Kontakti


Adrese: Dārza iela 2, Balvi, LV-4501

Skolas e-pasts: bvg@balvi.lv, bpg@balvi.lv

Direktore : Kristīne Lele, e-pasts – kristine.lele@balvi.lv, telefons – +37164522727

Lietvede: Lelde Langovska, e-pasts – lelde.langovska@balvi.lv, telefons – +37164522053; +37126419648

Saimniecības vadītāja: Monika Baikova, e-pasts – monika.baikova@balvi.lv, telefons – +37164522053; +37126419648

Direktores vietnieki:

   • Direktores vietniece izglītības jomā: Ināra Konivale, e-pasts – inara.konivale@balvi.lv
   • Direktores vietniece – izglītības metodiķe pamatskolas posmā: Gunta Salmane, e-pasts – gunta.salmane@balvi.lv
   • Direktores vietniece – izglītības metodiķe vidusskolas posmā: Eva Zučika – Kuzņecova, e-pasts – eva.zucika-kuznecova@balvi.lv
   • Direktores vietniece audzināšanas jomā: Daina Mediniece, e-pasts – daina.mediniece@balvi.lv
   • Direktores vietnieks IT jomā: Arnis Stucka, e-pasts – arnis.stucka@balvi.lv

Bibliotekāre: Guna Dreimane, e-pasts – guna.dreimane@balvi.lv

Sociālais pedagogs: Violeta Pušpure, e-pasts – violeta.puspure@balvi.lv

Skolas psihologs: Ginta Keiša, e-pasts – ginta.keisa@balvi.lv

Skolas māsa: Inga Jaunākā, e-pasts – inga.jaunaka@balvi.lv

Balvu Valsts ģimnāzijas internāta dežurants: 26627925