Tikšanās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem.

Šodien, 22.aprīlī,  Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes  Balvu daļas komandieris Alvis Romāns un Tilžas posteņa komandieris Emīls Koniševs,  lai divpadsmito klašu jauniešiem pastāstītu par ugunsdzēsēja profesiju, studiju iespējām un prasībām iestājpārbaudījumos.

Saņēmām arī vērtīgus izdales materiālus par vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru, ugunsdzēsības aparātu un dūmu detektoru pareizu izvēli un informatīvo bukletu par Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiTikšanās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem.

Sadraudzības pasākums “Audzē sevī līderi!”

19. aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvalde organizēja Balvu un kaimiņu novadu skolu izglītojamo pašpārvalžu sadraudzības pasākumu “Audzē sevī līderi”. Priecājamies, ka aicinājumam atsaucās Gulbenes novada vidusskola, Viļakas vidusskola,

Rugāju vidusskola, Baltinavas vidusskola, Rekavas vidusskola, Stacijas pamatskola, Eglaines pamatskola un Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola.

Ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece sveica klātesošos un atzīmēja, ka līderība, pirmām kārtām, ir kalpošana citiem cilvēkiem, ka līdera būtība slēpjas viņa raksturā un ka raksturu mēs  varam sevī attīstīt jeb “audzēt sevī līderi” visa mūža garumā.

Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldes prezidente Laura Jeromāne, akcentējot septiņus ļoti veiksmīga cilvēka paradumus, dalījās savā izaugsmes stāstā, kā no nedrošas jaunietes divu gadu laikā ir kluvusi par aktīvu izglītojamo pašpārvaldes prezidenti.

Pasākuma viesis – tēlnieks un dizaineris Aigars Zemītis savā pieredzes stāstā “Stāsts par veidošanu un veidošanos” dalījās savā karjeras ceļā un ar dzīvē gūtajām atziņām. Pārliecinājāmies, ka mūsu viesis ir ļoti talantīgs un vispusīgs cilvēks. Īpašas emocijas izraisīja viņa izpildītā dziesma “Trīs lietas”.

Savukārt Balvu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Gunita Mincāne uzsvēra, cik svarīga ir līdzdalība jauniešu izaugsmē. Viņa atklāja, ka Balvos tiks veidota Balvu novada jauniešu dome, kurā aicināts līdzdarboties ikviens.

Aktivitātēs “Iekustini sevī līderi!” jaunieši nostiprināja prasmi darboties komandā, kritiski domāt un ātri reaģēt. Eko ministrijas jaunietes Sindija un Sanija mācīja “audzēt sevī līderi” ar  sēklu papīra veidošanas piemēru, atklājot, ka viss, ko darām, ir jāveic ar rūpību, pacietību, neatlaidību un regularitāti, tad var sagaidīt skaistu rezultātu. 

Ģimnāzijas pašpārvaldes jaunieši bija sagatavojuši dažādas aizraujošas aktivitātes, kas mijās ar vērtīgām sarunām un nodarbībām.

Ļoti interesanti izvērtās “izgāšanās stāsti”. Pastāstot skaļi savu kaunu raisošo notikumu vai atgadījumu, ir iespēja atbrīvoties no iekšējiem pārdzīvojumiem, ko cilvēks nēsā sevī. Jaunieši drosmīgi dalījās savos stāstos, kopā par tiem pasmejoties un tādējādi atklājot, ka šādas situācijas gadās visai bieži un daudziem cilvēkiem, ka labāk par tām vienkārši pasmaidīt, nevis nest sevī kā sāpīgu pieredzi.

Analizējot pasākumu,  ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldes jaunieši atzina, ka tas papildināja zināšanas par līderību, sniedza iespēju gūt pieredzi pasākuma organizēšanā un dāvāja iespēju iepazīt jaunus darugus.

            Esam apņēmības pilni arī nākamajā mācību gadā organizēt sadraudzības pasākumu.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiSadraudzības pasākums “Audzē sevī līderi!”

Ilgtspējības pamatprincipu praktiska iedzīvināšana vides forumā.

12.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā notika vides forums “Caur vidi uz labāku dzīvi. Pārtika”, kas aicināja Balvu novada skolēnus iepazīt ilgtspējīgas dzīves pamatprincipus, iemācīties jaunas prasmes un gūt priekšstatu par videi draudzīgāku pārtiku.

