Pasākums “Tālim Matīsam – 120”  Balvu Valsts ģimnāzijā

Aiz ezera balti bērzi

Ceļš gar krastu – arī balts.

Visu mūžu dzimtie bērzi

Nomodā un sapņos šalc. (..)

          Ar šīm Ziedoņa Purva dzejas rindām 2024.gada 18.maijā sākās Muzejnakts pasākums, kurš bija veltīts dziedātāja, režisora un  mūzikas pedagoga Tāļa Matīsa 120.gadadienas atcerei.

Tālis Matīss dzimis Rugāju pagasta “Rītezeros”, bet pamatizglītību un vidējo izglītību, mācoties Balvu komercskolā, ieguvis Balvos. Balvu ģimnāzijas muzejā ir arī visplašākais un daudzveidīgākais materiāls un  daudzi vēstures artefakti, kas stāsta par Tāli Matīsu. Pirms pasākuma materiāli bija skatāmi plašā izstādē skolas muzeja telpās. Apmeklētāji ar interesi gan skatījās, gan paši lasīja dokumentus, gan pētīja un salīdzināja afišu tekstus, gan aplūkoja fotogrāfijas, varēja pat mazliet ieskatīties vēstuļu rindās, kas stāsta par sadzīvi padomju gados, par mākslinieka diženumu un talantu.

Tāļa Matīsa dzīves un daiļrades lappusēs muzeja vadītājai Irēnai Šaicānei palīdzēja ielūkoties 12b. klases skolēni, kuri apgūst kursu “Kultūra un māksla II”, bet skanīgumu radīja skolas audzēkņu izpildījumā nodziedātā latgaliešu tautas dziesma “Aiz ezera balti bērzi”, kura tik dzidri un nepārspējami skanējusi un joprojām ierakstos skan tieši Tāļa Matīsa izpildījumā.

Savulaik Tālis Matīss ir uzrakstījis mūziku drauga Jāņa Klīdzēja dzejolim,  un dziesma “Brūnacīte” joprojām skan mūsdienās, tikai diemžēl nav saglabājies paša T. Matīsa dziedājums. Un arī pasākumā skanēja “Brūnacīte”, bet tikai kā melodija Balvu Mūzikas skolas pedagoga – saksofonista Arņa Grapa izpildījumā. Stāstījumu par mākslinieka iepazīšanos ar pirmo sievu Viju paspilgtināja valsis skolēnu Denijas un Sanda izpildījumā, jo 1936.gada 31.decembra Vecgada sarīkojumā Tālis Matīss arī iepazinās ar Viju un dejoja pirmo valsi.

Skolēni izjusti lasīja fragmentus no audzēkņu vēstulēm, kā arī publiku iesaistīja dikcijas vingrinājumos, jo savulaik T. Matīss to rūpīgi apguva un cītīgi vingrinājās, aprakstot savu pieredzi grāmatā “Par dziedāšanas mākslu”.

Uz pasākumu bija ieradušies arī ciemiņi no Rīgas. Tie bija T.  Matīsa otrās sievas Adas bērnu mazbērni un mazmazbērni, kā arī gleznotājas Alises Zvirbules meita un mazmeita. Gleznotāja 20.gadsimta 80.gadu sākumā bija gleznojusi Tāli Matīsu, un radinieki šo gleznu dāvināja skolas muzejam. Muzeja krājumā vēl nonāca daži interesanti artefakti, piemēram, cukurtrauks, kur iegravēts veltījums dziedonim.

Pasākuma izskaņā Muzejnakts apmeklētāji vēl pārbaudīja savas zināšanas par Tāli Matīsu,  atbildot uz jautājumiem, kā arī, iedzerot glāzi liepziedu tējas, kavējās atmiņās, klausoties gan mākslinieka dziedājumā, gan noskatoties skolēnu veidoto video par dziedātāju.

Paldies visiem, kas palīdzēja, lai Muzejnakts pasākums notiktu, paldies pasākuma apmeklētājiem par līdzdalību, par aplausiem un labiem vārdiem.

Tava dziesma, Tāli, palīdzēja dzīvot,
Latgali par otrām mājām vērta man,

Tādēļ vēl aiz garu gadu tālēm

Mīlu to, tās atbalss sirdī skan.

(O.Kante)

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.