Veiksmīgi noslēdzies Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldes realizētais projekts „„Kontaksts” Balvu novadā”

2023./2024.m.g. pirmajā semestrī Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvalde realizēja projektu, kas bija paredzēts jaunajiem ģimnāzijas septītklasniekiem, kuri uzsāka mācības mūsu skolā šajā mācību gadā. Uzsākot mācības 7. klasē, tiek izveidoti jauni klašu kolektīvi, tāpēc bija svarīgi palīdzēt iejusties jaunajā skolā un klasē, ļaut sajusties gaidītiem un pieņemtiem, sekmēt jauniešu labsajūtu un palīdzēt izprast savas emocijas.

Vēl viens projekta mērķis bija izveidot pašpārvaldes pamatu un palīdzēt veidot saliedētus klašu kolektīvus. Uzskatām, ka tas ir izdevies, jo septīto klašu jaunieši atzīst, ka ļoti labi jūtas skolā un savos klašu kolektīvos. Priecājamies, ka pašpārvaldes pulkam ir pievienojušies astoņi aktīvi, mērķtiecīgi un uzņēmīgi 7. klašu jaunieši, kuri sākuši aktīvi iesaistīties skolas dzīvē un pasākumu organizēšanā, kā arī skolas tēla popularizēšanā un skolēnu interešu pārstāvēšanā. Projekta laikā septīto klašu kolektīvos tika aktualizētas tādas vērtības kā līdzdalība, iekļaušana, sadarbība, cieņa un komandas darbs. 7.klašu jaunieši atzīst, ka jūtas piederīgi ģimnāzijai, apzinās savus talantus un pilnveido tos skolas interešu izglītības un fakultatīvajās nodarbībās, viņu viedoklis tika uzklausīts un idejas ņemtas vērā, veidojot skolas pasākumu plānu.

Projekta realizēšanas laikā 7. klašu skolēni ir iepazinuši jauno skolas vidi. Ieklausoties Sergeja Andrejeva izglītojošajā stāstījumā un veicot praktiskos uzdevumus, kā arī projekta laikā piedāvātās aktivitātes, jaunieši ir guvuši ieskatu par līdzdalības un iekļaušanas iespējām un nozīmi ikdienā.

Projekta laikā 7. klašu skolēniem  tika dota iespēja apmeklēt Balvu pilsētas iestādes – Balvu Mākslas skolu, Balvu Mūzikas skolu, Balvu Sporta skolu, Balvu Novada muzeju, Balvu Centrālo bibliotēku un Balvu novada Bērnu un jauniešu centru, kur jaunieši uzzināja par šo iestāžu darbību un piedāvātajām iespējām savu talantu attīstīšanai un pilnveidei, veica kolektīvu saliedējošus uzdevumus.

Veiksmīgas sadarbības ar ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotāju rezultātā jaunieši labiekārtoja skolas vidi, apgleznojot plauktus un soliņus, labiekārtojot  ģimnāzijas atpūtas vietas un somu novietnes pie skolas ēdnīcas. Tas sekmēja piederības sajūtu skolai, veicināja līdzdalības un sadarbības prasmes, individuālā talanta izkopšanu, septītklasnieku ieguldītā darba rezultātā ģimnāzija ir kļuvusi vēl skaistāka.

Projekts bija lieliska pieredze arī pašiem pašpārvaldes jauniešiem, kas ļāva pilnveidot komunikācijas, laika plānošanas, sadarbības prasmes, kā arī saprast, kā tiek rakstīts un realizēts projekts no idejas līdz noslēguma atskaitei. Kopā pieaugām atbildībā, neatlaidībā un pacietībā.

Saprotam, ka bijām ieplānojuši ļoti daudz aktivitāšu, kuras prasīja daudz pūļu, neatlaidīgu darbu un nemitīgu plānošanu, bet rezultāts ļoti iepriecina, jo 7. klašu skolēnu pozitīvā atgriezeniskā saite liek izjust gandarījumu. Arī paši kā komanda esam kļuvuši stiprāki, saliedētāki un pieredzes bagātāki.

Secinām, ka projekta laikā izstrādātās anketas, spēles, aktivitātes un nodarbību scenārijus varēs izmantot arī nākamajos gados, organizējot adaptācijas pasākumus 7. klasēm jaunajā skolā.

