Pateicības pasākums “Pateicības ziedu lietus līst”

31. maija vakarā Balvu Valsts ģimnāzijas Pateicības pasākumā pulcējās čaklākie skolēni kopā ar saviem vecākiem,  skolotāji, skolas darbinieki un  mecenāti, lai kopā atskatītos uz aizvadītā gada veiksmēm un suminātu čaklākos skolēnus un viņu vecākus, teiktu paldies skolas direktorei, administrācijai, skolotājiem un darbiniekiem.

     Ģimnāzijas direktore Kristīne Lele savā uzrunā veltīja pateicības vārdus skolēniem, vecākiem, vadības komandas pārstāvjiem, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un ģimnāzijas īpašajiem viesiem – mecenātiem.

Direktores vietniece mācību jomā Ināra Konivale, apkopojot šajā mācību gadā paveikto, ar prieku paziņoja, ka 32 skolēniem šajā mācību gadā vidējais vērtējums bija deviņas balles un augstāk, vērtējums augstā līmenī bija 37 skolēniem, valsts atklātajās olimpiādēs iegūta viena trešā vieta un atzinība,  3 skolēni bija uzaicināti uz valsts olimpiādi, 48 skolēni piedalījās valsts atklātajās olimpiādēs.

Šogad 71 skolēns saņēma pateicības par augstiem mācību sasniegumiem un iegūtām godalgotām vietām valsts un novada olimpiādēs. Piecpadsmit skolēni saņēma mecenātu balvas.

Skaistus priekšnesumus bija sagatavojuši  Līgas Morozas–Ušackas deju studijas “Terpsihora” jaunākās deju grupas jaukie dejotāji, mūzikas skolotājas  Karīnas Romanovas dziedošie jaunieši un deju skolotāja Agra Veismaņa  TDK “Rika“ dejotāji. Skaistu koncertprogrammu varēja vērot dziedātājas Katō izpildījumā.

Pasākumu prasmīgi vadīja skolēnu pašpārvaldes jaunieši Alīna Žogota un  Iļja Polis, fotogrāfes lomu uzņēmās Sindija Raibekaze, bet par pateicības ziedu lietu rūpējās Ralfs Žogota, pie skaņu pults meistarīgi darbojās direktores vietnieks IT jomā Arnis Stucka. Viņam asistēja 7.klases skolēns Armands Trubņiks.

Lai gandarījums un prieka sajūta, kas tika piedzīvota šajā vakarā, pavada ikvienu līdz pat jaunajam mācību gadam!

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.