Svētki Latvijai

Šī gada 3. maija rītā Balvu Valsts ģimnāzijas saime pulcējās ģimnāzijas iekšpagalmā, lai svinētu Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienu un vienotos kopīgā Latvijas Valsts himnas dziedāšanā.

Ģimnāzijas izglītojamo un pedagogu saimi uzrunāja skolas direktore Kristīne Lele, atzīmējot, ka dabas skaistuma ieskauti, pulcējāmies vienkopus uz svinīgu brīdi, lai atzīmētu Latvijas Neatkarības atjaunošanas 34.gadadienu. Direktore K.Lele norādīja, ka dzīvojam neatkarīgā valstī un paldies par to mums ir jāsaka mūsu senčiem, kuru ticība, cerība, spītība un gara spēks šodien ir mūsu brīvības pamats, kā arī aicināja novērtēt to, ka dzīvojam brīvā valstī, kad šobrīd atsevišķās valstīs risinās karadarbība, postot dzimtenes un laužot cilvēku likteņus. Direktore aicināja turēt cieņā un godā savu valsti, savu skolu un izturēties ar cieņu vienam pret otru un vēlēja, lai ikvienā no mums mājo svētku noskaņa ar prieku un lepnumu par mūsu zemi.

Izglītojamo pašpārvaldes prezidente Laura Jeromāne  savā uzrunā atzina, ka Latvija ir valsts ar bagātu vēsturi, un mēs varam būt lepni par tās kultūru, valodu un dabas krāšņumu.
Ikkatrs ir atbildīgs par labākas nākotnes veidošanu savai dzimtenei un tās iedzīvotājiem.
Šodien varam atcerēties, cik daudz esam sasnieguši kopš neatkarības atjaunošanas. Mums jāapņemas turpināt cīņu par savas dzimtenes labklājību un attīstību.
Mēs atzīmējam ne tikai neatkarības atjaunošanu, bet ar prieku un lepnumu izsakām pateicību tiem drosmīgajiem, kuri atdeva visu, lai Latvija būtu brīva un saliedēta.
Lai Latvija mūs vieno un stiprina!

Noslēgumā ģimnāzijas saime filmēja videosveicienu Latvijai. Aktivitātē tika aicināts iesaistīties ikviens skolēns, skolotājs un tehniskais darbinieks. Darbojoties kopā, iesaistoties un piedaloties, vairojas piederības sajūta kolektīvam un skolai, kā arī pieaug lepnums par dzimto zemi Latviju, radot pārliecību, ka kopā mēs varam visu!

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.