Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojmo dalība projekta aktivitātē

31.oktobrī izglītojamo pašpārvaldes jaunieši Guntra Gibala, Kristiāns Ūselis, Ritvars Avotiņš un Meģija Smirnova piedalījās Rugāju vidusskolas jauniešu realizētā Erasmus+ projekta „Uzdrīksties redzēt plašāk” otrajā aktivitātē. 

Šajā posmā projekta veidotājas vērsa uzmanību publiskajai runai, etiķetei un uzdrīkstēšanās jautājumiem. Bija iespēja noklausīties lekciju ar lietderīgiem padomiem ikdienas un pasākumu etiķetē, praktizēt dažādus praktiskus uzdevumus un apmainīties viedokļiem ar citu skolu jauniešiem.

Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešiem ļoti patika dažādās aktivitātes, īpaši etiķetes nodarbība un pieredzes apmaiņa ar dalībskolu jauniešiem par šīm tēmām.

Vērtīgi ir būt vidē, kur var paust savu viedokli, izrādīt iniciatīvu un komunicēt ar jauniegūtajiem draugiem.

Sakām lielu paldies un ceram uz tālāku sadarbību!

Šis ieraksts tika publicēts Projektu aktualitātes. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.