Mācību ekskursija uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

9.aprīlī 15 ģimnāzijas vidusskolas posma izglītojamie un divi pedagogi devās mācību ekskursijā uz RTA, attīstot talantus un spējas mūsdienu tehnoloģiju iespējās, gūstot jaunas zināšanas un pieredzi STEM jomā.

Lektora Ritvara Rēvalda vadībā iepazinām Inženieru fakultātes laboratorijas un darbnīcas – materiālu testēšanas, mehatronikas, lāzerapstrādes un citas. Noslēgumā aizrautīgi iesaistījāmies un izmēģinājām virtuālās realitātes iespējas.

Paldies RTA un Ritvaram Rēvaldam par uzņemšanu un interesanto nodarbību!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiMācību ekskursija uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

Erasmus+ projekta „Demokrātijas formula” aktivitāte Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Balvu Valsts ģimnāzijas Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieki Artjoms Kovšovs, Artūrs Pušpurs, Arsēnijs Kočerovs, Patrīsija Mariņina, Elizabete Lucenko, Sabīne Ločmane un skolotāja Daina Mediniece devās uz vienpadsmito projekta aktivitāti Alūksnē, lai kopā ar citām projekta dalībskolām izmēģinātu savu izveidoto spēļu demo versiju.

Diena bija patiesi aizraujoša, jo alūksnieši bija parūpējušies par brīnišķīgu uzņemšanu savā skaistajā skolā, kā arī bija interesanti piedāvāt citiem spēlēt mūsu izveidoto spēli un piedalīties citu dalībskolu izveidoto spēļu testēšanā.

Diena aizritēja nemanot. Mājās atgriezāmies pozitīvā noskaņojumā un ar daudzām interesantām spēļu un aktivitāšu idejām, ko plānojam izmantot organizētajos pasākumos un pašpārvaldes darbā.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiErasmus+ projekta „Demokrātijas formula” aktivitāte Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Arī šogad Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši piedalījās Ēnu dienās

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties savu nākotnes profesiju un sagatavotos darba tirgum.

Jauniešiem tika piedāvātas dažādu profesiju „ēnošanas” iespējas. Seši Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši pieteicās uz kādu no „ēnošanas” vietām oficiālajā biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia” Ēnu dienas mājas lapā. 41 ģimnāzijas vidusskolēns pats sameklēja sev interesējošu profesiju un pieteicās to „ēnot”. 44 vidusskolēni devās ekskursijā un iepazina Balvu Novada domi, Balvu Slimnīcu, biedrību „Ziemeļlatgales partnerība”, Pašvaldības policiju, Balvu Kultūras un atpūtas centru un Balvu novada Bērnu un jauniešu centru. Priecājamies, ka 90 ģimnāzijas jaunieši izmantoja iespēju un nopietni pievērsās interesējošo profesiju izzināšanai un savas nākotnes karjeras mērķtiecīgai plānošanai.

Pateicamies uzņēmumiem, iestādēm un visiem profesionāļiem, kas atvēra savas darbvietas durvis, atvēlēja laiku un  ļāva mūsu jauniešiem tuvāk iepazīt savas sapņu profesijas!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiArī šogad Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši piedalījās Ēnu dienās

Nāc mācīties Balvu Valsts ģimnāzijā

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiNāc mācīties Balvu Valsts ģimnāzijā

LU Atzinības raksts Balvu Valsts ģimnāzijai.

Balvu Valsts ģimnāzija priecājas, saņemot Latvija Universitātes atzinības rakstu par sekmīgu skolēnu sagatavošanu studijām augstākās izglītības iestādē.
LU rektora parakstītu atzinības rakstu ik gadus pasniedz līdzās LU Skolu balvai. Šo balvu piešķir katra Latvijas reģiona skolai, kura iepriekšējā gadā devusi vislielāko ieguldījumu LU studentu saimes papildināšanā, vērtējot procentuāli lielāko skaitu skolas absolventu, kas mācību gaitas turpina LU.
Latgales reģionā atzinības raksti piešķirti: Ilūkstes Raiņa vidusskolai, Balvu Valsts ģimnāzijai, Daugavpils Zinātņu vidusskolai, Krāslavas ģimnāzijai, Līvānu 1. vidusskolai, Ludzas pilsētas vidusskolai, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijai un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolai.
Balvu Valsts ģimnāzija lepojas ar saviem skolotājiem un saka paldies par ieguldīto darbu.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLU Atzinības raksts Balvu Valsts ģimnāzijai.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti

Pāru mācībās tiek akcentēti 3 i: izprast, iesaistīties, iekļaut.

