Novada skolu bibliotekāri tiekas Balvu Centrālajā bibliotēkā

Piektdien, 20.oktobrī, Balvu Centrālajā bibliotēkā noritēja Balvu novada skolu bibliotekāru metodiskās atbalsta jomas sanāksme. Sanāksme iesākās ar ekskursiju pa bibliotēku. Vita Romanovska iepazīstināja ar bibliotēkas telpām, bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijas resursiem.

Ligita Pušpure dalījās pieredzē, kādus pasākumus rīko lasītprasmes veicināšanai, jo  lasītprasme ir mācību procesa pamatu pamats. Viens no lasīšanas veicināšanas pasākumiem ir „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Ikvienam interesentam, lielam un mazam, ir iespēja piedalīties lasīšanas veicināšanas konkursā, lasot 2023.gada grāmatu kolekciju. Šīs grāmatas iespējams integrēt mācību stundās. Mapē Skola 2030 ir piedāvātas darba lapas katrai grāmatai.

Pielāgotās literatūras bibliotēkas vadītāja Ilona Laicāne sniedza informāciju par dažāda veida pielāgoto literatūru: audiogrāmatām, grāmatām palielinātajā drukā, Braila rakstā. Evita Arule iepazīstināja ar medijpratības aktualitātēm. Viņa ieteica skolu bibliotekāriem iedzīvināt katrā skolas bibliotēkā medijpratības stūrīti. V. Romanovska aicināja apmeklēt BCB rīkotos pasākumus un izmantot bibliotēkas nodarbību piedāvājumu skolām.

Paldies Balvu Centrālās bibliotēkas darbiniekiem par sadarbību! Diena bija piepildīta ar jauniem iespaidiem un zināšanām.

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.