Projekta „„Kontakts” Balvu novadā” ceturtā aktivitāte

Šī gada septembra izskaņā norisinājās Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes realizētā projekta „„Kontakts” Balvu novadā” ceturtā aktivitāte  „Komandā ir spēks”. Aktivitātes mērķis – saliedēt klases kolektīvu, līdzdarboties dažādās aktivitātēs, mācīties iekļauties, prast pielāgoties dažādām situācijām un uzdevumiem, kā arī uzzināt, kādas iespējas sevis pilnveidošanai ir Balvu pilsētā.

Aicinājumam sadarboties atsaucās sešas iestādes – Balvu Mākslas skola, Balvu Mūzikas skola, Balvu Sporta skola, Balvu Novada muzejs, Balvu Centrālā bibliotēka un Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs.

28.septembra rītā 7. klašu skolēni, sadaloties trīs grupās, klases audzinātāja un skolēnu pašpārvaldes jauniešu pavadīti, devās ciemos.

  • Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne iepazīstināja ar iespējām, ko piedāvā mākslas skola un aicināja uz keramikas skolotājas Elitas Eglītes meistarklasi, kurā katra klase izrotāja savu māla šķīvi, kas vēlāk tiks glazēts, apdedzināts un tiks nodots katras klases īpašumā.
  • Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis laipni sagaidīja ciemiņus un kopā ar audzēkni Rihardu Jermacānu iesaistīja skolēnus ritmiskā muzicēšanā.
  • Balvu Sporta skolu palīdzēja iepazīt skolotājs Arnis Voika. Skolotājs bija sagatavojis ļoti atraktīvas un sportiskas, kolektīvu saliedējošas un sadarbību veicinošas aktivitātes.
  • Balvu Novada muzeja apmeklējumu vadīja Māra Bērziņa. Viņa piedāvāja, komandām kopā darbojoties, muzeja telpās rast atbildes uz krustvārdu mīklas jautājumiem.
  • Balvu Centrālajā bibliotēkā darbiniece Džūlija Apine aicināja veidot kopīgu stāstu par savu klases kolektīvu, kā arī iepazīstināja ar bibliotēkas piedāvātajām iespējām.
  • Balvu novada bērnu un jauniešu centrā 7. klašu  kolektīvus laipni sagaidīja direktore Agnese Pulča, darbinieces Gunita Mincāne un Alīna Logina, piedāvājot jauniešiem aizraujošas sadarbības spēles.

Noslēgumā skolēnu pašpārvaldes jaunietes Sindija un Sanija sagaidīja 7. klašu kolektīvus, lai ar neformālās izglītības aktivitāšu palīdzību piedāvātu izvērtēt projekta ietvaros piedāvāto piedzīvojumu. Priecājamies, ka septītklasniekiem patika piedāvātie uzdevumi un iespēja paviesoties dažādās iestādēs. Daudzās viņi pabija pirmo reizi. Visgrūtākais jauniešiem šķita ceļš, kurš jāmēro samērā ātri, lai iekļautos norādītajā laikā. Bet spēki tika atgūti, cienājoties ar gardiem burgeriem, bet patiess prieks un gandarījums septītklasnieku sejās parādījās, saņemot pilnus kausus ar konfektēm par veiksmīgi veiktajiem uzdevumiem.

Paldies pašpārvaldes jauniešiem Laurai Jeromānei, Keitai Zaharānei, Madarai Gržibovskai, Ričardam Košļevam, Arsēnijam Pavlovam, Sindijai Raibekazei un  Sanijai Skalovai par ieguldīto darbu projekta aktivitāšu realizēšanā!

Apkopojot apmeklēto iestāžu iesūtītos vērtējumus, Draudzīgās klases titulu ieguva 7.c klase, Draudzīgākās klases titulu ieguva 7.b klase un Visdraudzīgākās klases titulu – 7.a klase.

Priecājamies par vēl vienu veiksmīgi realizētu projekta aktivitāti.

Skolēnu pašpārvaldes kultūras ministrijas vadītāja Guntra Gibala

Šis ieraksts tika publicēts Projektu aktualitātes. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.