Sadraudzības pasākums “Audzē sevī līderi!”

19. aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvalde organizēja Balvu un kaimiņu novadu skolu izglītojamo pašpārvalžu sadraudzības pasākumu “Audzē sevī līderi”. Priecājamies, ka aicinājumam atsaucās Gulbenes novada vidusskola, Viļakas vidusskola,

Rugāju vidusskola, Baltinavas vidusskola, Rekavas vidusskola, Stacijas pamatskola, Eglaines pamatskola un Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola.

Ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece sveica klātesošos un atzīmēja, ka līderība, pirmām kārtām, ir kalpošana citiem cilvēkiem, ka līdera būtība slēpjas viņa raksturā un ka raksturu mēs  varam sevī attīstīt jeb “audzēt sevī līderi” visa mūža garumā.

Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldes prezidente Laura Jeromāne, akcentējot septiņus ļoti veiksmīga cilvēka paradumus, dalījās savā izaugsmes stāstā, kā no nedrošas jaunietes divu gadu laikā ir kluvusi par aktīvu izglītojamo pašpārvaldes prezidenti.

Pasākuma viesis – tēlnieks un dizaineris Aigars Zemītis savā pieredzes stāstā “Stāsts par veidošanu un veidošanos” dalījās savā karjeras ceļā un ar dzīvē gūtajām atziņām. Pārliecinājāmies, ka mūsu viesis ir ļoti talantīgs un vispusīgs cilvēks. Īpašas emocijas izraisīja viņa izpildītā dziesma “Trīs lietas”.

Savukārt Balvu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Gunita Mincāne uzsvēra, cik svarīga ir līdzdalība jauniešu izaugsmē. Viņa atklāja, ka Balvos tiks veidota Balvu novada jauniešu dome, kurā aicināts līdzdarboties ikviens.

Aktivitātēs “Iekustini sevī līderi!” jaunieši nostiprināja prasmi darboties komandā, kritiski domāt un ātri reaģēt. Eko ministrijas jaunietes Sindija un Sanija mācīja “audzēt sevī līderi” ar  sēklu papīra veidošanas piemēru, atklājot, ka viss, ko darām, ir jāveic ar rūpību, pacietību, neatlaidību un regularitāti, tad var sagaidīt skaistu rezultātu. 

Ģimnāzijas pašpārvaldes jaunieši bija sagatavojuši dažādas aizraujošas aktivitātes, kas mijās ar vērtīgām sarunām un nodarbībām.

Ļoti interesanti izvērtās “izgāšanās stāsti”. Pastāstot skaļi savu kaunu raisošo notikumu vai atgadījumu, ir iespēja atbrīvoties no iekšējiem pārdzīvojumiem, ko cilvēks nēsā sevī. Jaunieši drosmīgi dalījās savos stāstos, kopā par tiem pasmejoties un tādējādi atklājot, ka šādas situācijas gadās visai bieži un daudziem cilvēkiem, ka labāk par tām vienkārši pasmaidīt, nevis nest sevī kā sāpīgu pieredzi.

Analizējot pasākumu,  ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldes jaunieši atzina, ka tas papildināja zināšanas par līderību, sniedza iespēju gūt pieredzi pasākuma organizēšanā un dāvāja iespēju iepazīt jaunus darugus.

            Esam apņēmības pilni arī nākamajā mācību gadā organizēt sadraudzības pasākumu.

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts, Pašpārvalde. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.