Laura Jeromāne,

Balvu Valsts ģimnāzijas Izglītojamo pašpārvaldes prezidente

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiVeiksmīgi noslēdzies Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldes realizētais projekts „„Kontaksts” Balvu novadā”

Projekta “”Kontakts” Balvu novadā” aktivitāte “Noslēguma aptauja”.

Mācību semestra noslēgumā projekta “Kontakts” ietvaros devāmies pie 7. klašu skolēniem, lai atcerētos sajūtas un emocijas, kādas viņi izjuta, ierodoties jaunajā skolā. Atsaucām atmiņā arī daudzās projekta aktivitātes, kuras izglītojamo pašpārvalde organizēja septītklasniekiem, lai viņi ātrāk varētu iejusties un būtu pieņemti jaunajā skolā. Aicinājām 7. klašu skolēnus saviem vārdiem paskaidrot jēdzienus “līdzdalība” un “iekļaušana” un konstatējām , ka 80 % jauniešu prot saviem vārdiem izskaidrot šo jēdzienu būtību un saskatīt, kuras projekta aktivitātes vairāk bija vērstas uz iekļaušanu, kuras uz līdzdalības veicināšanu.

Tāpat kā projekta sākumā, tā arī noslēgumā piedāvājām septītklasniekiem aizpildīt aptaujas “Pastāsti, kā Tu jūtiesBalvu Valsts ģimnāzijā?” emociju picu, lai varētu salīdzināt, kā mainījušās skolēnu izjūtas, salīdzinot ar pirmajām skolas dienām. Ar gandarījumu varam konstatēt, ka jaunieši vairs nejūtas nobijušies, ir mazinājusies neziņa, nepārliecinātība, saspringums un raizes. Būtiski palielinājies jauniešu skaits, kas jūtas pieņemti, pozitīvi, apmierināti un laimīgi. Diezgan nemainīgs ir palicis stresa līmenis, jo jaunieši atzīst, ka pirmo skolas dienu stresu ir nomainījis stresiņš, kas valda pirms pārbaudes darbiem mācību semestra noslēgumā.

Aicinājām septītklasniekus novērtēt 10 ballu skalā, cik izdevies ir šis pašpārvaldes realizētais projekts. 7. a klasemūsu veikumu novērtēja ar 8,9 ballēm, 7. b klase – 9,3, bet 7.c klase ar 8,6 ballēm. Priecājamies, ka mūsu projekta vērtējums kopumā ir 8,9 balles.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiProjekta “”Kontakts” Balvu novadā” aktivitāte “Noslēguma aptauja”.

Projekta ““Kontakts” Balvu novadā” aktivitāte “Līdzdalības stūrīša izveide”.

Projekta aktivitāte “Līdzdalības stūrītis” tika realizēta, sadarbojoties ar vizuālās mākslas skolotāju Indru Keišu. Paldies skolotājai par ieguldījumu šajā projekta aktivitātē!

7. klašu skolēni mēneša garumā, kopā radoši darbojoties, izplānoja, izdaiļoja un iekārtoja vairākas vietas skolā: pārkrāsoja un apgleznoja vecos krēslus 2. stāva garajā gaitenī, pieskaņojot tos gaiteņu toņiem un sienu gleznojumiem, tādējādi radot papildus sēdvietas gaiteņos, kā arī pārkrāsoja un apgleznoja vecos plauktus pie ēdamzāles, pārvēršot tos par gaumīgām somu novietnēm.

Jauniešiem ļoti patika šī praktiskās darbošanās aktivitāte, kurā varēja attīstīt radošās spējas, rūpību, pacietību un sadarbības prasmes.

Galarezultāts priecēs gan pašus, gan apkārtējos vēl ilgu laiku.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiProjekta ““Kontakts” Balvu novadā” aktivitāte “Līdzdalības stūrīša izveide”.

Lepojamies!

Balvu Valsts ģimnāzijas 10.b klases skolnieks Jānis Jermacāns iekļūst erudīcijas spēles „Gudrs, vēl gudrāks” 10. klašu finālā.

