“ Lasi, ieklausies, domā!”

     Šī gada 9. martā uz skolas bibliotēku devās 7. klašu izglītojamie, lai piedalītos lasīšanas konkursa “ Lasi, ieklausies, domā!” pusfinālā. Konkursa mērķis ir rosināt izglītojamo  interesi par lasīšanu, pilnveidot izteiksmīgas lasīšanas prasmes un uzlabot izlasīta teksta izpratnes iemaņas. Konkursā dalībniekus uzrunāja skolas bibliotekāre, ieskicējot konkursa norisi, darba uzdevumus, vērtēšanas kritērijus, pasākumu turpināja skolniece Guntra Gibala ar dalībniekiem izspēlējot 8.a klases skolēnu sagatavoto kahoot spēli par konkursa tēmu. Dalībnieki izteiksmīgi lasīja Vizmas Belševicas autobiogrāfiskās triloģijas “Bille” fragmentus un veica rakstisku uzdevumu par darbu, kā arī ilustrēja romāna fragmentus. Rezultātā 7. klases skolnieks Adrians Jonaitis ieguva 1.vietu, Madara Gržibovska – 2.vietu un Edžus Jermacāns- 3.vietu. 4. aprīlī uzvarētāji konkursa pusfinālā piedalīsies Balvu novada lasīšanas konkursa “Lasi, ieklausies, domā!” finālā. Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Svetlanai Apetri par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

V. Muzaļevska

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti“ Lasi, ieklausies, domā!”

Apsveicam.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiApsveicam.

Vēstures stundas Balvu Valsts ģimnāzijā

    2023.gada 2.martā Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja, vēstures skolotāja Irēna Šaicāne

 10.a un 10.b klasē novadīja vēstures stundas, kas saistījās gan ar apgūstamo 2.tematu „Mūsdienu sabiedrības attiecības ar vēsturi”, gan ar Latvijā pieņemto likumu par atceres un atzīmējamajām dienām.

Lai stundas tematu aktualizētu, skolotāja stundas sākumā skolēniem lūdza atgādināt, kādu tematu un apakštematu pašlaik stundās apgūst. Tad, parādoties stundas tematam „Atceres un atzīmējamās dienas Latvijā”, tika pajautāts, kāpēc stunda notiek tieši šodien, varbūt šis datums saistās ar kādu nozīmīgu atceres datumu, kā arī atskaņoja nelielu dziesmas fragmentu, kurā skolēni kā atslēgvārdus saklausīja gan vārdus „Latvija”, „partizāns”, „brīvība nebūs vairs mīts…”.

Parādot no skolas muzeja materiāliem pagājušā gada laikrakstu „Balvu Novada ziņas”, kur pirmajā lappusē bija virsraksts par 2022.gada 2.martu, vairāki skolēni minēja, ka pirms gada bijuši mītiņā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra, kur notika gan atbalsta mītiņš Ukrainai, gan notika pasākums 2.marta atceres dienai, kuru apmeklēja arī Valsts prezidents Egils Levits. Daži no skolēniem varēja minēt, ka tas saistīts ar pēckara notikumiem Stompaku purvā.

Skolēni paši mēģināja izvirzīt stundas sasniedzamo rezultātu, sakot, ka noskaidros, kāda atceres diena ir atzīmējama 2.martā, kāpēc tieši šai datumā, kā arī izveidos un varēs citiem klases biedriem pastāstīt nelielu vēsturisku stāstu par 2.marta notikumiem.

            Pirms turpmākā darba grupās skolēni pārrunāja, kāpēc Balvos ir piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem, kuru gadu partizāniem tas veltīts, kas rakstīts piemineklim otrajā pusē (atjaunots arī godinot 1940. – 1954. Latgales brīvības cīnītājus),  kāpēc pie skolas sienas 2017.gada 31.maijā atklāta plāksne “Padomju totalitārā režīma represijās cietušo Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu, skolotāju un skolas darbinieku piemiņai”, kādiem notikumiem tā veltīta, kā tas saistīts ar atceres dienām.

