Panākumi galda spēļu turnīrā.

Šī gada 22.martā ģimnāzijas jaunieši piedalījās Balvu novada skolu kausa izcīņā galda spēlēs.

Galda tenisā startēja Vitauts Bukšs, Kristrers Zelčs, Šeila Aleksejeva, Evelīna Pipcāne, Deivijs Pušpurs, Leo Eliass Morozs, Līva Nadīna Logina, Viesturs Pipcāns, Deivids Šalajevs, Megija Keiša, Anastasija Garkuša.

Kopvērtējumā iegūstot:

A grupā 1. vietu,

B grupā 1. vietu,

C grupā 1. vietu.

Novusā startēja Markuss Kozlovskis, Kristiāns Mednis, Viviāna Bratuškina, Kristofers Ločmelis, Angelīna Krivošejeva, Kristers Breņčs, Artūrs Strumpe, Anastasija Zelča, Eveina Līna Smoļenska.

Kopvērtējumā iegūstot:

A grupā 3.vietu,

B grupā 1. vietu,

C grupā 3. vietu.

Paldies sporta skolotājam Valteram Duļevskim par ieguldīto darbu!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPanākumi galda spēļu turnīrā.

25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

1949. gada skaudros notikumus vēstures un klases stundās ar skolēniem pārrunāja skolotāji un klases audzinātāji. Skolēnu pašpārvalde izveidoja piemiņas instalāciju, lai pieminētu 44000 Latvijas iedzīvotāju, kuri tika izsūtīti un lopu vagonos aizvesti uz attālākajiem Krievijas nostūriem.

“Aizrestotie ešeloni,

Liekas, ka pār sirdi pāri

Braucat, tumši dunēdami.

Visur izmisums un bāri.

Aizrestotie ešeloni,

Ko jūs sevī slēgtus turat?

Tiem, kam svēta latvju zeme,

Moku ugunis jūs kurat!

Aizrestotie ešeloni,

Kā jūs negrūstat aiz ļauna,

Nelūstat no bēdu svara,

Nezūdat no dziļa kauna!

Aizrestotie ešeloni,

Kam jūs durvis neatverat!

Vēl šī zeme redzēs sauli,

Vaidus kaut un asras dzerat.

Aizrestotie ešeloni,

Liekas, aizgājāt pār sirdi…

Viņu tumšo dunēšanu,

Dvēsele, nu mūžam dzirdi.

/E. Ķezbere/

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Sveicam!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiSveicam!

Žetonu vakars “Dzīve kā spēle”

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiŽetonu vakars “Dzīve kā spēle”

Ēnu dienas 2023

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiĒnu dienas 2023

Prieks par skolēnu panākumiem konkursā.

Šogad Latvijā jau 24. reizi notika skolēnu un skolotāju radošo darbu konkurss “Tatjanas diena”, ko rīko LAŠOR sadarbībā ar Latvijas Krievu valodas un literatūras skolotāju asociāciju, Latvijas Krievu kultūras biedrību un biedrību “Grāmatas bērniem’. Skolēniem bija iespēja piedalīties dažādos konkursos un veidot savu darbu literārajā konkursā (tēma “Mīļākie vārdi krievu literatūrā”), tēlotājmākslas konkursā (tēma “Ko es mīlu krievu kultūrā”‘), krievu kaligrāfijas konkursā.

Liels prieks par ģimnāzijas skolēnu panākumiem:

krievu kaligrāfijas konkursā Jeromānei Laurai (11.c) 2.vieta,

Pauliņai Sindijai (9.c) un Ivanovai Patrīcijai (8.b) atzinība,

literārajā konkursā Lesniecei Evelīnai (8.b) 3.vieta,

tēlotāja mākslas konkursā Sokolai Anastasijai (7.b) atzinība.

Konkursā piedalījās arī Žuga Evelīna (9.b), Pintere Paula (9.b), Tiltiņa Annija (9.b), Uglovska Anastasija (9.c), Garkuša Anastasija (7.b), Ločmane Sabīne (8.b), Lucenko Elizabete (8.b).

Paldies visiem skolēniem par aktīvu piedalīšanos un skolotājai Valentīnai Kravalei par ieguldīto darbu!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPrieks par skolēnu panākumiem konkursā.

Paldies ģimnāzijas vīriešiem un zēniem par lielisko svētku sajūtu!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPaldies ģimnāzijas vīriešiem un zēniem par lielisko svētku sajūtu!

Trīs BVĢ komandas iekļūst “top! kausa” finālā

Šodien notika “top! kausa” izcīņas vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā atlases turnīrs, kurā trīs Balvu Valsts ģimnāzijas volejbolistu komandas izcīnīja vietu finālā.

Lepojamies un vēlam veiksmi fināla sacensībās, kas notiks 16. aprīlī Rīgas Skonto stadionā, mūsu lieliskajiem volejbolistiem Enijai Bordānei, Evelīnai Pipcānei, Anetei Zakarītei, Ketijai Rakstiņai, Ketrinai Sidarovičai, Aivai Melnei, Kristai Arulei, Viktorijai Āboliņai, Viviānai Bratuškinai, Letīcijai Grīslei, Artūram Pušpuram, Iļjam Polim, Valteram Začam, Naurim Sorokinam, Braienam Usānam, Ervīnam Taboram, Rinoldam Baikovam, Jānim Ločmelim, Deividam Šalajevam, Kristoferam Pušpuram, Milēnai Berjozovai, Līvai Nadīnai Loginai, Annikai Kupčai, Elīzai Briedei, Patrīsijai Mariņinai, Līnai Eveinai Smoļenskai, Marijai Kapustinai, Anastasijai Zelčai un Sabīnei Ločmanei.