Erudīcijas spēle skolēniem „Gudrs, vēl gudrāks” katru gadu aicina ikvienu Latvijas vispārizglītojošo skolu 5. – 12. klašu skolēnus iesaistīties aizraujošā un izaicinošā zināšanu pārbaudē. Katrā vecuma grupā ir 3 pusfināli, kuros katrā piedalās 12 dalībnieki. Divi labākie iegūst tiesības piedalīties finālā, kurā visi seši dalībnieki sāk visu no nulles. Katrā spēlē, arī finālā, ir 4 kārtas. Erudīcijas spēle „Gudrs, vēl gudrāks” televīzijas sezonas laikā LTV ēterā vērojams katru piektdienas vakaru. Spēli vada Toms Grēviņš un Kaspars Ozoliņš. Kompetenti eksperti katrā spēlē sagatavo atbilstošus jautājumus konkrētai vecuma grupai. Jautājumi ietver gan mācību vielu, gan sabiedriski aktuālas tēmas mūzikā, mākslā, vēsturē, politikā un citās jomās. Savus jautājumus spēles dalībniekiem gan atraktīvā video formātā, gan uz vietas studijā, uzdod arī sabiedrībā zināmi cilvēki – kultūras jomas pārstāvji, zinātnieki, sportisti, politiķi, mūziķi un citi.

Šogad uz erudīcijas spēli tika uzaicināts 10.b klases skolēns Jānis Jermacāns. Viņu atbalstīt devās klases audzinātāja Irina Kovšova un klasesbiedri. Uz Rīgu klases audzinātāja un klases kolektīvs dosies vēlreiz, lai atbalstītu J.Jermacānu fināla sacensībās. Tuvākajās dienās ģimnāzijā viesosies „Gudrs, vēl gudrāks” filmēšanas komanda, lai veidotu sižetu par Jāni.

Ģimnāzijas saime ļoti lepojas par jaunieša sasniegumu un vēl veiksmi finālā!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLepojamies!

Aktivitātes “Ziemassvētkus gaidot…” skolas bibliotēkā

Decembra mēnesī skolas bibliotēkā skatāma grāmatu izstāde “Ziemassvētkus gaidot…”. Šajā laikā ikvienam sirdī iedegas cerība un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma, cilvēki kļūst labsirdīgāki un priecīgāki. Tas ir lielisks laiks, kad paveikt kādu labu darbu, iepriecināt radiniekus, vecvecākus, tuvākos un tālākos draugus. Svētku gaidīšanas laikā izstādē varēja rast idejas svētku vides radīšanai. Tāpat apmeklētāji varēja aplūkot Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāju un darbinieku vaļas prieku izstādi “Savam priekam!”.

21.decembrī 7.a klase pārbaudīja savu erudīciju ikgadējā LNB izglītojošajā Ziemassvētku viktorīnā par Latvijas kultūras kanona tēmām. Gada nogalē 28.decembrī novadniekam – literātam, novadpētniekam, folkloristam Antonam Slišānam apritētu 75 gadi. Viņš ir viens no viszināmākajiem latgaliešu bērnu dzejas autoriem, bet rakstījis arī dzeju un prozu pieaugušajiem.

Lai visiem veiksmīgs, radošs jaunais gads!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiAktivitātes “Ziemassvētkus gaidot…” skolas bibliotēkā

Sveicam

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiSveicam

Labdarības koncerts pansionātā „Balvi”

Balvu Valsts ģimnāzijā ir skaista tradīcija – ik gadu Adventa laikā  doties uz pansionātu „Balvi”, lai iepriecinātu pansionāta ļaudis ar dziesmām, dejām, dzeju un muzikāliem priekšnesumiem.

Labdarības pasākumu atklāja ģimnāzijas direktore  Kristīne Lele, veltot sirsnīgu un  uzmundrinošu svētku uzrunu klātesošajiem. Šogad mīļi Ziemassvētku sveicieni tika sagādāti ikvienam pansionāta cilvēkam, arī tiem, kas uz koncertu nevarēja ierasties. Jaunietes, kas sociālajās zinātnēs realizē pilsoniskās līdzdalības iniciatīvu, devās pie trešā stāva iemītniekiem, lai aprunātos, sveiktu svētkos un uzdāvinātu pašceptus gardumus.

Paldies dziedošajām jaunietēm un skolotājai Karīnai Romanovai, deju studijas „Terpsihora” dalībniekiem un tās vadītājai Līgai Morozai-Ušackai, 12.klases publiskās uzstāšanās kursa dalībniekiem un skolotājai Aijai Dvinskai, pasākuma vadītājām Laurai Jeromānei un Guntrai Gibalai, skolēnu pašpārvaldes jauniešiem un direktores vietniecei audzināšanas jomā Dainai Mediniecei!

