Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Brīvdienu nedēļā ģimnāzijas pedagogi apguva jaunas un nostiprināja jau esošās zināšanas un prasmes, kā arī dalījās savā pieredzē, veicinot radošu sadarbību ar citām novada un reģiona skolām.

23.oktobrī pedagogi un izglītības metodiķes piedalījās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumā – meistarklasēs „Mācīšanas saturs, metodika, īstenošana un darba pieredze” Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā. Sakām lielu paldies mūsu skolotājām  Ludmilai Uglovskai, Mudītei Stepanovai un Irīnai Krivošejevai, kas dalījās pieredzē reģiona pedagogiem!

25.oktobrī ģimnāzijas organizētajos kursos novada un ģimnāzijas skolotāji Arņa Stuckas vadībā apguva IT rīkus interaktīvas, diferencētas un individualizētas stundas izveidei, savukārt 26.oktobrī novada un reģiona pedagogiem piedāvājām ieskatīties mākslīgā intelekta izmantošanas iespējās un izaicinājumos izglītības iestādēs lektoru F. Sarceviča un G. Šeršņeva vadībā.

Esam gandarīti, ka dalījāmies pieredzē un ieguvām zināšanas un prasmes, apgūstot jaunas kompetences un pilnveidojot jau esošās kopīgai ģimnāzijas, novada un reģiona pedagogu izaugsmei.

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.