Nāc un esi viens no mums!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiNāc un esi viens no mums!

Latvija- Eiropas Savienības dalībvalsts jau 20 gadus.

Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai 1. maijā apritēja 20 gadi. Šajā laikā Latvija ir attīstījusies demokrātiskā un vienotā Eiropas valstu kopienā.

Katru gadu 9. maijā, atzīmējot Eiropas dienu, ikviens tiek aicināts piedalīties Eiropas eksāmenā vietnē www.esmaja.lv. “Eiropas eksāmens” ir tiešsaistes tests, kurā katrs var pārbaudīt un paplašināt savas zināšanas par Eiropas Savienību.

Katrai vecuma grupai ir sagatavoti atbilstoši jautājumi, bet pieaugušajiem testā tiek piedāvātas divas grūtības pakāpes.

Aicinājumam piedalīties Eiropas eksāmenā atsaucās divas Balvu Valsts ģimnāzijas klases – 8.a un 10.b klase, kā arī daudzi jaunieši Eiropas eksāmenu kārtoja individuāli. Skolēni un skolotāji, kas piedalījās eksāmenā, saņems apliecinājumus par dalību tajā.

Paldies par entuziasmu un atsaucību!

Bibliotekāre Guna Dreimane

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLatvija- Eiropas Savienības dalībvalsts jau 20 gadus.

Lepojamies!

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēns Artūrs Sējāns Jūrmalas skriešanas svētkos 5 km distancē V1 grupā ieguva 2. vietu, izcīnot sudraba medaļu. Prieks par sportisko jaunieti!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLepojamies!

Balvu Valsts ģimnāzijā aizvadītas izglītojamo pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas.

Šogad tika nolemts izglītojamo pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas rīkot pavasarī.

Lai kļūtu par skolēnu prezidentu jābūt ļoti labām sekmēm un uzvedībai, jābūt sabiedriski aktīvam jaunietim ar vēlmi darboties komandā, sadarboties ar ģimnāzijas administrāciju, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un skolēniem, prezentēt skolu un pilnveidot līderības prasmes.

Priecājamies, ka šogad prezidenta amatam pieteicās trīs lieliski jaunieši, kas arī līdz šim aktīvi darbojušies izglītojamo pašpārvaldē – Artūrs Pušpurs, Nadīna Līva Logina un Sindija Saide.

Ģimnāzijā izglītojamo pašpārvaldes vēlēšanas notika Eiropas nedēļas ietvaros, ievērojot demokrātisku vēlēšanu pamatprincipus – pietuvinot tās Saeimas un pašvaldību vēlēšanu norisei. Pašpārvaldes prezidenta kandidāti izstrādāja savas vēlēšanu programmas un ar tām iepazīstināja vēlētājus – BVĢ skolēnus, pedagogus un tehniskos darbiniekus. Artūrs Pušpurs solīja skolas dzīvē vēl intensīvāk iedzīvināt skolas vērtības – atbildību, cieņu, sadarbību un mērķtiecību. Nadīna Līva Logina kā galvenos savas darbības atslēgas vārdus minēja vienlīdzību, radošumu un attīstību, bet Sindija Saide akcentēja saliedētu un stipru komandas darbu, skolas attīstību, kultūras un tradīciju stiprināšanu.

Pirms vēlēšanām tika izveidota vēlēšanu un balsu skaitīšanas komisija, sagatavoti vēlētāju saraksti un balsošanas biļeteni, aizzīmogota vēlēšanu urna. Vēlēšanu dienā valdīja liela rosība, pie vēlēšanu urnas devās gan tehniskie darbinieki un pedagogi, gan skolēni.

Pēc izvēles izdarīšanas darbu sāka balsu skaitīšanas komisija. Rūpīgi saskaitot balsis, skolas radio tika paziņots, ka par izglītojamo pašpārvaldes prezidenti ir kļuvusi Nadīna Līva Logina. Viceprezidentes pienākumus pildīs Sindija Saide, bet trešo vietu vēlēšanās ieguva Artūrs Pušpurs.

Jaunā izglītojamo pašpārvaldes prezidente zvērestu nodos 31. maijā.

