Balvu Valsts ģimnāzija īstenos trīs Nordplus projektus

Balvu Valsts ģimnāzijā 2024./2025. mācību gadā tiks uzsākta trīs Nordplus projektu īstenošana. Viens no tiem būs ģimnāzijas vadīts un koordinēts projekts, divos – ģimnāzija būs sadarbības partneris.

Ģimnāzijas koordinētajā projektā „Ekoloģiskā domāšana mūsu prātos” („Ecological thinking within our minds”) iesaistītās valstis ir Somija, Lietuva un Latvija. Projekta ilgums – viens gads.

Vērienīgākais dalībvalstu skaita ziņā ir projekts „Mūsu Baltijas jūra” („Our Baltic Sea”), kas tiks īstenots divu gadu garumā. Projektā ir iesaistītas visas Skandināvijas valstis (Somija, Zviedrija, Dānija) un visas trīs Baltijas valstis (Lietuva, Igaunija un Latvija), kā arī projekta koordinējošā valsts – Somija no savas puses projektā ir iesaistījusi deviņas izglītības iestādes, kas apliecina to, ka projekts būs novators tā realizācijas un pieejas ziņā.

Iesaistīto valstu skaita ziņā mazākais ir Lietuvas koordinētais projekts „EcoQuest: ilgtspējīgas dzīves izpēte ik uz soļa” („EcoQuest: Exploring Sustainable Living in Every Step”) sadarbībā ar Latviju. Projekta īstenošanas ilgums – viens gads.

Visi projekti ir vērsti uz zaļo domāšanu un ilgtspējīgākas attīstības veicināšanu. Skolas, kas ir iesaistījušās projektos meklē inovatīvus un labākus veidus, kā mācīt ilgtspēju skolēniem, ieviešot praktiskas pārmaiņas, integrējot ilgtspēju mūsdienīgāk un turpinot pārņemt un iesakņot jaunus vides un ilgtspējības paradumus skolas un ģimenes dzīvē.

Projekti ietvers vairākas mobilitātes. Partnerskolu skolēni projekta laikā apmeklēs viens otru, lai mācītos cits no cita, apzinātu labāko ilgtspējīgas rīcības praksi, pārbaudītu to un dalītos ar rezultātiem citās skolās un kopienās savās valstīs ilgtspējīgākai dzīvei nākotnē.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiBalvu Valsts ģimnāzija īstenos trīs Nordplus projektus

Mācību gada noslēgums un pēdējais skolas zvans

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiMācību gada noslēgums un pēdējais skolas zvans

30. maijs Balvu Valsts ģimnāzijā

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti30. maijs Balvu Valsts ģimnāzijā

“Svētki gudrībai”

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti“Svētki gudrībai”

Maratonā izcīna 4. vietu

Vērienīgajos skriešanas svētkos– “Rimi Rīgas Maratons” šogad  jau 34. reizi divās dienās piedalījās vairāk nekā 33 tūkstoši dažāda vecuma 80 valstu skrējēji. 19. maijā 10 km distancē devās arī Balvu Valsts ģimnāzijas audzēknis Kristiāns Artūrs Sējāns, kurš pārstāvēja komandu “Nūjot prieks”. Šajā distancē bija pieteikušies 4918 skrējēji, un Kristiāns Artūrs kopvērtējumā bija 61, bet savā vecuma grupā izcīnīja 4. vietu, kas tik liela mēroga starptautiskās sacensībās ir augsts rezultāts.  Treniņos jaunieti konsultēja brālis, fitnesa treneris Armands Sējāns, kurš arī šo distanci savā grupā veica kā astotais. Diena bija karsta, tāpēc maratona trasēs atradās  ūdens laistīšanas punkti. Tāpat 11.novembra krastmalā skrējējus atveldzēja Jaunpils brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Katrs dalībnieks ieguva piemiņas medaļas.

Piemiņas medaļa. Ik gadu Rimi Rīgas maratona medaļu, kas pienākas visiem finišētājiem, veido atzīti  Latvijas vai pasaules mākslinieki. Arī šis gads nav izņēmums,- katras trases finišā dalībnieki, Arī Kristiāns Artūrs saņēma starptautiski atzītā latviešu mākslinieka Germana Ermiča dizainētās medaļas.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiMaratonā izcīna 4. vietu

Pasākums “Tālim Matīsam – 120”  Balvu Valsts ģimnāzijā

Aiz ezera balti bērzi

Ceļš gar krastu – arī balts.

Visu mūžu dzimtie bērzi

Nomodā un sapņos šalc. (..)

          Ar šīm Ziedoņa Purva dzejas rindām 2024.gada 18.maijā sākās Muzejnakts pasākums, kurš bija veltīts dziedātāja, režisora un  mūzikas pedagoga Tāļa Matīsa 120.gadadienas atcerei.

Tālis Matīss dzimis Rugāju pagasta “Rītezeros”, bet pamatizglītību un vidējo izglītību, mācoties Balvu komercskolā, ieguvis Balvos. Balvu ģimnāzijas muzejā ir arī visplašākais un daudzveidīgākais materiāls un  daudzi vēstures artefakti, kas stāsta par Tāli Matīsu. Pirms pasākuma materiāli bija skatāmi plašā izstādē skolas muzeja telpās. Apmeklētāji ar interesi gan skatījās, gan paši lasīja dokumentus, gan pētīja un salīdzināja afišu tekstus, gan aplūkoja fotogrāfijas, varēja pat mazliet ieskatīties vēstuļu rindās, kas stāsta par sadzīvi padomju gados, par mākslinieka diženumu un talantu.