Paldies skolotājam Valteram Duļevskim par ieguldīto darbu!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiTrīs BVĢ komandas iekļūst “top! kausa” finālā

Vecāku vakars Balvu Valsts ģimnāzijā

Pirmā marta vakarā ģimnāzijas kolektīvs gaidīja ciemos izglītojamo vecākus. Šajā vakarā vecākiem tika nodrošināta iespēja tikties ar priekšmetu skolotājiem, lai pārrunātu skolēnu sniegumu mācību stundās. Pēc individuālajām sarunām ar skolotājiem visi pulcējās skolas aktu zālē, kur uz lielā ekrāna iepazinās ar skolā notikušo pasākumu prezentāciju.

Vecākus uzrunāja skolas direktore Kristīne Lele un pateicās vecākiem par to, ka ir uzticējuši savus bērnus, kā arī apsolīja stiprināt vecāku un skolas sadarbību un vienmēr rast risinājumus, kas ir nozīmīgi bērnu izglītošanas procesā.

Atpūtas mirkli pēc garās darba dienas sagādāja skolas vokālais ansamblis, iepriecinot vecākus ar skanīgām melodijām.

Direktores vietniece mācību jomā pastāstīja par pirmā semestra mācību sasniegumiem, valsts pārbaudes darbu aktualitātēm, bet ģimnāzijas metodiķe aktualizēja skolēnu mācību snieguma vērtēšanas kārtību un akcentēja mācību sniegumu ietekmējošos faktorus. Direktores vietnieks informācijas un tehnoloģiju jomā informēja par jaunajiem datoriem, ar kuriem tiks nodrošināti visi 9. klašu skolēni un nākamgad arī pārējie skolēni. Direktores vietniece audzināšanas jomā pastāstīja par aktualitātēm audzināšanas jomā un sasniegumiem ārpusstundu aktivitātēs.

Vakara noslēgumā vecākiem bija iespēja noklausīties Ivetas Ķelles lekciju „Ko jauniešiem par ķermeni un attiecībām iemāca sociālie tīkli un neiemāca skola un vecāki?”.

Skolā bija izveidota ideju siena, kur vecāki varēja dalīties ar atziņām par ģimnāzijas darbu, akcentēt gan to, kas labi izdodas, gan uzrakstīt idejas un priekšlikumus skolas dzīves/darba uzlabošanai.

Bija prieks lasīt vecāku atsauksmes, kurās tika pausta pateicība un atzinīgi vārdi gan par kvalitatīvi organizētu mācību procesu, gan daudzveidīgām, radošām ārpusstundu aktivitātēm un spēju veidot skolēnos piederības sajūtu skolai. Tika paslavēts arī saliedētais, kompetentais pedagogu kolektīvs, atsaucīgie klases audzinātāji un skolas sakoptā vide.

Vecāki ieteica nākotnē padomāt par slēpošanas inventāra iegādi, dīvāniem gaiteņos, uzkodu automātu. Vecāki atzinīgi novērtēja dzirdēto lekciju. Viņi ierosināja ar skolēniem vēl vairāk runāt par veselības un dzimumu audzināšanas jautājumiem.

Paldies ikvienam, kurš piedalījās Balvu Valsts ģimnāzijas organizētajā vecāku vakarā! Tikai sadarbojoties var atrast visoptimālākos risinājumus visdažādākajos jautājumos.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiVecāku vakars Balvu Valsts ģimnāzijā

“ Lasi, ieklausies, domā!”

     Šī gada 9. martā uz skolas bibliotēku devās 7. klašu izglītojamie, lai piedalītos lasīšanas konkursa “ Lasi, ieklausies, domā!” pusfinālā. Konkursa mērķis ir rosināt izglītojamo  interesi par lasīšanu, pilnveidot izteiksmīgas lasīšanas prasmes un uzlabot izlasīta teksta izpratnes iemaņas. Konkursā dalībniekus uzrunāja skolas bibliotekāre, ieskicējot konkursa norisi, darba uzdevumus, vērtēšanas kritērijus, pasākumu turpināja skolniece Guntra Gibala ar dalībniekiem izspēlējot 8.a klases skolēnu sagatavoto kahoot spēli par konkursa tēmu. Dalībnieki izteiksmīgi lasīja Vizmas Belševicas autobiogrāfiskās triloģijas “Bille” fragmentus un veica rakstisku uzdevumu par darbu, kā arī ilustrēja romāna fragmentus. Rezultātā 7. klases skolnieks Adrians Jonaitis ieguva 1.vietu, Madara Gržibovska – 2.vietu un Edžus Jermacāns- 3.vietu. 4. aprīlī uzvarētāji konkursa pusfinālā piedalīsies Balvu novada lasīšanas konkursa “Lasi, ieklausies, domā!” finālā. Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Svetlanai Apetri par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

V. Muzaļevska

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti“ Lasi, ieklausies, domā!”