Pieredzes apmaiņa Ogres Valsts ģimnāzijā

Pirmdien, 6.novembrī, Balvu Valsts ģimnāzijas administrācija un pedagogi viesojās Ogres Valsts ģimnāzijā, lai vērotu dažādu jomu mācību procesu, dalītos un smeltos pieredzē ar kolēģiem – mācību priekšmetu skolotājiem.

Sarunā ar skolas direktori Innu Zeņkeviču un direktores vietnieci audzināšanas darbā Aneti Ezerieti guvām ieskatu skolas attīstībā, izglītības piedāvājumā, kā arī pārrunājām kopīgos izaicinājumus. Izglītības metodiķes Maijas Vilnītes daudzpusīgajā stāstījumā iepazinām jaunuzbūvēto ģimnāzijas ēku, tās telpas un materiāltehnisko aprīkojumu.

Sakām lielu paldies izglītības metodiķei Maijai Vilnītei par tikšanās organizēšanu, sadarbības veicināšanu un ekskursijas vadīšanu! Esam guvuši lielisku pieredzi, iedvesmu un motivāciju gan administratīvajam, gan pedagoģiskajam darbam.

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.