Temata tālākā apguvē skolēni, atbildot uz skolotājas darba lapās uzdotajiem jautājumiem, nostiprinot tekstpratību, pirmā grupa skolēnu, viens otram palīdzot, pastāstīja, kāpēc un kad izveidojās pirmās nacionālo partizānu grupas pēc 2.pasaules kara, kādas akcijas viņi veica, cik aptuveni iedzīvotāju iesaistījās partizānu kustībā, kādi bija rezultāti. Otrās grupas skolēni izdales tekstā meklēja atbildes uz jautājumiem, kur atrodas Stompaki, cik partizānu mita partizānu mītnē 1945.gada janvārī, kāds bija kaujas iemesls, kāds rezultāts un vēsturiskā nozīme, kā iemūžinātas partizānu cīņas mūsdienās.

Stundas izskaņā skolēni dalījās pārdomās par uzzināto, uzrakstot dažus svarīgus un nozīmīgus teikumus, kas apkopoja stundā apgūto:

  •  1945.gada 2. un 3.martā Stompaku purvā notika lielākā kauja Latvijas nacionālo partizānu cīņu vēsturē;
  •  2011.gada 11.augustā Balvu – Viļakas ceļa malā Stompakos atklāts piemineklis ar 28 partizānu vārdiem, kuri krita 2.-3.marta cīņās;
  • 2022.gada 2.martā pirmo reizi Latvijas vēsturē atzīmēja Nacionālo partizānu bruņotās pretestības atceres dienu;
  • šajā dienā atklāja rekonstruēto bunkuru – baznīcu un piemiņas zīmi Stompakos apglabātajiem nacionālajiem partizāniem;
  • latgaliešu kultūras gada balvai “Boņuks 2022” nominēts arī atjaunotais nacionālo partizānu nometnes baznīcas bunkurs Stompaku purvā.

Stundas noslēgumā skolotāja noskaidroja, ka vairāki skolēni irapmeklējuši Stompaku partizānu nometni. Izskanēja arī priekšlikums pavasarī doties vēsturiskā pārgājienā gan pa Balviem, gan arī uz Stompakiem, jo, novada un Latvijas vēsturi apgūstot mācību stundās, labāk var izprast, apmeklējot dažādas vēsturiskās piemiņas vietas klātienē, arī pretošanās kustības dalībnieku un nacionālo partizānu piemiņas vietas, kuras Balvu novadā ir vismaz 22. Uz pārdomām vedināja arī rindas:

«Mums bija jāmirst, lai dzīvotu simti.
Nebija lemts toreiz Latvijai zelt.
Un pēc kariem, kas palikāt dzīvi,
Būs no jauna jums Latviju celt!»

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiVēstures stundas Balvu Valsts ģimnāzijā

“Cits Bazārs”

Šī gada 4.martā norisinājās ikgadējais Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “Cits Bazārs” tirdzniecības centrā Domina Shopping, kurš pulcēja 270 skolēnu mācību uzņēmumus no visas Latvijas. Pasākumā Balvu Valsts ģimnāziju pārstāvēja trīs skolēnu mācību uzņēmumi, prezentējot savas biznesa idejas un piedāvājot apmeklētājiem iegādāties saražoto produkciju.

SMU konsultante: V.Muzaļevska

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti“Cits Bazārs”

Apsveicam

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiApsveicam

Priecājamies

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPriecājamies

Projektu dienas Balvu Valsts ģimnāzijā

15. – 17.februārī Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās projektu dienas, kas bija veltītas karjeras izglītībai un Balvu pilsētas dzimšanas dienai.

Projektu dienās klašu kolektīvi iepazina Balvu pilsētas un novada uzņēmumus, izzināja to darbību, gūstot priekšstatu par profesiju daudzveidību un apkopojt informāciju par Balvu pilsētas un novada uzņēmumos strādājošiem BVĢ absolventiem.

Jauniešiem bija iespējas pilnveidot intervēšanas, informācijas apkopošanas, prezentāciju un reklāmu veidošanas prasmes.

15. februārī divpadsmito klašu skolēni tikās ar RTU elektrotehnikas un inženierzinātnes fakultātes studentiem, kuri vadīja praktiskas nodarbības. Prieks, ka viens no RTU studentiem Kristaps Kokorevičs ir mācījies Balvu Valsts ģimnāzijā un saistošā veidā prezentēja savu pārstāvēto fakultāti.

Šajā dienā ģimnāzijas sporta zālē  tika organizēta ikgadējā  izglītības iespēju izstāde „Studijas 2023”ģimnāzijas jauniešiem, novada un kaimiņu novadu skolēniem, kurā sevi prezentēja 22 augstskolas un citas mācību iestādes, kopā pulcējot aptuveni 400 dalībniekus. Bija iespēja vērot  arī  Valsts robežsardzes kinologu paraugdemonstrējumus.

Šogad Balvi svin 95. dzimšanas dienu, tādēļ  projektu dienās vēlējāmies, lai skolēni apmeklē un iepazīstas ar Balvos un tuvākajā apkaimē esošajiem  uzņēmumiem. Jo pilsēta, kurā ir labi attīsttīta uzņēmējdarbība, ir pilsēta ar nākotni. Svarīgi jauniešiem parādīt, ka arī Balvos var attīstīties un veiksmīgi darboties. Un to ļoti varēja redzēt uzņēmumos, kuros skolēni viesojās. Šoreiz tika apmeklēti uzņēmumi “TAKO akmens”, “Arnitas labsajūtu darbnīca”,  autoserviss “Sapards”, mēbeļu ražotne “AMISA”, ēdināšanas uzņēmums “Senda Dz”, rančo “Ozolmājas”, “Kureti Café”,  Balvi Flora, SIA ”AMATI” un ķeramikas studija “Pie Eglītes”.

Projektu dienu ietvaros jauniešiem tika piedāvātas nodarbības, kas palīdzēja sasniegt projekta dienu mērķi, piemēram,  ZOOM nodarbība “Reklāmas veidošanas pamatnosacījumi”, ko vadīja starptautiskā zīmola un biznesa attīstības vadītāja, vadošā partnere uzņēmumā “CD Sails”(Itālija) Zane Kukurāne, kura savulaik arī ir mācījusies Balvu Valsts ģimnāzijā. Arī skolotāji Daiga Kante un Arnis Stucka akcentēja zināšanas, kas labi noderēja apmeklēto uzņēmumu prezentāciju veidošanā.

Vienu dienu klašu kolektīvi čakli strādāja, veidojot prezentāciju un reklāmu par apmeklēto uzņēmumu. 

Vienpadsmito un divpadsmito klašu skolēniem bija iespēja tikties ar vecāko personāla speciālisti, karjeras konsultanti Ilzi Zemraci, kurai ir liela pieredze personāla atlasē. Ilze savulaik arī ir mācījusies Balvu Valsts ģimnāzijā.  Viņa juniešiem stāstīja savu pieredzi karjeras meklējumos un deva vērtīgus padomus, kā sagatavoties darba intervijai, kā veidot uzrunājošu CV un motivācijas vēstuli,  kā atrast darbu vai savu ideālo prakses vietu,  kā arī  iepazīstināja jauniešus gan ar pieprasītākajām, gan izmirstošajām profesijām. Jaunieši varēja uzzināt, kā norit pieteikumu uz vakanci atlase, kam jāpievērš īpaša uzmanība un kas nav tik būtisks darba meklējumos. Šī bija tiešām vērtīga tikšanās.

 Noslēguma dienā visi pulcējās aktu zālē, lai prezentētu paveikto. Bija patiesa svētku sajūta, jo Balvos darbojas lieliski uzņēmumi, un skolēni bija izveidojuši ļoti pārskatāmas, gaumīgas reklāmas un prezentācijas, bija sagatavojuš interesantu stāstījumu par uzņēmumos redzēto un piedzīvoto.

Tika nolemts katram uzņēmumam nosūtīt izveidotās reklāmas un prezentāciijas. Kā arī lūdzām reklāmas speciālistei Zanei Kukurānei piešķirt nomināciju “Visveiksmīgākā reklāma”.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiProjektu dienas Balvu Valsts ģimnāzijā

Priecājamies

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPriecājamies

Izglītības iespēju izstāde “Studijas 2023” Balvu Valsts ģimnāzijā.

15. februārī Balvu Valsts ģimnāzijā atkal notika tradicionālā izglītības iespēju izstāde “Studijas 2023”. Informāciju par tālākām izglītības un karjeras veidošanas iespējām jauniešiem tajā piedāvāja  20 izglītības iestādes un NBS Rekrutēšanas un atlases centrs. Ar siltiem ievadvārdiem izstādi atklāja BVĢ direktore Kristīne Lele.

       Pirmo reizi  šajā izstādē sevi pārstāvēja arī izstādes rīkotāja- Balvu Valsts ģimnāzija. Savos stendos prezentēja un uz jautājumiem atbildēja Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA”, Daugavpils Universitātes,  Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes un  Vidzemes augstskolas pārstāvji. Medicīnas studiju iespējas piedāvāja Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža. Dažādas praktiskas aktivitātes savos stendos piedāvāja Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Smiltenes tehnikums, kā arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Savukārt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžas stendā interesenti varēja nobaudīt arī Malnavā audzēto ābolu sulu. Daudz jauniešu pulcējās arī pie Valsts Policijas koledžas un Valsts Robežsardzes koledžas stendiem. Izstādes norisi papildināja arī Valsts Robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra paraugdemonstrējumi.

     Kopumā izstādi apmeklēja gandrīz 400 interesenti gan no BVĢ, gan no tuvākās apkārtnes skolām. Kā atzina izglītības iestāžu pārstāvji, jauniešiem bija liela  interese par tālākās izglītības iespējām. Izstādes tendos notika spraiga informācijas ieguve un raisījās domu apmaiņa. Protams, var teikt, ka sev interesējošo informāciju katrs var iegūt  internetā vai kādā drukātā formātā. Taču jāatzīst, ka nekas tomēr nespēj aizstāt dzīvu, cilvēciskām emocijām piepildītu komunikāciju, ko varēja gūt arī šajā izglītības iespēju izstādē Balvu Valsts ģimnāzijā.

BVĢ karjeras konsultante A.Kukurāne.

Fotomirkļi (Foto A.Kukurāne, D.Mediniece)

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiIzglītības iespēju izstāde “Studijas 2023” Balvu Valsts ģimnāzijā.

Veltījums Balviem 95 gados

Balvu Valsts ģimnāzijas  muzejs sadarbībā ar Kultūras, mākslas, pilsonisko un sociālo zinātņu jomas starpdisciplinārās metodiskā darba grupas skolotājiem laikā no 6. līdz 13.februārim skolā organizēja  dažādas izglītojošas nodarbības gan skolotājiem, gan skolēniem “Veltījums Balviem 95 gadu jubilejā”.

Viens no veltījumiem pilsētai, ko starpdisciplināri atainoja skolotājas Indra un Irēna, bija izstādes veidošana “Balvu sakrālā kultūrvēsturiskā mantojuma fragmenti skolēnu radošajos darbos”, jo tieši 11a.klasē temats par kultūrvēsturisko mantojumu apgūts divu skolotāju vadībā. Kultūras un mākslas skolotāja Irēna, mācot teoriju par kultūrvēsturisko mantojumu, 2022.gada nogalē ar skolēniem klātienē iepazinās ar Balvu pilsētas katoļu un pareizticīgo baznīcas iekšējo iekārtojumu, meklēja gan kopīgo, gan atšķirīgo. Jaunieši  fotografēja atsevišķus  baznīcu iekārtojuma fragmentus, lai pēc tam vizuālās mākslas skolotājas Indras vadībā tos radoši atainotu savos darbos.

Vēstures skolotājas Mudīte, Vineta un Irēna savās stundās aktualizēja jautājumu par pilsētas vēsturi, tās galvenajiem notikumiem, ievērojamām personībām un uzņēmējiem mūsdienās. Klašu kolektīvi veidoja sveicienu Balviem, kurš apskatāms 2.stāva gaitenī.

Interaktīvu nodarbību vadīšanā ar lielu atbildības sajūtu un sirdsdegsmi iesaistījās arī 12b.klases skolēni Megija Kriviša un Kristers Leišavnieks, kuri obligāto projekta darbu, veic skolas muzejā, sadarbojoties ar muzeja vadītāju Irēnu Šaicāni. Jaunieši, iepazīstoties ar pilsētas vēsturi, izveidoja Kahoot spēli ar 18 jautājumiem (2 variantos) 7. – 9.klašu skolēniem un skolotājiem. Skolēni ne tikai apliecināja savas zināšanas par Balviem, bet saņēma arī saldo balvu:

7a.klase – Adrians Jonaitis;

7b.klase – Edžus Jermacāns;

7c. klase- Laura Pauliņa;

8a.klase – Nauris Stāmers;

8b.klase- Kristiāns Božeskuls;

9a.klase – Una Niedra;

9b.klase- Annija Tiltiņa;

9c.klase- Evelīna Kaļva.

