Balvu Valsts ģimnāzija noslēdz sadarbības līgumu ar Valgas ģimnāziju

Šī gada 14. maijā Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Kristīne Lele un Valgas ģimnāzijas (Igaunija) direktors Andrus Murumaa parakstīja starptautisku partnerskolu sadarbības līgumu. Līgumslēdzējpuses vienojās sadarboties izglītības un zinātniski pētnieciskajā jomā, organizēt pedagogu pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas celšanas atbalsta pasākumus, izstrādāt kopīgus izglītojošus un starptautiskus projektus.

Partnerskolas plāno attīstīt sadarbību STEM un digitalizācijas jomā, lai pilnveidotu izglītojamo zināšanas un prasmes, paredzot kopīgu konkursu rīkošanu un skolēnu iejušanos otras skolas izglītojamo vidē. Sadarbība vērsta netradicionālu un inovatīvu risinājumu pieejā, kas ir mūsdienīga, jaunietim saistoša, mācību procesa sastāvdaļa.

Partneri pārrunāja projektu iespējas viedajās tehnoloģijās – dinamiskā un strauji augošā darbības sfērā, kur nepārtraukti tiek sekmētas inovācijas un attīstība, lai palīdzētu uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un tās efektivitāti, tāpat kopīgas sadarbības ietvaros uzsvars tiek likts uz zaļo domāšanu, vides ilgtspējības veicināšanu ar mērķi jau šodien sagatavot dzīvei prasmīgus, un zinošus jauniešus, kuri spēs realizēt savu potenciālu akadēmiskajā vai darba vidē.

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.