Konkurss “Saules ritmi”

Gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm organizēja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādi – konkursu “Saules ritmi”.

Tā uzdevums – stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi ar dažādiem mākslas izteiksmes līdzekļiem, sniegt iespēju konkursa dalībniekiem piedalīties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslas projektā.

Latvijas vispārizglītojošo skolu audzēkņi, iestāžu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu audzēkņi veidoja darbus par saules simbola atspoguļošanu tērpos, rakstos, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā – deju rakstos, simbolos, cimdu un zeķu rakstos, tai skaitā, latviešu tautas folklorā, radīja darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

Konkurss norisinājās divās kārtās – 1.kārta notika novados/ apvienotajos novados/ pilsētās, bet 2.kārta notika kultūrvēsturiskajos novados.

Arī Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņi veidoja radošos darbus par tēmu „Ar sauli”. Konkursa novada 1.kārtā ģimnāzisti ieguva četras pirmās vietas, divas otrās, divas trešās vietas un atzinību. Uz Lepojamies!

Latgales novada konkursu, kas norisinājās Līvānos, izvirzīja septiņu BVĢ skolēnu darbus. 305 darbus vērtēja žūrijas komisija no Rīgas, izvirzot tikai 45 darbus XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izstādei. Starp tiem arī 12.klases skolnieces Lauras Kopānes darbs”Griežos”, kas ieguva 1. pakāpi. Prieks arī par Aivu Melni, kas ar darbu ”Miedziņš nāk” saņēma 3.pakāpes diplomu. Skolēnus konkursam gatavoja vizuālās mākslas skolotāja Indra Keiša, paldies viņai.

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.