Pāru mācībās tiek akcentēti 3 i: izprast, iesaistīties, iekļaut.

Iestājoties astronomiskajam pavasarim, 21.martā, Balvu Valsts ģimnāzijas projektā “Satikt” (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19) iesaistītā komanda Rugāju vidusskolas kolēģiem organizēja skolu pāru mācības.

Pāru mācību mērķis ir tālākizplatīt projekta dalībskolu labo praksi, iepazīstinot kādas citas projektā neiesaistītas skolas pedagogus ar projekta “Satikt” mācību programmas materiāliem.

Mācību laikā Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Laura Saulīte Rugāju vidusskolas skolotājiem pastāstīja par Izglītības attīstības centra projektu “Satikt”. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”. Rugāju vidusskolas pedagogiem tika piedāvāta informācija par aptauju veidošanas principiem, jautājumu daudzveidības labās prakses piemēri. Tāpat nodarbības laikā tika piedāvātas metodes, kuras izmantot mācību stundās – fokusgrupas diskusijas, “zivs asaka” jeb cēloņu-seku analīze, uzvedības pārkāpumu vulkāns, diskusiju karuselis, galeriju metode. Kolēģiem uzmanību ļoti piesaistīja aktivitāte, kuras laikā bija jāsaliek latviešu tautas sakāmvārdi, pēc tam pāros jāanalizē, kādus tikumus tie akcentē. Šādu metodi var izmantot, sākot no pirmsskolas vecuma bērniem līdz pat vidusskolēniem, jo mācību procesā jābūt vērtīborientācijas akcentiem. 

Paldies Rugāju vidusskolas kolēģiem par aktīvu līdzdarbošanos!

Projektu (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.Plašāka informācija par projektu pieejama https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.