Lai izdodas realizēt izsapņotās idejas!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiBalvu Valsts ģimnāzijā aizvadītas izglītojamo pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas.

Balvu Valsts ģimnāzijā viesojas Cēsu Mazais teātris ar izrādi “Distance”

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Cēsu Mazais teātris ar izrādi jauniešiem “DISTANCE”.

Ar pirmo minūti skatītāji pārcēlās ļoti personīgu un atklātu dzīvesstāstu virpulī. Katrs stāsts ir aktiera atmiņas par pusaudža gadiem, par tajā laikā piedzīvoto, pieļautajām kļūdām un piedzīvotajām atklāsmēm par to laiku.

Četri aktieri Mārtiņš Liepa, Sandija Dovgāne, Agris Krapivņickis un Ilze Liepa dalījās stāstos par alkohola un smēķēšanas atkarību, kā arī runāja par bulinga problēmu skolā un līdzatkarības jautājumiem, ļaujot skatītājam saskatīt, kā tas ietekmēja viņu turpmāko dzīvi.

Izrādē nemāca dzīvot, bet liek pašam domāt, ieraudzīt, secināt. Īpašu vērtību “Distancei” pieškir tas, ka stāsti nav izdomāti, bet reāli piedzīvoti. Šo izrādi būtu jāredz ikvienam jaunietim.

Lūk, dažu izrādes skatītāju domas:

“Tā nebija tikai teātra izrāde, tā bija visa cilvēka dzīve, kas nav nemaināma, var mainīt vidi un pat uzskatus, taču laiks, kuru zaudē, netiek atdots. Izrāde bija laba, aktieri izcili. Tā piemērota tieši jauniešiem.”( Nadīna Līva)

“Izrāde raisīja aizdomāties par jauniešu problēmām mūsdienās. Manuprāt, manu vienaudžu lokā ir kāds vai vairāki, kam ir kāda no atkarībām. Tieši šī izrāde sniedza iespēju redzēt, kas var notikt vēlāk šo jauniešu dzīvē. Ceru, ka kāds saprata sekas un nepieļaus, ka sabojā sev dzīvi.” (Sindija)

“Noskatoties izrādi “Distance”, manī radās pārdomas par katra tēla dzīves stāstu un pieredzi, kur vajadzēja labāk darīt ko citu, varbūt kādā situācijā nepateikt kādus vārdus vai vispār neko nedarīt. Izrādē uzzināju par līdzatkarību, par to, kā uzaugšana toksiskā vidē var ietekmēt cilvēku, viņa priekšstatus par dzīvi un paša rīcību. Pamācoša, pārdomu vērta izrāde.”(Edgars)

“Dzīvei nav melnraksta, un laiks ir zūdoša vērtība. Katra mūsu nepareizā izvēle, kļūda rada sekas, kas var ļoti dažādi ietekmēt dzīvi. Izrādes “Distance” vēstījums ir skaudrs, tiešs, bet ļoti vajadzīgs, lai mūsdienu jaunieši vismaz aizdomātos, vēl labāk – mēģinātu ko mainīt savā dzīvē. Ļoti laba izrāde.” ( skolotāja Rudīte)

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiBalvu Valsts ģimnāzijā viesojas Cēsu Mazais teātris ar izrādi “Distance”

Konkurss “Saules ritmi”

Gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm organizēja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādi – konkursu “Saules ritmi”.

Tā uzdevums – stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi ar dažādiem mākslas izteiksmes līdzekļiem, sniegt iespēju konkursa dalībniekiem piedalīties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslas projektā.

Latvijas vispārizglītojošo skolu audzēkņi, iestāžu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu audzēkņi veidoja darbus par saules simbola atspoguļošanu tērpos, rakstos, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā – deju rakstos, simbolos, cimdu un zeķu rakstos, tai skaitā, latviešu tautas folklorā, radīja darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

Konkurss norisinājās divās kārtās – 1.kārta notika novados/ apvienotajos novados/ pilsētās, bet 2.kārta notika kultūrvēsturiskajos novados.

Arī Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņi veidoja radošos darbus par tēmu „Ar sauli”. Konkursa novada 1.kārtā ģimnāzisti ieguva četras pirmās vietas, divas otrās, divas trešās vietas un atzinību. Uz Lepojamies!

Latgales novada konkursu, kas norisinājās Līvānos, izvirzīja septiņu BVĢ skolēnu darbus. 305 darbus vērtēja žūrijas komisija no Rīgas, izvirzot tikai 45 darbus XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izstādei. Starp tiem arī 12.klases skolnieces Lauras Kopānes darbs”Griežos”, kas ieguva 1. pakāpi. Prieks arī par Aivu Melni, kas ar darbu ”Miedziņš nāk” saņēma 3.pakāpes diplomu. Skolēnus konkursam gatavoja vizuālās mākslas skolotāja Indra Keiša, paldies viņai.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiKonkurss “Saules ritmi”

Balvu Valsts ģimnāzija noslēdz sadarbības līgumu ar Valgas ģimnāziju

Šī gada 14. maijā Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Kristīne Lele un Valgas ģimnāzijas (Igaunija) direktors Andrus Murumaa parakstīja starptautisku partnerskolu sadarbības līgumu. Līgumslēdzējpuses vienojās sadarboties izglītības un zinātniski pētnieciskajā jomā, organizēt pedagogu pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas celšanas atbalsta pasākumus, izstrādāt kopīgus izglītojošus un starptautiskus projektus.

Partnerskolas plāno attīstīt sadarbību STEM un digitalizācijas jomā, lai pilnveidotu izglītojamo zināšanas un prasmes, paredzot kopīgu konkursu rīkošanu un skolēnu iejušanos otras skolas izglītojamo vidē. Sadarbība vērsta netradicionālu un inovatīvu risinājumu pieejā, kas ir mūsdienīga, jaunietim saistoša, mācību procesa sastāvdaļa.

Partneri pārrunāja projektu iespējas viedajās tehnoloģijās – dinamiskā un strauji augošā darbības sfērā, kur nepārtraukti tiek sekmētas inovācijas un attīstība, lai palīdzētu uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un tās efektivitāti, tāpat kopīgas sadarbības ietvaros uzsvars tiek likts uz zaļo domāšanu, vides ilgtspējības veicināšanu ar mērķi jau šodien sagatavot dzīvei prasmīgus, un zinošus jauniešus, kuri spēs realizēt savu potenciālu akadēmiskajā vai darba vidē.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiBalvu Valsts ģimnāzija noslēdz sadarbības līgumu ar Valgas ģimnāziju

Jaunieši prezentē projekta darbus.

9.maijā Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu jaunieši prezentēja paveikto starpdisciplinārajā kursā “Projekta darbs”. Šajā mācību gadā jaunieši bija izvēlējušies veikt pētniecības darbu, sabiedrisko darbu un izveidot mācību uzņēmumus.

Projekta darbs sniedza skolēniem iespēju nostiprināt, pilnveidot un demonstrēt caurviju prasmes, papildināt zināšanas un gūt jaunu pieredzi.

Atbilstoši projekta mērķim ar izstrādāto galarezultātu iepazinās gan skolotāji, gan vecāki, gan 11.klašu skolēni, kuriem nākamgad jāizvēlas un jāveic viens no projekta darba veidiem.

Paldies skolotājām Irēnai Šaicānei, Laurai Saulītei un Līgai Annuškānei par jauniešu konsultēšanu un sniegtajām zināšanām!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiJaunieši prezentē projekta darbus.

Muzeju Nakts 2024

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiMuzeju Nakts 2024

“Kopā!”

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti“Kopā!”

Lepojamies!

Balvu Valsts ģimnāzijas volejbolisti Rinolds Baikovs, Valters Začs, Rihards Jermacāns, Milēna Berjozova, Ieva Stepanova un Annika Kupča izcīnīja 1. vietu ģenerāļa K. Olekša piemiņai valtītajā kausa izcīņā volejbolā, kas norisinājās  Bērzpils sporta hallē.

Paldies jauniešiem par cīņassparu un skolotājam Valteram Duļevskim par skolēnu gatavošanu sacensībām!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLepojamies!