Valsts prezidents darba vizītē apmeklē Balvu Valsts ģimnāziju

Šī gada 12.septembrī darba vizītes laikā Balvu novadā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs viesojās arī Balvu Valsts ģimnāzijā. Skolas vēsturē šī ir pirmā reize, kad kāds no Valsts prezidentiem viesojies ģimnāzijā.

Skolas direktore Kristīne Lele, uzrunājot klātesošos, izteica pagodinājumu un pateicās Valsts prezidentam par izrādīto iniciatīvu skolas apmeklēšanā, uzsverot šī notikuma vēsturisko nozīmīgumu.

Valsts prezidents E.Rinkēvičs guva ieskatu ģimnāzijas mācību procesa norisē, piedaloties matemātikas, bioloģijas, vēstures un sociālo zinātņu mācību stundās, kā arī tikās ar 9. līdz 12.klašu skolēniem, atbildot uz jauniešu interesējošiem jautājumiem.

Vizītes noslēgumā izskanēja paldies vārdi par būšanu kopā ar Balvu Valsts ģimnāzijas saimi un dalīšanos pieredzē, kā arī direktore dāvināja E.Rinkēviča kungam skolas gudrības simbolu – pūcīti, bet ceļamaizei no skolas kolektīva – siera ritulīti, gaismas un saules simbolu, un rudzu maizīti – spēka avotu.

Foto: Ilmārs Znotiņš

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiValsts prezidents darba vizītē apmeklē Balvu Valsts ģimnāziju

1. septembris Balvu Valsts ģimnāzijā

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti1. septembris Balvu Valsts ģimnāzijā

Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša

Šī gada 3.augustā Balvu Valsts ģimnāziju (BVĢ) apmeklēja Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un valsts sekretāre Santa Šmīdlere.

Vizītes laikā BVĢ direktore Kristīne Lele iepazīstināja ministri un ministrijas pārstāvi ar skolu, sniedzot ieskatu izglītības iestādes mācību klasēs un materiāltehniskajā nodrošinājumā.

Tika pārrunāti aktuālie jautājumi izglītības jomā, kā, piemēram, izglītojamo skaits un tā dinamika pēdējos piecos gados, atbalsta personāla nodrošinājums, investīciju projektu piesaiste un citi aktuālie jautājumi izglītības jomā, kas ir saistoši BVĢ.

Informācijai

Ministres vizītes mērķis – vienotas skolas ieviešanas gaita un kvalitatīvas izglītības sasniegšana, jo visiem bērniem ir jābūt iespējai iegūt vienādi kvalitatīvu izglītību, īstenot savu potenciālu, neatkarīgi no dzīvesvietas vai ģimenes sociāli ekonomiskā stāvokļa.

Ministrijas darba grupa pašlaik gatavo ziņojumu par risinājumiem augstvērtīgas izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā, kas valdībai tiks nodots 15. augustā (avots: Balvu novada pašvaldība).

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiBalvu Valsts ģimnāzijā viesojās Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša

Ģimnāzijas skolotāji turpina izglītoties

Pirms jaunā mācību gada darba cēliena Balvu Valsts ģimnāzijas komanda – Ināra
Konivale, Mudīte Stepanova, Laura Saulīte – piedalījās Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas “NVO fonds” projekta “Satikt” (2023.LV/NVOF/MAC/104/19) otrajā seminārā
skolotājiem.
Seminārā uzsākām “3i” programmas otrā moduļa “Iesaistīties” apguvi, kurā īpašs
akcents likts uz praktisku rīcību, atsaucoties uz kopienās mazāk iekļauto  grupu vajadzībām.
Izglītības attīstības centra direktore Iveta Vērse iepazīstināja ar paveikto projekta pirmajā
posmā.
Semināra sākumā bija interesanti uzzināt deviņu projektā iesaistīto skolu komandu
dalībnieku šīs vasaras notikumu TOP piecinieku.  Teorētiskajās nodarbībās tika runāts par
mazaizsargātajām grupām, to situāciju izpētēm un risinājumiem. Ļoti noderīgas bija Izglītības
attīstības centra lektoru, projekta programmas ekspertu Ingūnas Irbītes un Dainas Zelmenes
vadītās nodarbības par problēmas risinājuma izvēles metodēm, to izmantošanu mācību saturā.
Iegūtās zināšanas nostiprinājām pilsoniskās līdzdalības aktivitātē. Novembra mēnesī notiks
zināšanu un pieredzes pasākumi reģionālajos semināros, arī pie mums Balvu Valsts
ģimnāzijā.
Paldies projekta komandai par lietderīgi pavadīto augusta dienu, par labvēlīgo
gaisotni, par mācību materiāliem, grafiskajiem organizatoriem, tos aprobēsim savā skolā.

Informācija par projekta pilsoniskās kompetences programmas “3i: Izprast, Iesaistīties,
Iekļaut” apguves pirmo posmu: https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/new-news-article-2/
Projekts:  https://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiĢimnāzijas skolotāji turpina izglītoties

Pateicības pasākums “Pateicības ziedu lietus līst”

31. maija vakarā Balvu Valsts ģimnāzijas Pateicības pasākumā pulcējās čaklākie skolēni kopā ar saviem vecākiem,  skolotāji, skolas darbinieki un  mecenāti, lai kopā atskatītos uz aizvadītā gada veiksmēm un suminātu čaklākos skolēnus un viņu vecākus, teiktu paldies skolas direktorei, administrācijai, skolotājiem un darbiniekiem.

     Ģimnāzijas direktore Kristīne Lele savā uzrunā veltīja pateicības vārdus skolēniem, vecākiem, vadības komandas pārstāvjiem, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem un ģimnāzijas īpašajiem viesiem – mecenātiem.

Direktores vietniece mācību jomā Ināra Konivale, apkopojot šajā mācību gadā paveikto, ar prieku paziņoja, ka 32 skolēniem šajā mācību gadā vidējais vērtējums bija deviņas balles un augstāk, vērtējums augstā līmenī bija 37 skolēniem, valsts atklātajās olimpiādēs iegūta viena trešā vieta un atzinība,  3 skolēni bija uzaicināti uz valsts olimpiādi, 48 skolēni piedalījās valsts atklātajās olimpiādēs.

Šogad 71 skolēns saņēma pateicības par augstiem mācību sasniegumiem un iegūtām godalgotām vietām valsts un novada olimpiādēs. Piecpadsmit skolēni saņēma mecenātu balvas.

Skaistus priekšnesumus bija sagatavojuši  Līgas Morozas–Ušackas deju studijas “Terpsihora” jaunākās deju grupas jaukie dejotāji, mūzikas skolotājas  Karīnas Romanovas dziedošie jaunieši un deju skolotāja Agra Veismaņa  TDK “Rika“ dejotāji. Skaistu koncertprogrammu varēja vērot dziedātājas Katō izpildījumā.

Pasākumu prasmīgi vadīja skolēnu pašpārvaldes jaunieši Alīna Žogota un  Iļja Polis, fotogrāfes lomu uzņēmās Sindija Raibekaze, bet par pateicības ziedu lietu rūpējās Ralfs Žogota, pie skaņu pults meistarīgi darbojās direktores vietnieks IT jomā Arnis Stucka. Viņam asistēja 7.klases skolēns Armands Trubņiks.

Lai gandarījums un prieka sajūta, kas tika piedzīvota šajā vakarā, pavada ikvienu līdz pat jaunajam mācību gadam!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPateicības pasākums “Pateicības ziedu lietus līst”

Drošības un sporta diena Balvu Valsts ģimnāzijā

30. maijā Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā pulcējās skolēni un drošības dienestu pārstāvji, lai aktualizētu būtiskākos drošības noteikumus vasarā.

Ģimnāzijas direktore Kristīne Lele pateicās par aktīvu iesaistīšanos drošības dienas organizēšanā sporta skolotājiem Jānim Zakarītim un Valteram Duļevskim, skolas māsai Ingai Jaunākajai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektorei Laurai Košļevai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Tilžas posteņa komandierim Emīlam Koniševam, kā arī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes  Ziemeļlatgales iecirkņa prevensijas grupas vecākajai inspektorei Sanitai Stirnai-Gajevskai un atsaucīgajiem vecākiem –  Lienei Zaksai, Sandrai Mozulei, Diānai Gergenreiderei, Ilonai  Trahnovai, Vinetai Sirmajai – un novēlēja ikvienam sportisku sacensību garu.

Jauniešiem bija sagatavotas pieturas ar dažādiem noderīgiem un kritisko domāšanu rosinošiem uzdevumiem. Drošības dienestu pārstāvji dāvināja informatīvus bukletus.

 Ticam, ka atkārtotās zināšanas palīdzēs mūsu skolēniem vasarā justies droši un prast pareizi rīkoties, ja atgadīsies kāda liksta.

Sporta un drošības diena bija piepildīta ar jaunām zināšanām, sportisku azartu, kopā būšanas prieku un  jauku noskaņojumu.  

