Ģimnāzisti inženierzinības apgūst uzņēmumā JK Timber.

6.novembrī Balvu Valsts ģimnāzijas 7.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām un inženierzinību skolotāju Āritu Andrejevu devās mācību eksursijā uz uzņēmumu JK Timber, lai nostiprinātu savas zināšanas inženierzinātņu mācību priekšmetā, apgūstot nodaļu “Kā iegūt drošu un stabilu konstrukciju?”.

Uzņēmums JK Timber dibināts 2023. gadā, to vada Balvu Valsts ģimnāzijas absolvents Kārlis Vanags, nodarbojas ar jumta kopņu ražošanu Balvos. Uzņēmuma īpašnieks demonstrēja skolēniem iekārtas, kuras izmanto darbā – daudzfunkcionālu zāģi, kas zāģē kopņu detaļas atbilstoši projektam, presi kopņu sastiprināšanai, koka mitruma mērītāju un citas iekārtas. Skolēni ar interesi noklausījās uzņēmēja stāstīto un uzdeva jautājumus par ražošanas procesu, izmaksām, iespēju strādāt šajā uzņēmumā, par biznesa iespējām Balvos, par uzņēmuma paplašināšanās iespējām.

Inženierzinātņu skolotāja Ā.Andrejeva aicināja skolēnus pievērst uzmanību konstrukciju elementiem – trīsstūrim, taisnstūrim, atgāžņu un profilētu materiālu izmantošanai būvēs, jo tas noderēs nākamajās mācību stundās.

Paldies Kārlim Vanagam par iespēju apmeklēt ražošanas uzņēmumu Balvos!

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.