“Grāmatas ir gaisma. Kas tiecas pēc gaismas, tam jāpieķeras grāmatām ar sirdi un dvēseli.”                                                                                                  /V. Plūdons/

Lasīšana ir ļoti liela vērtība, kas padara cilvēku bagātu. Lasot cilvēks paplašina savu redzesloku, uzzina kaut ko jaunu, noderīgu un pavisam noteikti bagātina savu valodu un veidu, kā izteikties.

Šī gada 9.aprīļa pavasarīgi saulainais rīts Balvu Valsts ģimnāzijā pulcināja trīsdesmit divus 5., 6., 7. klašu izglītojamos un viņu skolotājus no visām Balvu novada skolām lasīšanas konkursā “Lasi, ieklausies, domā!”. Konkursu organizēja Balvu novada skolu bibliotekāru metodiskā atbalsta jomas kolēģi un tās vadītāja Guna Dreimane.

Konkursa mērķis ir rosināt izglītojamo interesi par lasīšanu, pilnveidot izteiksmīgas lasīšanas prasmes un uzlabot izlasītā teksta izpratnes iemaņas. Konkursantus uzrunāja, uzmundrināja un iedrošināja Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Kristīne Lele, konkursa vadītāja Guna Dreimane, skolas teātra pulciņa jaunie mākslinieki Guntra Gibala, Eduards Mērnieks un 12.klases skolnieks Maksims Silinevičs ar akordeona spēli.

Konkursa dalībnieki lasīja žūrijas komisijas izvēlētu tekstu, proti, 5.klašu skolēni – latviešu tautas sadzīves pasakas, 6.klašu skolēni – rakstnieka Māra Runguļa darbu “Gliemežvāks”, 7.klašu skolēni – rakstnieces Vizmas Belševicas romānu “Bille”. Bez tekstu lasīšanas konkursa dalībniekiem bija jāpārvar arī žūrijas komisijas sagatavoti uzdevumi teksta izpratnē. Kamēr žūrijas komisija apkopoja rezultātus, konkursa dalībniekiem bija iespējams piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras organizēja skolotāja Daina Mediniece un skolas skolēnu pašpārvaldes jaunieši. Skolotāja  Violeta Pušpure piedāvāja radošo darbnīcu, kurā varēja atbrīvot prātu no konkursa uzdevumiem, izkrāsojot mandalas.

Lepojamies un apsveicam konkursa laureātus:

5.klašu grupā 1.vieta – Rugāju visdusskolas skolniecei Laumai Žagarei (skolotāja Evija Konivale), 2.vieta – Baltinavas vidusskolas skolniecei Helēnai Slišānei (skolotāja Valentīna Kaša), 3.vieta – Balvu sākumskolas skolniecei Keitai Krūmiņai (skolotāja Sandra Andrejeva).

6.klašu grupā 1.vieta – Balvu sākumsskolas skolniecei Sofijai Paulai Timošenko (skolotāja Gunta Bokta), 2.vieta – Tilžas pamatskolas skolniecei Kristiānai Jasinskai (skolotāja Mareta Timoškāne), 3.vieta – Balvu sākumskolas skolniekam Jānim Zaksam (skolotāja Gunta Bokta).

7.klašu grupā 1.vieta – Rugāju vidusskolas skolniecei Rasai Servidovai (skolotāja Sanita Ciukora), 2.vieta – Eglaines pamatskolas skolniecei Adīnai Vilciņai (skolotāja Inguna Freimane), 3.vieta – Balvu Valsts ģimnāzijas skolniecei Ketrinai Razgalei (skolotāja Aija Dvinska).

Pateicība visiem konkursa dalībniekiem par centību, uzdrīkstēšanos un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu lasītprasmes veicināšanā!

Balvu novada skolu bibliotekāru metodiskā atbalsta jomas vadītāja G.Dreimane

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.