7.februārī, dienā, kad tieši pirms 95 gadiem Saeima pieņēma likumu par pilsētas tiesību piešķiršanu Latvijas 16 miestiem, tai skaitā arī Balviem, izzinoša nodarbība notika arī skolotājiem. Skolas muzeja vadītāja Irēna, prezentācijā parādīja un pastāstīja, kā pilsētas 60 gadus svinēja 1988.gadā. Tajā gadā Balvu dienas sākās 30.janvārī, kad tieši mūsu skolā notika pirmais lielais pilsētas svētku pasākums. Balvu 1.vidusskolā (tā toreiz sauca Balvu Valsts ģimnāziju) tika svinēta skolas ēkas Dārza ielā 2 10 gadu jubileja. Tieši togad, 1988.gada 30.janvārī, skolā tika atklāts arī skolas muzejs, kurš jau 35 gadu laikā ir labi pazīstams kā skolu muzejs valstī gan ar daudzveidīgo materiālu, gan vadītājas izpētes darbu.

8.februārī vēstures un sociālo zinātņu skolotāja Irēna interesentus aicināja uz atklāto stundu “Mūsu skolas absolventi – kultūrvēsturiskā mantojuma apzinātāji un saglabātāji” 10a.klasē. Stundas sākumā tika aktualizēts, kas ir kultūrvēsturiskais mantojums, kā tas iedalās, kādu artefaktu skolotāja izmantojusi, veidojot prezentāciju, kādi kultūrvēsturiskie objekti izmantoti, veidojot video par Balviem. Atklātajā stundā piedalījās arī Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule. Skolēni,  sadarbojoties trijās grupās, izmantojot dažādus informācijas avotus, meklēja atbildes uz darba lapās uzdotajiem jautājumiem. Prezentējot paveikto, visi pasākuma dalībnieki uzzināja, ka  Ruta Cibule ir mūsu skolas 1978.gada – 44.izlaiduma- absolvente, bet tas bija 1.izlaidums, kas notika jaunatvērtajā skolā Dārza ielā 2. Šogad aprit 45 gadi kopš Ruta ir beigusi vidusskolu. Skolēni pastāstīja, kā veidojās tālākās mūsu skolas absolventes darba gaitas, kā viņa pievērsusies nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai, kādus projektus rakstījusi un vadījusi, kā viņas veikums novērtēts gan novadā, gan valsts līmenī.

Ruta Cibule, atbildot uz skolēnu jautājumiem, uzsvēra, ka viņas skolas gadi bija aktīvi, entuziasma pilni, jo aktīvi piedalījās skolas labiekārtošanā, ka daudz kas atkarīgs joprojām no pašiem un skolas laiks ir viens no jaukākajiem brīžiem viņas dzīvē.

Stundas noslēguma daļā apgūtās zināšanas par absolventes devumu kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā tika pārbaudītas gan ar balsošanas pultīm, gan grupās veidojot īsu Rutas Cibules CV (dzīves un darba aprakstu), gan pārbaudot zināšanas par Balviem, atbildot uz skolotājas Irēnas veidotajiem Kahoot spēles jautājumiem.

Katrai skolēnu grupai bija jāizdara arī secinājums par veicamo uzdevumu, kā arī jāuzraksta visas nodarbības kopsavilkums. Skolēni vienojās, ka vislabāk stundu raksturo lasītais 2022.gada decembra laikrakstā “Vaduguns”:

  • Kultūras mantojums veido tiltu starp laiktelpām un cilvēkiem, tas dzīvo, jo cilvēki to lieto, tāpēc to var dēvēt arī par dzīvo mantojumu.

Kā apliecinājums dzīvajam mantojumam izskanēja  Aiņa Šaicāna dziesma “Manai pilsētai” 10a.klases skolēnu izpildījumā, kuru apgūt palīdzēja mūzikas skolotāja Karīna Romanova.

Svētki var izdoties, ja svinam tos kopā! Paldies visiem, kuri sadarbojās, lai iecerētais izdotos!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiVeltījums Balviem 95 gados