Divpadsmito klašu izlaidums „Nekas jau nebeidzas…”

Šī gada 15. jūnijā skolas sporta zālē pulcējās skolotāji, vecāki, radi un draugi, lai  svinētu izlaidumu četrdesmit vienam divpadsmitās klases absolventam. Zālē svinīgi tika sagaidīta skolas direktore Kristīne Lele, audzinātājas Ludmila Uglovska, Mudīte Stepanova un Ārita Andrejeva un ģimnāzijas skaistie absolventi.

Kopīgi dziedājām Latvijas Valsts himnu un skolas direktore K.Lele savā uzrunā sveica absolventus ar vispārējās vidējās izglītības iegūšanu un akcentēja to, ka jauniešos ir spēks un zināšanas, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus. Direktore aicināja 12.klašu beidzējus izmantot katru iespēju, lai attīstītu savas prasmes, iegūtu jaunas zināšanas un veidotu savas dzīves panākumu ceļu, kā arī rosināja neaizmirst savas saknes un savu skolu, kur jaunieši būs vienmēr gaidīti.

Priecājamies, ka šajā dienā kopā ar mums bija Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Priekšsēdētājs savā uzrunā pateicās skolotājiem un vecākiem par ieguldījumu jauniešu izaugsmē. Viņš klātesošos uzrunāja ar stāstu, kurā atklājās vecāku nebeidzamās rūpes un mīlestība. Jauniešiem priekšsēdētājs bija sagatavojis lielisku dāvanu – bezmaksas ieeju uz absolventu balli. S. Maksimovs pasniedza Latgales plānošanas reģiona pateicības rakstu 12.c  klases skolniecei Kristai Arulei par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu dalību skolas un novada sabiedriskajā dzīvē.

Direktore Kristīne Lele pasniedzas atzinības un pateicības jauniešiem, kuri skolas gados ir izcēlušies ar īpašu centību un mērķtiecību.  Latvijas Loto simtgades stipendiju 750 eiro vērtībā  saņēma Laura Jeromāne (12.b). Zelta liecības saņēma Līna Ivanova (12. a), Laura Kopāne (12. a) , Endijs Smirnovs (12.b) un  Krista Arule (12.c). Sudraba liecību saņēma Aiva Melne (12. a). Pateicību par iniciatīvu, radošumu, sabiedrisko aktivitāti un skolas tēla popularizēšanu pasniedza Laurai Jeromānei (12.b), Laurai Kopānei (12.a), Meģijai Smirnovai (12.b), Ričardam Supem (12.b), Ralfam Žogotam (12.b), Līvai Klimovičai (12.c), Ketijai Melnei (12.c). Pateicību par skolas vārda popularizēšanu un aktīvu līdzdalību sporta pasākumos saņēma Evelīna Pipcāne (12.b). Pateicību par iniciatīvu, radošumu, sabiedrisko un sportisko aktivitāti un skolas tēla popularizēšanu pasniedza Aivai Melnei (12.a),  Kristai Arulei (12.c), Viktorijai Āboliņai (12.c) un  Arvim Začam (12.c).

Izlaidums bija piepildīts ar pateicības vārdiem, ko teica absolventi, direktore, audzinātājas un vecāki. Izskanēja daudz vēlējumu un iedrošinājuma vārdu. Ceram, ka tie iedvesmos absolventus pārliecinošiem soļiem doties pretī savai nākotnei. Mēs no sirds ceram, ka ģimnāzijā gūtās zināšanas un nostiprinātās vērtības palīdzēs jauniešiem sasniegt izvirzītos mērķus.

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.