Mācību gada noslēguma svinīgais pasākums

31. maija rītā Balvu Valsts ģimnāzijā tika svinēti divi skaisti notikumi – mācību gada noslēgums un Pēdējais skolas zvans devītajām un divpadsmitajām klasēm.

Pasākuma vadītājas Guntra Gibala un Krista Arule sveica visus pēdējā šī mācību gada skolas dienā un aicināja svinīgi sagaidīt  gan divpadsmito klašu skolēnus un viņu audzinātājas Irinu Kovšovu un Irīnu Krivošejevu, gan  devīto klašu skolēnus un viņu audzinātājus Svetlanu Apetri, Jāni Zakarīti un Rudīti Priedeslaipu.

Divpadsmitie svinīgi nodeva skolas karogu un tiesības saukties par vecākajiem skolēniem skolā vienpadsmitajiem, un visa skolas saime vienojās kopīgā lūgšanā, dziedot Latvijas Valsts  himnu ”Dievs, svētī Latviju!”.

Pēdējo skolas dienu iezvanīt bija ieradušies divi jauki topošie pirmklasnieki Gustavs un Ketlīna, savukārt astoto un vienpadsmito klašu skolēni bija parūpējušies par jaukiem pārsteigumiem un izrotātām klašu telpām, Guntra Gibala izpildīja skaistu apsveikuma dziesmu „Kalniem pāri”, bet devīto un divpadsmito klašu skolēni veltīja sirsnīgus pateicības vārdus ģimnāzijas kolektīvam par atbalstu un sniegtajām zināšanām. 

Direktore Kristīne Lele uzrunā klātesošajiem pateicās par darbu visa mācību gada garumā un vēlēja saulainu, piedzīvojumiem bagātu un drošu vasaru, kā arī pateicās skolotājai Vinetai Muzaļevskai, kura beidz darba gaitas ģimnāzijā.

Balvas saņēma konkursa „Gada klase” uzvarētāji: 7.-9. klašu posmā 9.a klase (klases audzinātāja Svetlana Apetri), bet 10.-12. klašu posmā – 12. a klase (audzinātāja Irina Kovšova). Balvas saņēma arī otrās un trešās vietas ieguvēji.

Skolēnu pašpārvaldes prezidente Laura Jeromāne atskatījās uz radošo un notikumiem piesātināto mācību gadu, skolēnu vārdā pateicās skolas administrācijai, skolotājiem, darbiniekiem un vecākiem par atbalstu visa mācību gada garumā. Direktore pasniedza pateicības kliņģeri  skolēnu pašpārvaldei, jo šogad  viņi izcēlās ar īpašu aktivitāti un radošumu.

Pasākuma noslēgumā visi klātesošie izveidoja aplausu aleju un pavadīja divpadsmito un devīto klašu skolēnus un audzinātājus stādīt rozes. Pārējie klašu kolektīvi devās uz klases stundu, lai saņemtu liecības un aizvadītu pēdējo mācību stundu šajā mācību gadā kopā ar savu klasi un audzinātāju.

Lai saulaina vasara!

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.