Tāļa Matīsa dzīves un daiļrades lappusēs muzeja vadītājai Irēnai Šaicānei palīdzēja ielūkoties 12b. klases skolēni, kuri apgūst kursu “Kultūra un māksla II”, bet skanīgumu radīja skolas audzēkņu izpildījumā nodziedātā latgaliešu tautas dziesma “Aiz ezera balti bērzi”, kura tik dzidri un nepārspējami skanējusi un joprojām ierakstos skan tieši Tāļa Matīsa izpildījumā.

Savulaik Tālis Matīss ir uzrakstījis mūziku drauga Jāņa Klīdzēja dzejolim,  un dziesma “Brūnacīte” joprojām skan mūsdienās, tikai diemžēl nav saglabājies paša T. Matīsa dziedājums. Un arī pasākumā skanēja “Brūnacīte”, bet tikai kā melodija Balvu Mūzikas skolas pedagoga – saksofonista Arņa Grapa izpildījumā. Stāstījumu par mākslinieka iepazīšanos ar pirmo sievu Viju paspilgtināja valsis skolēnu Denijas un Sanda izpildījumā, jo 1936.gada 31.decembra Vecgada sarīkojumā Tālis Matīss arī iepazinās ar Viju un dejoja pirmo valsi.

Skolēni izjusti lasīja fragmentus no audzēkņu vēstulēm, kā arī publiku iesaistīja dikcijas vingrinājumos, jo savulaik T. Matīss to rūpīgi apguva un cītīgi vingrinājās, aprakstot savu pieredzi grāmatā “Par dziedāšanas mākslu”.

Uz pasākumu bija ieradušies arī ciemiņi no Rīgas. Tie bija T.  Matīsa otrās sievas Adas bērnu mazbērni un mazmazbērni, kā arī gleznotājas Alises Zvirbules meita un mazmeita. Gleznotāja 20.gadsimta 80.gadu sākumā bija gleznojusi Tāli Matīsu, un radinieki šo gleznu dāvināja skolas muzejam. Muzeja krājumā vēl nonāca daži interesanti artefakti, piemēram, cukurtrauks, kur iegravēts veltījums dziedonim.

Pasākuma izskaņā Muzejnakts apmeklētāji vēl pārbaudīja savas zināšanas par Tāli Matīsu,  atbildot uz jautājumiem, kā arī, iedzerot glāzi liepziedu tējas, kavējās atmiņās, klausoties gan mākslinieka dziedājumā, gan noskatoties skolēnu veidoto video par dziedātāju.

Paldies visiem, kas palīdzēja, lai Muzejnakts pasākums notiktu, paldies pasākuma apmeklētājiem par līdzdalību, par aplausiem un labiem vārdiem.

Tava dziesma, Tāli, palīdzēja dzīvot,
Latgali par otrām mājām vērta man,

Tādēļ vēl aiz garu gadu tālēm

Mīlu to, tās atbalss sirdī skan.

(O.Kante)

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPasākums “Tālim Matīsam – 120”  Balvu Valsts ģimnāzijā

Apsveikums manai māmiņai

Katru gadu maija otrajā svētdienā tiek atzīmēta Mātes diena. Tā ir diena, kad īpaši godinām māmiņas, vecmāmiņas, krustmātes. Svētku svinēšanas tradīcijas daudzās valstīs ir līdzīgas – mammām tiek dāvināti ziedi, saldumi, apsveikumu kartītes. Tāpēc skolas bibliotēkā pirms Mātes dienas notika radošā darbnīca, kurā skolēni varēja izvēlēties skaistāko dzejoli savai māmiņai un ierakstīt to paša izgatavotajā apsveikumā.

Bibliotekāre G. Dreimane

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiApsveikums manai māmiņai

Visi putni skaisti dzied

Līdz maija vidum skolas bibliotēkā bija skatāma tematiskā izstāde par putniem. Apmeklētāju uzmanība tika pievērsta izdevumiem par putniem, to daudzveidību.

Izstāde bija interaktīva, ikviens tika aicināts ne tikai apskatīt grāmatas, bet arī pārbaudīt savas zināšanas par putnu balsīm, to izskatu. Noskenējot QR kodus, varēja noklausīties putnu balsis, mēģināt tās atminēt. Izstādē bija apskatāms arī medņa izbāzenis.

Bibliotekāre G. Dreimane

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiVisi putni skaisti dzied

Latvija- Eiropas Savienības dalībvalsts jau 20 gadus.

Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai 1. maijā apritēja 20 gadi. Šajā laikā Latvija ir attīstījusies demokrātiskā un vienotā Eiropas valstu kopienā.

Katru gadu 9. maijā, atzīmējot Eiropas dienu, ikviens tiek aicināts piedalīties Eiropas eksāmenā vietnē www.esmaja.lv. “Eiropas eksāmens” ir tiešsaistes tests, kurā katrs var pārbaudīt un paplašināt savas zināšanas par Eiropas Savienību.

Katrai vecuma grupai ir sagatavoti atbilstoši jautājumi, bet pieaugušajiem testā tiek piedāvātas divas grūtības pakāpes.

Aicinājumam piedalīties Eiropas eksāmenā atsaucās divas Balvu Valsts ģimnāzijas klases – 8.a un 10.b klase, kā arī daudzi jaunieši Eiropas eksāmenu kārtoja individuāli. Skolēni un skolotāji, kas piedalījās eksāmenā, saņems apliecinājumus par dalību tajā.

Paldies par entuziasmu un atsaucību!

Bibliotekāre Guna Dreimane

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLatvija- Eiropas Savienības dalībvalsts jau 20 gadus.

Lepojamies!

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēns Artūrs Sējāns Jūrmalas skriešanas svētkos 5 km distancē V1 grupā ieguva 2. vietu, izcīnot sudraba medaļu. Prieks par sportisko jaunieti!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLepojamies!