies Mārim un Dāvim Lāpāniem un skolotājam Arnim par kvalitatīvo skaņu, gaismu un videoprojekcijām, paldies 11. klasēm un audzinātājām par ieguldīto darbu un pārsteidzošo muzikālo sveicienu! Paldies skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, Zemessardzes pārstāvjiem un vecākiem par dežūrām! Paldies Jurim Ķirsonam par jautro balli un abiturientiem par izcili skaisto pirmo valsi!

Ceram, ka skolas absolventiem, kas ciemojās savā skolā, bija patīkams vakars un iespēja pakavēties atmiņās par skolas gadiem, satikt savus skolotājus, skolas un klases biedrus un baudīt satikšanās prieku.

Sinerģijā ir spēks! Kopā strādājot, izdodas skaisti svētki!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiŽetonu vakars “Pusnakts šovs sešos”

Projektu dienas Balvu Valsts ģimnāzijā

Aizvadītā nedēļa Balvu Valsts ģimnāzijā bija aizraujošiem notikumiem bagāta. No trešdienas līdz piektdienai notika projektu dienas, veltītas līdera spēju pilnveidei un Balvu pilsētas dzimšanas dienai.

Projekta dienu nosaukums “Pilnveido sevi un radi savu nākotni tagad!” pilnībā atspoguļo mērķi – veicināt mācīšanās, sadarbības, komunikācijas prasmes un radošās spējas, izmantojot neformālās darba metodes. Šīs dienas bija aizraujošiem notikumiem piepildītas un bija vērstas uz skolēnu personīgās līderības veicināšanu.

Sadarbībā ar Balvu Novada muzeju skolēniem tika piedāvātas nodarbības Balvu pilsētas vēstures izzināšanai. Jauniešiem nodarbības vadīja muzeja darbinieki Jānis Ločmelis un Māra Bērziņa. Viņi bija sagatavojuši aizraujošu ekskursiju Balvu pilsētas ēku un ielu vēstures izzināšanā, bet nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ nodarbības notika ģimnāzijas telpās. Jaunieši uzzināja daudz interesantu faktu par savu pilsētu.  Paldies Jānim un Mārai par vērtīgajām nodarbībām!

Savas tālākizglītības iespējas skolēni varēja izzināt, tiekoties ar mūsu sadarbības partneriem – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjiem. Jauniešiem tika piedāvāts vērot Viļakas robežsardzes kinologu paraugdemonstrējumus. Ģimnāzijas skolēniem kopā ar citiem Balvu novada skolu jauniešiem bija iespēja apmeklēt ikgadējo izglītības iespēju izstādi “Kur studēt 2024?” ģimnāzijas sporta zālē. Priecājamies, ka šogad izstādei bija pieteikušās 23 augstskolas un mācību iestādes. Paldies karjeras konsultantei Agitai Kukurānei, saimniecības vadītājai Monikai Baikovai, tehniskajiem darbiniekiem un sporta skolotājiem par ieguldīto darbu izstādes organizēšanā un iekārtošanā!

Arī šogad izglītības izstādē reklamējām savu skolu –  Balvu Valsts ģimnāziju.  Interesentiem par skolu stāstīja direktores vietniece izglītības jomā Ināra Konivale, direktores vietnieks IT jomā Arnis Stucka, izglītojamo pašpārvaldes prezidente Laura Jeromāne un robotikas pulciņa dalībnieki Niks Strupka un Andris Ozoliņš. Paldies par ieguldīto darbu!

Lai veicinātu komunikācijas un argumentācijas prasmju pilnveidošanu, mūsu absolvents Kristiāns Bokta, šobrīd Balvu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists un Vidzemes Augstskolas students, kopā ar debašu pulciņa dalībnieci Nadīnu Loginu iepazīstināja skolēnus ar debašu nosacījumiem un piedāvāja jauniešiem interesantus debašu tematus. Jaunieši noskatīties Iļjas Poļa sagatavoto videosižetu par to, kā debašu prasmes noder ikdienas dzīvē. Paldies jauniešiem par ieguldīto darbu!

Ceturtdien jaunieši izlozēja tēmu un klasi, ar kuru sacentīsies debatēs, un sāka rūpīgi gatavoties sarunu cīņām. Piektdienas rīts bija spraigu sarunu piepildīts, jo aktu zālē notika “Milžu cīņas” jeb debašu turnīrs starp klasēm, bet skatītājiem ar aplausu skaļumu bija jābalso par veiksmīgākajiem debatētājiem. Šajā sacensībā uzvarētāji bija visi, jo katrs dalībnieks mācījās pārvarēt sevi, nepadoties un spraigi domāt, kā arī mācījās skaidri un cieņpilni izteikt savus argumentus, izteikt viedokli konkrētā laika rāmī un paraudzīties uz tēmu no pozīcijas un opozīcijas skatu punkta. Ceram, ka šīs aktivitātes daudzos jauniešos būs modinājušas interesi padziļināti izkopt debatēšanas prasmes, iesaistoties ģimnāzijas debašu pulciņā.

Kopā darbojoties un atsvaidzinot zināšanas par pārmaiņu procesa izglītībā “Līderis manī” septiņiem ļoti veiksmīga cilvēka paradumiem, klašu kolektīvi savās klases telpās veidoja Līderības jeb 7 paradumu koku. Uzdevums visiem bija viens, bet rezultāts pārsteidza savā dažādībā un krāšnumā.

Vēl viena patiesi saistoša aktivitāte bija tikšanās ar Balvu novada Bērnu un jauniešu centra speciālisti Gunitu Mincāni un Solidaritātes korpusa projektu programmas brīvprātīgajiem no Vācijas Ēriku un Karolīnu. Viesi iepazīstināja ar Erasmus+ projekta piedāvātajām brīvprātīgā darba iespējām un neformālās izglītības  metodēm, ko izmantot vairāku risinājumu iegūšanai, kā arī jauniešu centra piedāvātajām iespējām sevis pilnveidošanā un brīvā laika pavadīšanā. Paldies BNBJC par sadarbību!

Projektu dienās notika arī intensīva gatavošanās Žetonu vakaram, vairākas klases rakstīja skolas noteiktos diagnosticējošos darbus.

Šīs bija trīs lieliskas dienas, kurās zināšanas un prasmes tika apgūtas ar neformālās izglītības metodēm, kurās ikviens varēja sevi pilnveidot dažādās jomās.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiProjektu dienas Balvu Valsts ģimnāzijā

Izglītības iespēju izstāde Balvu Valsts ģimnāzijā

14. februārī izglītības iespēju izstādes ‘’Kur studēt 2024” atklāšanā Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ) bija jūtama pavasarīga Valentīndienas noskaņa. Direktores šarmantais pavadonis – Balvu vilks – ķepās saudzīgi nesa sārtu sirsniņbalonu klēpi, lai sveiktu no visas Latvijas atbraukušo 20 mācību iestāžu pārstāvjus. Savā atklāšanas uzrunā BVĢ direktore Kristīne Lele norādīja, ka šī izglītības iespēju izstāde ģimnāzijā tiek rīkota ar mērķi rosināt mūsu un blakus novadu jauniešus izvēlēties sev piemērotāko nākotnes profesiju vai turpmāko studiju vietu, lai veidotu katrs savu  veiksmīgo karjeras ceļu.

Šajā izstādē vienkopus bija iespēja iepazīties ar samērā plašu izglītības iestāžu piedāvājumu. Kā atzīst paši jaunieši – ir skolas, kas negaidīti ,,uzrunājušas”, ieinteresējušas. Tāpat pozitīvi tika novērtēta iespēja klātienē izrunāties ar mācību iestāžu pārstāvjiem, uzdot sev interesējošus jautājumus. Izstādes apmeklētājiem patika komunicēt ar studējošiem jauniešiem, piedalīties aktivitātēs un vērot paraugdemonstrējumus. Izstādes apmeklētāji labprāt iesaistījās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, NBS Rekrutēšanas un atlases centra, Valsts Policijas koledžas, MIKC „Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas”, Balvu Valsts ģimnāzijas, Smiltenes tehnikuma, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, LU Rīgas 1. medicīnas koledžas, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Valsts robežsardzes koledžas piedāvātajās aktivitātēs. Sev interesējošo informāciju jaunieši varēja iegūt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Daugavpils universitātes, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžas, Ventspils augstskolas, Juridiskās koledžas, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Universitātes, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” stendos.

Izstādi apmeklējušie pedagogi uzteica pārstāvēto mācību iestāžu dažādību un to prasmi sevi prezentēt, piesaistīt uzmanību, kā arī jauko gaisotni, kas valdīja pasākuma laikā. Savukārt Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāji priecājās starp atbraukušajiem augstskolu un koledžu pārstāvjiem satikt savus bijušos audzēkņus.

Kopumā izstādi apmeklēja vairāk kā 400 jaunieši no vairākām mūsu novada skolām – Rugāju vidusskolas, Rekavas vidusskolas, Eglaines pamatskolas, Tilžas pamatskolas, Stacijas pamatskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas.

Lai pasākumā gūtā informācija un pozitīvās emocijas ir atbalsts mūsu novada jauniešiem tālākās karjeras izvēlē!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiIzglītības iespēju izstāde Balvu Valsts ģimnāzijā

Apsveicam

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiApsveicam

Apsveicam

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiApsveicam

Apsveicam

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiApsveicam

Silto džemperu diena 2024

Kas ir Silto džemperu diena?

“Silto džemperu diena” ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi, klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolu telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo, bioloģiski audzētu un pēc iespējas augu izcelsmes pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā Flandrijas teritorijā uzskatāmi izdevās samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

Silto džemperu diena ir arī izdevība veidot sadarbības tīklus starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Latvijā Ekoskolas akcijā aktīvi iesaistās jau vairākus gadus un daudzas īsteno ne tikai vienojošo aktivitāti – gaisa temperatūras samazināšanu telpās, bet arī iesaista citas vietējās organizācijas, uzrunā sabiedrību, organizē diskusijas un konkursus par klimata tēmu, rīko nodarbības ārā, tā taupot arī elektrības resursus un daudzas citas aktivitātes.

Šī gada akcijas moto: Mana rīcība klimata labā

2024. gada 9. februārī tiks atzīmēta Silto džemperu diena ar tēmturi #ManRūp un #KlimtaRīcība tādējādi izceļot katra individuālo rīcību. Vai tu piedalies?

Šajā gadā kampaņas iniciatori Beļģijā akcentē klimata pārmaiņas ar #ManRūp, jo tas, ko mēs varam darīt klimata labā, ir daudz vairāk nekā uzvilkt biezu džemperi un samazināt apkuri. Enerģijas cenu kāpums, ilgstoši sausuma periodi, plūdi u.c. izaicinājumi parāda, ka mums lietas ir jādara savādāk un aktīvāk, tāpēc arvien vairāk cilvēku ir apņēmušies darīt vairāk, lai veicinātu klimatam draudzīgāku rīcību. Un to var redzēt!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiSilto džemperu diena 2024

“Kur studēt 2024”

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti“Kur studēt 2024”

Drošāka interneta diena – 6. februāris

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiDrošāka interneta diena – 6. februāris