Lepojamies!

  20. martā notika Balvu Valsts ģimnāzijas kora noklausīšanās. Kora dziedātprasmi vērtēja Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece izglītības kvalitātes jomā Inta Kaļva,  Balvu Mūzikas skolas pedagoģe Anastasija Ločmele un Balvu novada interešu izglītības metodiķe Ilona Naļivaiko.

Koris izpildīja trīs skanīgas dziesmas:

Jāņa Strazda dziesmu ar Jāņa Petera vārdiem ” Zaļā zeme ” no dziesmu cikla ” LINS “,  latviešu tautasdziesmu Lauras Jēkabsones apdarē ” Daiļu dziesmu es dziedāju ” un  dziesmu ” Par mezgliem ” – Renāra Kaupera vārdi un mūzika.

Priecājamies par lielisko sniegumu – koris ieguva 1. pakāpi (42 punktus) un tiesības startēt  reģiona koru skatē Daugavpilī.

Paldies  lieliskajiem kora dalībniekiem un talantīgajai kora vadītājai Karīnai Romanovai un koncertmeistaram Ģirtam Ripam par ieguldīto darbu!

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.