Vides forums Balvu Valsts ģimnāzijā(BVĢ) notiek jau ceturto reizi. Tā pamatā ir BVĢ dalība starptautiskajā Ekoskolu programmā. Skolēni, kas aktīvi darbojas skolas ekopadomē mācību gada izskaņā organizē kopēju pasākumu Balvu novada skolām, lai parādītu, ko gada laikā apguvuši un dalītos ar videi draudzīgiem risinājumiem un veicinātu kopienas saliedētību. Vides foruma formāts gadu no gada ir palicis nemainīgs – informatīvas lekcijas, meistarklases un kopā būšana našķējoties ar videi draudzīgāku pārtiku. Jau otro gadu šis notikums ir skolēnu atbildība – ideju ģenerēšana, plānošana, pienākumu sadale, palīdzības piesaiste, sponsoru meklēšana, kas, viennozīmīgi, nav viegli, bet dod vērtīgu pieredzi un savu spēju apzināšanās iespēju, kā arī motivāciju nākotnei. Šogad atbildīgās par organizatorisko pusi bija un pasākumu vadīja 11.b klases skolnieces Sanija Skalova un Sindija Raibekaze.

Foruma ievadvārdus teica direktore Kristīne Lele, kuras uzruna aktualizēja vides ilgtspējības nozīmi mūsdienu steidzīgajā pasaulē. Sekoja BVĢ absolventes Ketijas Rakstiņas lekcija par veselīgu uzturu un Sanijas Skalovas prezentācija par videi veselīgiem ieradumiem pārtikas izvēlē.

Lai forumu dalībnieki varētu apmainīties ar iespaidiem, iepazīties un labi pavadīt laiku, nākošā forumu daļa bija našķošanās pie veģetārā galda. Piedāvātie ēdieni tika izvēlēti pēc principiem sezonalitāte, vietējie produkti, proteīniem bagāti un veselīgi produkti. Dalībniekiem tika piedāvāts čia sēklu pudiņš un humuss, kas pārstāvēja proteīniem bagātos ēdienkartes daļu, plānās pankūkas no Z/S Kotiņi pankūku miltiem, kartupeļu pankūkas, svaigi burkāni un āboli, popkorns un fermentētu dārzeņu mērcītes.

Lai mazinātu mūsu ikdienā radīto atkritumu apjomu, foruma laikā darbojās maiņas punkts. Būtība – ja mājās ir kaut kas, ko vairs nelieto vai esi nopircis impulsīvi, nemet laukā, bet iemaini pret kaut ko sev derīgu. Maiņas punktā pabija un sev īpašniekus mainīja drēbes, apavi, auskari, grāmatas, telefonu aizsargstikliņi, puzles, ievārījumi un vēl citas noderīgas lietas.

Tālāk pasākuma dalībnieki pilnveidoja savas zināšanas meistarklasēs un guva praktiskus risinājumus ceļā uz ilgtspējīgāku nākotni:

  • veidot maisiņus no t-krekliem, lai samazinātu izmantoto plastmasas maisiņu apjomus,
  • uztaisīja vaskadrāniņas, pārtikas produktu ietīšanai vai nosegšanai,
  • izspēlēja bioloģisko atkritumu šķirošanas spēli, kurā gūtās zināšanas palīdzēs šķirot atkritumus,
  • atbrīvoja savu radošumu veidojot pārtikas tēmas grāmatzīmes skolas bibliotēkā, paralēli iepazīstoties ar literatūru par pārtiku un veselīgu uzturu,
  • apguva fermentēšanas (sālīšanas, skābēšanas) pamatprincipus, lai bagātinātu savu uzturu ar vērtīgiem un veselīgiem produktiem.

Aicinājumam piedalīties atsaucās Bērzpils pamatskola, Eglaines pamatskola, Rugāju vidusskola, Viļakas vidusskola, Balvu vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, kā arī Balvu Valsts ģimnāzijas pārstāvji. Kopā vides forumā piedalījās 31 dalībnieks.  Katra no dalībskolām noslēgumā saņēma balvu, ko organizatores, piesaistot Z/S Kotiņi un biedrību Zaļā Brīvība palīdzību vēlējās veidot praktisku un ņemot vērā šī gada vides foruma tēmu “Pārtika”, tāpēc vienkāršos papīra maisiņos (jo tie ir praktiskākie un otrreiz izmantojami un viegli pārstrādājami) skolas ieguva Kotiņu produkcijas iepakojumus, Zaļās Brīvības izveidoto padomu krājumu “Zaļais ceļvedis” (raksta nobeigumā saite uz ceļveža elektronisko versiju), uzlīmes ar vides foruma logo (dizaina autore Sindija Raibekaze) un skaistākai dzīvei – mājas ievārījumu.

