KiVa ATKLĀŠANAS PASĀKUMS Balvu Valsts ģimnāzijā “365 dienas bez pāridarījumiem!”

Pāridarījumu jeb bulinga izplatība Latvijas jauniešu vidū ir izteikti augsta – visaugstākā starp Eiropas Savienības valstīm. Lai to mazinātu un novērstu, 60 Latvijas skolās šogad darbu sāk visaptveroša bulinga novēršanas programma – KiVa, kas piedāvā plašu instrumentu un materiālu klāstu bulinga izskaušanai.

KiVa ir Turku Universitātē (Somija) izstrādāta programma vardarbības mazināšanai vienaudžu vidū – tā ir visvairāk pētītā bulinga novēršanas programma, tās efektivitāte ir zinātniski pierādīta, un tā veiksmīgi darbojas jau 20 valstīs. Piedāvājot strukturētu pieeju, KiVa ietver profilaksi (praktiskus un interaktīvus materiālus pedagogiem, skolēniem, vecākiem), metodes konfliktsituāciju risināšanai, monitoringa sistēmu un apmācības skolu komandai. Tomēr galvenā programmas veiksmes atslēga ir skolas kolektīva, skolēnu un viņu vecāku aktīva iesaiste, sadarbība un savstarpējs atbalsts.

Balvu Valsts ģimnāzija ir to 60 Latvijas skolu vidū, kas ir pieteikusies šai programmai, lai aktualizētu sabiedrībā strauji pieaugošo bulinga problēmu, mācītu skolēniem to atpazīt un prast atbilstoši rīkoties.

3. oktobrī 7.-9. klašu skolēni pulcējās skolas aktu zālē, lai uzzinātu par šo programmu un simboliski parakstītos par 365 dienām bez pāridarījumiem, atstājot uz klases plakāta krāsainu plaukstas nospiedumu un kopā ar klasesbiedriem izdomājot antibulinga saukli.

Klašu telpās atradīsies plakāts ar skolēnu simboliskajiem parakstiem, kas atgādinās, ka katrs skolēns ir apņēmies nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību.

Paldies direktores vietniecēm Guntai Salmanei un Dainai Mediniecei par sagatavoto pasākumu!

#KiVaLatvija

#KopaPretBulingu

Šis ieraksts tika publicēts Projektu aktualitātes. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.