Veiksmīgi noslēdzies Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldes realizētais projekts „„Kontaksts” Balvu novadā”

2023./2024.m.g. pirmajā semestrī Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvalde realizēja projektu, kas bija paredzēts jaunajiem ģimnāzijas septītklasniekiem, kuri uzsāka mācības mūsu skolā šajā mācību gadā. Uzsākot mācības 7. klasē, tiek izveidoti jauni klašu kolektīvi, tāpēc bija svarīgi palīdzēt iejusties jaunajā skolā un klasē, ļaut sajusties gaidītiem un pieņemtiem, sekmēt jauniešu labsajūtu un palīdzēt izprast savas emocijas.

Vēl viens projekta mērķis bija izveidot pašpārvaldes pamatu un palīdzēt veidot saliedētus klašu kolektīvus. Uzskatām, ka tas ir izdevies, jo septīto klašu jaunieši atzīst, ka ļoti labi jūtas skolā un savos klašu kolektīvos. Priecājamies, ka pašpārvaldes pulkam ir pievienojušies astoņi aktīvi, mērķtiecīgi un uzņēmīgi 7. klašu jaunieši, kuri sākuši aktīvi iesaistīties skolas dzīvē un pasākumu organizēšanā, kā arī skolas tēla popularizēšanā un skolēnu interešu pārstāvēšanā. Projekta laikā septīto klašu kolektīvos tika aktualizētas tādas vērtības kā līdzdalība, iekļaušana, sadarbība, cieņa un komandas darbs. 7.klašu jaunieši atzīst, ka jūtas piederīgi ģimnāzijai, apzinās savus talantus un pilnveido tos skolas interešu izglītības un fakultatīvajās nodarbībās, viņu viedoklis tika uzklausīts un idejas ņemtas vērā, veidojot skolas pasākumu plānu.

Projekta realizēšanas laikā 7. klašu skolēni ir iepazinuši jauno skolas vidi. Ieklausoties Sergeja Andrejeva izglītojošajā stāstījumā un veicot praktiskos uzdevumus, kā arī projekta laikā piedāvātās aktivitātes, jaunieši ir guvuši ieskatu par līdzdalības un iekļaušanas iespējām un nozīmi ikdienā.

Projekta laikā 7. klašu skolēniem  tika dota iespēja apmeklēt Balvu pilsētas iestādes – Balvu Mākslas skolu, Balvu Mūzikas skolu, Balvu Sporta skolu, Balvu Novada muzeju, Balvu Centrālo bibliotēku un Balvu novada Bērnu un jauniešu centru, kur jaunieši uzzināja par šo iestāžu darbību un piedāvātajām iespējām savu talantu attīstīšanai un pilnveidei, veica kolektīvu saliedējošus uzdevumus.

Veiksmīgas sadarbības ar ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotāju rezultātā jaunieši labiekārtoja skolas vidi, apgleznojot plauktus un soliņus, labiekārtojot  ģimnāzijas atpūtas vietas un somu novietnes pie skolas ēdnīcas. Tas sekmēja piederības sajūtu skolai, veicināja līdzdalības un sadarbības prasmes, individuālā talanta izkopšanu, septītklasnieku ieguldītā darba rezultātā ģimnāzija ir kļuvusi vēl skaistāka.

Projekts bija lieliska pieredze arī pašiem pašpārvaldes jauniešiem, kas ļāva pilnveidot komunikācijas, laika plānošanas, sadarbības prasmes, kā arī saprast, kā tiek rakstīts un realizēts projekts no idejas līdz noslēguma atskaitei. Kopā pieaugām atbildībā, neatlaidībā un pacietībā.

Saprotam, ka bijām ieplānojuši ļoti daudz aktivitāšu, kuras prasīja daudz pūļu, neatlaidīgu darbu un nemitīgu plānošanu, bet rezultāts ļoti iepriecina, jo 7. klašu skolēnu pozitīvā atgriezeniskā saite liek izjust gandarījumu. Arī paši kā komanda esam kļuvuši stiprāki, saliedētāki un pieredzes bagātāki.

Secinām, ka projekta laikā izstrādātās anketas, spēles, aktivitātes un nodarbību scenārijus varēs izmantot arī nākamajos gados, organizējot adaptācijas pasākumus 7. klasēm jaunajā skolā.

Laura Jeromāne,

Balvu Valsts ģimnāzijas Izglītojamo pašpārvaldes prezidente

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.