BVĢ Karjeras izglītības pasākumu plāns 2023./2024.