Paldies visiem par ieguldīto darbu! Lai droša vasara!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiDrošības un sporta diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Mācību gada noslēguma svinīgais pasākums

31. maija rītā Balvu Valsts ģimnāzijā tika svinēti divi skaisti notikumi – mācību gada noslēgums un Pēdējais skolas zvans devītajām un divpadsmitajām klasēm.

Pasākuma vadītājas Guntra Gibala un Krista Arule sveica visus pēdējā šī mācību gada skolas dienā un aicināja svinīgi sagaidīt  gan divpadsmito klašu skolēnus un viņu audzinātājas Irinu Kovšovu un Irīnu Krivošejevu, gan  devīto klašu skolēnus un viņu audzinātājus Svetlanu Apetri, Jāni Zakarīti un Rudīti Priedeslaipu.

Divpadsmitie svinīgi nodeva skolas karogu un tiesības saukties par vecākajiem skolēniem skolā vienpadsmitajiem, un visa skolas saime vienojās kopīgā lūgšanā, dziedot Latvijas Valsts  himnu ”Dievs, svētī Latviju!”.

Pēdējo skolas dienu iezvanīt bija ieradušies divi jauki topošie pirmklasnieki Gustavs un Ketlīna, savukārt astoto un vienpadsmito klašu skolēni bija parūpējušies par jaukiem pārsteigumiem un izrotātām klašu telpām, Guntra Gibala izpildīja skaistu apsveikuma dziesmu „Kalniem pāri”, bet devīto un divpadsmito klašu skolēni veltīja sirsnīgus pateicības vārdus ģimnāzijas kolektīvam par atbalstu un sniegtajām zināšanām. 

Direktore Kristīne Lele uzrunā klātesošajiem pateicās par darbu visa mācību gada garumā un vēlēja saulainu, piedzīvojumiem bagātu un drošu vasaru, kā arī pateicās skolotājai Vinetai Muzaļevskai, kura beidz darba gaitas ģimnāzijā.

Balvas saņēma konkursa „Gada klase” uzvarētāji: 7.-9. klašu posmā 9.a klase (klases audzinātāja Svetlana Apetri), bet 10.-12. klašu posmā – 12. a klase (audzinātāja Irina Kovšova). Balvas saņēma arī otrās un trešās vietas ieguvēji.

Skolēnu pašpārvaldes prezidente Laura Jeromāne atskatījās uz radošo un notikumiem piesātināto mācību gadu, skolēnu vārdā pateicās skolas administrācijai, skolotājiem, darbiniekiem un vecākiem par atbalstu visa mācību gada garumā. Direktore pasniedza pateicības kliņģeri  skolēnu pašpārvaldei, jo šogad  viņi izcēlās ar īpašu aktivitāti un radošumu.

Pasākuma noslēgumā visi klātesošie izveidoja aplausu aleju un pavadīja divpadsmito un devīto klašu skolēnus un audzinātājus stādīt rozes. Pārējie klašu kolektīvi devās uz klases stundu, lai saņemtu liecības un aizvadītu pēdējo mācību stundu šajā mācību gadā kopā ar savu klasi un audzinātāju.

Lai saulaina vasara!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiMācību gada noslēguma svinīgais pasākums

Bronzas medaļa Latvijas un novadu mācības atklātajā olimpiādē.

Balvu Valsts ģimnāzijas 9a. klases skolnieks Iļja Polis piedalījās un ieguva 3. vietu Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes finālā B grupā (7.-9.kl.), ko organizēja starptautiskā vidusskola “Ekziperī” sadarbībā ar VISC un LR IZM.
Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes uzvarētāji tika sumināti 3. jūnijā starptautiskajā vidusskolā “Ekziperī” Latvijas kultūras festivāla laikā, kur 20 radošajās darbnīcās varēja iepazīt Latvijas kultūras dažādību: dziedot un spēlējot kokli kopā ar kopu “Balti”, veidojot māla priekšmetus un puzurus, dekorējot cepumus, rakstot ar spalvaskātu viduslaiku manierē, veidojot latviešu zīmju tetovējumus, izmantojot hennu, apdrukājot audumu, iededzinot spēka zīmes koka grāmatzīmēs, kā arī iepazīstot Jūrmalas muzeja un Latvijas kara muzeja krājumu bagātības.
Priecājamies par Iļjas panākumiem un sakām paldies skolotājai Mudītei Stepanovai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiBronzas medaļa Latvijas un novadu mācības atklātajā olimpiādē.

Izlaidumi Balvu Valsts ģimnāzijā

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiIzlaidumi Balvu Valsts ģimnāzijā

Informācija par uzņemšanu.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiInformācija par uzņemšanu.