Projekta “”Kontakts” Balvu novadā” aktivitāte “Noslēguma aptauja”.

Mācību semestra noslēgumā projekta “Kontakts” ietvaros devāmies pie 7. klašu skolēniem, lai atcerētos sajūtas un emocijas, kādas viņi izjuta, ierodoties jaunajā skolā. Atsaucām atmiņā arī daudzās projekta aktivitātes, kuras izglītojamo pašpārvalde organizēja septītklasniekiem, lai viņi ātrāk varētu iejusties un būtu pieņemti jaunajā skolā. Aicinājām 7. klašu skolēnus saviem vārdiem paskaidrot jēdzienus “līdzdalība” un “iekļaušana” un konstatējām , ka 80 % jauniešu prot saviem vārdiem izskaidrot šo jēdzienu būtību un saskatīt, kuras projekta aktivitātes vairāk bija vērstas uz iekļaušanu, kuras uz līdzdalības veicināšanu.

Tāpat kā projekta sākumā, tā arī noslēgumā piedāvājām septītklasniekiem aizpildīt aptaujas “Pastāsti, kā Tu jūtiesBalvu Valsts ģimnāzijā?” emociju picu, lai varētu salīdzināt, kā mainījušās skolēnu izjūtas, salīdzinot ar pirmajām skolas dienām. Ar gandarījumu varam konstatēt, ka jaunieši vairs nejūtas nobijušies, ir mazinājusies neziņa, nepārliecinātība, saspringums un raizes. Būtiski palielinājies jauniešu skaits, kas jūtas pieņemti, pozitīvi, apmierināti un laimīgi. Diezgan nemainīgs ir palicis stresa līmenis, jo jaunieši atzīst, ka pirmo skolas dienu stresu ir nomainījis stresiņš, kas valda pirms pārbaudes darbiem mācību semestra noslēgumā.

Aicinājām septītklasniekus novērtēt 10 ballu skalā, cik izdevies ir šis pašpārvaldes realizētais projekts. 7. a klasemūsu veikumu novērtēja ar 8,9 ballēm, 7. b klase – 9,3, bet 7.c klase ar 8,6 ballēm. Priecājamies, ka mūsu projekta vērtējums kopumā ir 8,9 balles.

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.