Pārmaiņu process visai skolai “Līderis manī”

Līderis manī ® (Leader in me ®)ir pārmaiņu programma visai skola. Tā attīstīta sadarbojoties ar izglītības speciālistiem un iedvesmo skolēnus un studentus izvēlēties līderību un iegūt prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus 21.gadsimtā. Programma balstīta personiskās, starppersonu un organizācijas efektivitātes principos un rīcībās. Tā sevī nes premisi, ka ikvienā bērnā un jaunietī ir stiprās puses un spēja uzņemties atbildību par savu nākotni jeb būt līderim savā dzīvē.