Patīkami redzēt pansionāta cilvēku priekā mirdzošās acis, mīļos smaidus un aizkustinājuma asaras. Lai mūsu radītais svētku prieks vēl ilgi silda pansionāta iemītnieku un darbinieku sirdis!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLabdarības koncerts pansionātā „Balvi”

“Mana bērnības ķermeņa atzīšanās”

18. decembrī Balvu Valsts ģimnāzijai bija vienreizēja iespēja būt pirmajai skolai, kurā viesojās  īsfilmas “Mana bērnības ķermeņa atzīšanās” režisoreEmīlija Karetņikova un producente Antra Gaile, lai kopā ar 9.-12. klašu skolēniem un skolotājiem noskatītos filmu.

Filma stāsta par nedrošu septiņpadsmit gadus vecu meiteni, kura nometnē pavada savas jaunības skaistākos brīžus. Iejušanos viņai atvieglo kāda nometnes pieaugušā draudzīgā attieksme, tomēr šķietami nevainīgā draudzība ir vien aizsegs noziedzīgiem nodomiem.

Pēc kopīgas filmas noskatīšanās notika diskusija, kuru vadīja biedrības “Centrs MARTA” jaunatnes programmu koordinators Ako Kārlis Cekulis, iesaistot jauniešus un skolotājus izvērtēt filmas varoņu rīcību un to analizēt. Jaunieši labprāt piedalījās diskusijā, izteica savas domas, kā katram varonim būtu vajadzējis rīkoties, nonākot šādā situācijā. Ako Kārlis Cekulis rosināja pievērst uzmanību “sarkanajiem karogiem”, kas liecina, ka tiek pārkāptas robežas gan sarakstēs, gan reālajā dzīvē, aicinot  klātesošos nepalikt vienaldzīgiem, bet ziņot, ja tiek pamanīts vai ir nācies saskarties ar “grūmingu”.

Diskusijas noslēgumā Emīlija Karetņikova klātesošajiem atklāja, ka īsfilma balstīta uz patiesiem notikumiem. Septiņpadsmit gadu vecumā režisore ar savām tuvākajām draudzenēm pavadīja nedēļu vasaras nometnē jauniešiem Vecpiebalgā, par kuru stāsta: “Tur valdīja īpaša brīvības gaisotne. Bija sajūta, ka visi – gan grupu vadītāji, gan nometnes dalībnieki – ir draugi. Nebija gandrīz nekādu noteikumu – arī naktīs mēs dziedājām, spēlējām spēles un dejojām. Komunikācija starp cilvēkiem bija draudzīgi tuva gan emocionāli, gan fiziski. Pēc nometnes viena no manām draudzenēm atzinās, ka nometnes līderis viņu izvarojis, es nespēju tam noticēt. Viņam bija trīsdesmit pieci gadi, manai draudzenei nesen bija palikuši astoņpadsmit, viņa vēl mācījās skolā. Es pieredzēju, kā piedzīvotais viņu izmainīja. Pagājuši seši gadi, un viņa joprojām nespēj atgriezties normālā dzīvē. Situācija mani dziļi uzrunāja, lai runātu par šo sabiedrībā aktuālo un klusēto tēmu savā diplomdarba filmā.”

Šobrīd Latvijā kūtri tiek runāts par vardarbības tēmām, tāpēc šīs īsfilmas demonstrēšana un  diskusijas mērķis bija radīt izpratni, kā atpazīt “grūminga” situācijas un ko darīt, ja tādā esi nokļuvis,kas notiek jauniešu prātā un kāpēc viņi iekrīt “grūmētāju” lamatās, kā mainīt sabiedrības stereotipus, lai cilvēki nebūtu vienaldzīgi, lai runātu un ziņotu par “grūminga” gadījumiem.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti“Mana bērnības ķermeņa atzīšanās”

Pateicība

Balvu Valsts ģimnāzija no sirds pateicas 2020. gada absolventam Emīlam Ločmelim par ģimnāzijai uzdāvināto volejbola bumbu.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPateicība

Filmu vakars BVĢ

Šī gada 15. decembrī Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešiem bija iespēja apmeklēt filmu vakaru, skatoties animāciju par to, kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus. Šķietami jautrā un humora pilnā multfilma ikvienu rosina aizdomāties par materiālo un garīgo vērtību izvērtēšanu ikdienā, kā arī veicina svētku sajūtu un draudzīgu attiecību nostiprināšanu skolas vidē. 

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiFilmu vakars BVĢ