Katru dienu mēs izdarām izvēles, kas iespaido mūsu apkārtējo vidi. Viena cilvēka rīcībai un ieradumiem arī ir nozīme, jo tā summējas ar pārējo sabiedrības pārstāvju izvēlēm. Tikai mainot kopējo nostāju pret vides jautājumiem, izveidojot jaunus ieradumus un aktīvi mācoties, mēs varam cerēt uz nākotni, kur cilvēks un planēta dzīvo harmonijā.

BVĢ skolotāja Ieva Useniece

Biedrības “Zaļā Brīvība” izveidotais “Zaļais ceļvedis”: https://zalaiscelvedis.lv/

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiIlgtspējības pamatprincipu praktiska iedzīvināšana vides forumā.

“Skolas vizuālā tēlā pārmaiņas”

17.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja, muzeja pedagoģe Irēna Šaicāne piedalījās Latvijas Skolu muzeju biedrības organizētajā pasākumā “Skolas vizuālā tēlā pārmaiņas”, kurā kopā ar 11.b klases skolnieci Sindiju Raibekazi prezentēja Balvu Valsts ģimnāzijas vizuālās pārmaiņas laikmetu griežos. Prezentācijā tika akcentēts, kā mainījies skolas vizuālais tēls, uzsverot, ka skola Dārza ielā 2 ir gan ģimnāzijas tradīciju un mācību darba turpinātāja, gan  jaunā  mācību satura īstenotāja.
  Paldies par ieguldīto darbu un skolas tēla popularizēšanu!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti“Skolas vizuālā tēlā pārmaiņas”

Balvu Valsts ģimnāzijas vadība viesojās Valgas ģimnāzijā

Šī gada 15.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Kristīne Lele, direktores vietniece izglītības jomā Ināra Konivale un svešvalodu skolotāja Irīna Krivošejeva devās uz Valgas ģimnāziju, lai ievirzītu sarunas par kopīgas sadarbības uzsākšanu.

Vizītes laikā Valgas ģimnāzijas direktors Andrus Murumaiepazīstināja ar skolu, ļaujot ielūkoties administrācijas kabinetos, mācību telpās, bibliotēkā, ēdamzālē u,c., un sniedzot ieskatu mācību un administratīvo jautājumu organizēšanā partnerskolā. Valgas ģimnāzija ir zaļi domājoša skola, to apliecina, piemēram, ekoloģiskā iela, kas izveidota skolas 2.stāvā, kā arī dažādās aktivitātes, kas centrētas uz vides ilgtspēju. Pie sarunu galda tika rādīta kaimiņskolas prezentācija un pārrunāti turpmākie soļi sadarbības veicināšanā.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiBalvu Valsts ģimnāzijas vadība viesojās Valgas ģimnāzijā

Audzē sevī līderi!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiAudzē sevī līderi!

Fotomirkļi no Ģimnāzistu dienas

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiFotomirkļi no Ģimnāzistu dienas

Ģimnāzijas komanda piedalās projekta reģionālajā seminārā

5.aprīlī Valmieras 5.vidusskolā notika Izglītības attīstības centra īstenotā projekta “Satikt”  (2023.LV/NVOF/MAC/104/19.) otrais reģionālais seminārs, kurā piedalījās Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājas Ināra Konivale, Mudīte Stepanova, Laura Saulīte un 12.klases skolēni Laura Jeromāne, Lineta Kopāne un Arvis Začs.

Ģimnāzijas komanda nesa savas skolas pieredzi tālāk, dalījās ar seminārnodarbībās un pāru mācībās paveikto, informēja, kā projekta materiālus iekļāva mācību procesā. Seminārā pieredzē dalījās Baltinavas vidusskolas, Viļānu vidusskolas, Aglonas vidusskolas un Valmieras 5.vidusskolas kolēģi.

Projekta vadītāja Iveta Vērse sniedza atskatu uz paveikto un iepazīstināja ar projekta tālāko aktivitāšu plānu. Projekta programmas satura ekspertes Ingūna Irbīte un Daina Zelmene iesaistīja komandu dalībniekus radošās aktivitātēs un iepazīstināja ar materiāliem, pētījumu par jauniešiem Latvijā un Eiropā.

Seminārā tika uzkrātas jaunas idejas turpmākajam darbam. Paldies projekta komandai par kopābūšanu un saturīgu semināra norisi!

Projektu (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Plašāka informācija par projektu pieejama https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiĢimnāzijas komanda piedalās projekta reģionālajā seminārā

“Grāmatas ir gaisma. Kas tiecas pēc gaismas, tam jāpieķeras grāmatām ar sirdi un dvēseli.”                                                                                                  /V. Plūdons/

Lasīšana ir ļoti liela vērtība, kas padara cilvēku bagātu. Lasot cilvēks paplašina savu redzesloku, uzzina kaut ko jaunu, noderīgu un pavisam noteikti bagātina savu valodu un veidu, kā izteikties.