Iestājoties astronomiskajam pavasarim, 21.martā, Balvu Valsts ģimnāzijas projektā “Satikt” (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19) iesaistītā komanda Rugāju vidusskolas kolēģiem organizēja skolu pāru mācības.

Pāru mācību mērķis ir tālākizplatīt projekta dalībskolu labo praksi, iepazīstinot kādas citas projektā neiesaistītas skolas pedagogus ar projekta “Satikt” mācību programmas materiāliem.

Mācību laikā Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Laura Saulīte Rugāju vidusskolas skolotājiem pastāstīja par Izglītības attīstības centra projektu “Satikt”. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”. Rugāju vidusskolas pedagogiem tika piedāvāta informācija par aptauju veidošanas principiem, jautājumu daudzveidības labās prakses piemēri. Tāpat nodarbības laikā tika piedāvātas metodes, kuras izmantot mācību stundās – fokusgrupas diskusijas, “zivs asaka” jeb cēloņu-seku analīze, uzvedības pārkāpumu vulkāns, diskusiju karuselis, galeriju metode. Kolēģiem uzmanību ļoti piesaistīja aktivitāte, kuras laikā bija jāsaliek latviešu tautas sakāmvārdi, pēc tam pāros jāanalizē, kādus tikumus tie akcentē. Šādu metodi var izmantot, sākot no pirmsskolas vecuma bērniem līdz pat vidusskolēniem, jo mācību procesā jābūt vērtīborientācijas akcentiem. 

Paldies Rugāju vidusskolas kolēģiem par aktīvu līdzdarbošanos!

Projektu (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.Plašāka informācija par projektu pieejama https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPāru mācībās tiek akcentēti 3 i: izprast, iesaistīties, iekļaut.

Prieka mirkļu pilnas un saulainas Lieldienas!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPrieka mirkļu pilnas un saulainas Lieldienas!

Lepojamies!

Balvu Valsts ģimnāzijas 11.b klases skolniece Sindija Raibekaze Balvu novada skolēnu eseju konkursā “Latvija.Sibīrija.Liktenis.” ieguva 1. vietu. Paldies Sindijai un skolotājai Irēnai Šaicānei par ieguldīto darbu.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLepojamies!

Ciemošanās Madonas Valsts ģimnāzijā

Šī gada 22. martā Izglītojamo pašpārvaldes jaunietes Laura Jeromāne, Sindija Raibekaze, Sanija Skalova un skolotāja Daina Mediniece devās uz Madonas Valsts ģimnāziju, lai piedalītos valsts ģimnāziju skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumā „Sasniedz savu potenciālu”.

Kopā ar Cēsu, Jēkabpils, Preiļu, Tukuma, Ogres, Daugavpils, Madonas  Valsts ģimnāziju pašpārvalžu jauniešiem tika ņemta dalība sarunu panelī „Sasniedz savu potenciālu”, ko vadīja TV personība Marģers Majors. Šis atraktīvais improvizators nodarbībā „Uzpildi savu degvielu”  aicināja visus  ar improvizācijas metodēm atraisīt un izbaudīt kustību prieku.  Ar savu pieredzes stāstu „Bedre ceļā nav ceļa gals” dalījās producente  un Madonas Valsts ģimnāzijas absolvente Elīna Kolna. Pasākuma noslēgumā darbojāmies radošajās darbnīcās „Noskaidro savu potenciālu”.

Savukārt skolotājām bija iespēja viesoties Praulienas tējas ražotnē „Plūkt”.

Pateicamies Madonas Valsts ģimnāzijas direktorei, skolēnu padomei un skolotājai Ligitai par izcili noorganizēto pasākumu, lieliskām nodarbībām un viesmīlību!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiCiemošanās Madonas Valsts ģimnāzijā