Izglītojošs seminārs  “Mācīties darot!”Balvu Valsts ģimnāzijā.

       Balvu novada skolu direktori 9. novembrī viesojās Balvu Valsts ģimnāzijā, lai  piedalītos Balvu novada Izglītības pārvaldes un ģimnāzijas kopīgi rīkotajā seminārā “Mācīties darot!”, kura mērķis bija iestāžu vadītajiem nostiprināt stundu vērošanas prasmes. 

      Semināra sākumā IP vadītājas vietniece I.Kaļva prezentēja  stundu vērošanas metodiku,  rosināja  saskatīt dažādas iespējas, kā noteikt, vai stunda ir kvalitatīva, kas vērotājam jāsaskata, apmeklējot stundu, kā palīdzēt pedagogam, lai stunda ir efektīva.

       Savukārt BVĢ metodiķe V.Muldiņa dalījās praktiskā pieredzē par stundu vērošanas metodēm, vērošanas lapām, skolotāja stundas darba snieguma līmeņu aprakstiem, iegūto datu apkopošanu un analīzi, kas veicina skolas turpmāko attīstības vajadzību noteikšanu.

       Izglītības iestāžu vadītāji apmeklēja astoņas mācību stundas, kuras vadīja ģimnāzijas skolotāji. Semināra noslēgumā visi iestāžu vadītāji  sniedza atgriezenisko saiti gan par mācību stundās redzēto, gan par seminārā iegūtajām zināšanām. Atsauksmes bija labas. Paldies visiem par sadarbību!

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.