Šī gada 9.aprīļa pavasarīgi saulainais rīts Balvu Valsts ģimnāzijā pulcināja trīsdesmit divus 5., 6., 7. klašu izglītojamos un viņu skolotājus no visām Balvu novada skolām lasīšanas konkursā “Lasi, ieklausies, domā!”. Konkursu organizēja Balvu novada skolu bibliotekāru metodiskā atbalsta jomas kolēģi un tās vadītāja Guna Dreimane.

Konkursa mērķis ir rosināt izglītojamo interesi par lasīšanu, pilnveidot izteiksmīgas lasīšanas prasmes un uzlabot izlasītā teksta izpratnes iemaņas. Konkursantus uzrunāja, uzmundrināja un iedrošināja Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Kristīne Lele, konkursa vadītāja Guna Dreimane, skolas teātra pulciņa jaunie mākslinieki Guntra Gibala, Eduards Mērnieks un 12.klases skolnieks Maksims Silinevičs ar akordeona spēli.

Konkursa dalībnieki lasīja žūrijas komisijas izvēlētu tekstu, proti, 5.klašu skolēni – latviešu tautas sadzīves pasakas, 6.klašu skolēni – rakstnieka Māra Runguļa darbu “Gliemežvāks”, 7.klašu skolēni – rakstnieces Vizmas Belševicas romānu “Bille”. Bez tekstu lasīšanas konkursa dalībniekiem bija jāpārvar arī žūrijas komisijas sagatavoti uzdevumi teksta izpratnē. Kamēr žūrijas komisija apkopoja rezultātus, konkursa dalībniekiem bija iespējams piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras organizēja skolotāja Daina Mediniece un skolas skolēnu pašpārvaldes jaunieši. Skolotāja  Violeta Pušpure piedāvāja radošo darbnīcu, kurā varēja atbrīvot prātu no konkursa uzdevumiem, izkrāsojot mandalas.

Lepojamies un apsveicam konkursa laureātus:

5.klašu grupā 1.vieta – Rugāju visdusskolas skolniecei Laumai Žagarei (skolotāja Evija Konivale), 2.vieta – Baltinavas vidusskolas skolniecei Helēnai Slišānei (skolotāja Valentīna Kaša), 3.vieta – Balvu sākumskolas skolniecei Keitai Krūmiņai (skolotāja Sandra Andrejeva).

6.klašu grupā 1.vieta – Balvu sākumsskolas skolniecei Sofijai Paulai Timošenko (skolotāja Gunta Bokta), 2.vieta – Tilžas pamatskolas skolniecei Kristiānai Jasinskai (skolotāja Mareta Timoškāne), 3.vieta – Balvu sākumskolas skolniekam Jānim Zaksam (skolotāja Gunta Bokta).

7.klašu grupā 1.vieta – Rugāju vidusskolas skolniecei Rasai Servidovai (skolotāja Sanita Ciukora), 2.vieta – Eglaines pamatskolas skolniecei Adīnai Vilciņai (skolotāja Inguna Freimane), 3.vieta – Balvu Valsts ģimnāzijas skolniecei Ketrinai Razgalei (skolotāja Aija Dvinska).

Pateicība visiem konkursa dalībniekiem par centību, uzdrīkstēšanos un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu lasītprasmes veicināšanā!

Balvu novada skolu bibliotekāru metodiskā atbalsta jomas vadītāja G.Dreimane

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti“Grāmatas ir gaisma. Kas tiecas pēc gaismas, tam jāpieķeras grāmatām ar sirdi un dvēseli.”                                                                                                  /V. Plūdons/

Mācību ekskursija uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

9.aprīlī 15 ģimnāzijas vidusskolas posma izglītojamie un divi pedagogi devās mācību ekskursijā uz RTA, attīstot talantus un spējas mūsdienu tehnoloģiju iespējās, gūstot jaunas zināšanas un pieredzi STEM jomā.

Lektora Ritvara Rēvalda vadībā iepazinām Inženieru fakultātes laboratorijas un darbnīcas – materiālu testēšanas, mehatronikas, lāzerapstrādes un citas. Noslēgumā aizrautīgi iesaistījāmies un izmēģinājām virtuālās realitātes iespējas.

Paldies RTA un Ritvaram Rēvaldam par uzņemšanu un interesanto nodarbību!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiMācību ekskursija uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju