Informācija par uzņemšanu.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiInformācija par uzņemšanu.

Uzņemšanas noteikumi Balvu Valsts ģimnāzijā

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiUzņemšanas noteikumi Balvu Valsts ģimnāzijā

Nāc un izvēlies Balvu Valsts ģimnāziju

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiNāc un izvēlies Balvu Valsts ģimnāziju

Izvēlies Balvu Valsts ģimnāziju

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiIzvēlies Balvu Valsts ģimnāziju

Projekta darbu prezentācijas.

25.maijā ģimnāzijas divpadsmito klašu skolēni prezentēja savus izstrādātos projekta darbus. Prezentācijas vēroja skolotāji, Balvu novada izglītības pārvaldes speciāliste, ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja, vecāku pārstāvji, Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles pārstāve, vienpadsmito klašu skolēni.  

Jaunieši bija izstrādājuši gan skolēnu pētnieciskos darbus, gan veikuši sabiedrisko darbu, gan izveidojuši savus mācību uzņēmumus.  Viņi prasmīgi demonstrēja apgūtās caurviju prasmes un zināšanas daudzveidīgos mācību jomu starpdisciplinārajos kontekstos.

Jauniešu veikums tika atzinīgi novērtēts.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiProjekta darbu prezentācijas.

Pateicības pasākums

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPateicības pasākums

Mācību gada noslēgums

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiMācību gada noslēgums

Drošības un sporta diena

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiDrošības un sporta diena

Sporta skolotājam Jānim Zakarītim un Angļu valodas skolotājai Ingai Vanagai skaistas dzīves jubilejas.

Jānim:
Lai Tev gadi skrien joņiem,
Tev būs stipras vēl delnas.
No ābeļu baltās rasas,
no pašu zemītes melnās,
kur sāta maizīte izaug,
kur brūni pumpuri veras.
Līdz mūža gājumam vēlam
šī svētība jāatdzeras.
/M. Bārbale/

Ingai:
Šodien
pa īstam uzmirdzēs
Tavu dzīves
dārgumu krājums.
Šodien,
kad esi kā liepa,
kas bišu un medus pilna,
kā vasaras krāšņuma vidus,
no saules kas auglību smeļ, –
spītējot laikam, vienmēr
paliec tai dzīvības vilnī,
kas Tevi pašu
un citus
starp putniem debesīs ceļ!
                                             /K.Apškrūma/

Vēlam nerimstošu darbasparu, panākumus un lielisku veselību!

BVG saime

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiSporta skolotājam Jānim Zakarītim un Angļu valodas skolotājai Ingai Vanagai skaistas dzīves jubilejas.

Ģimnāzijas skolotāji iesaistās projektā “Satikt”.

Balvu Valsts ģimnāzija iesaistījusies Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projektā “Satikt” (2023.LV/NVOF/MAC/104/19). Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projektu realizē  Izglītības attīstības centrs.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

Balvu Valsts ģimnāziju projektā pārstāv skolotāju komanda – Mudīte Stepanova, Ināra Konivale un  Vineta Muzaļevska. #SIF_NVOfonds2023 un #iacedu

Projekts: https://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/

Raksts: https://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/new-news-article/

Galerija: https://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/new-gallery-page/

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiĢimnāzijas skolotāji iesaistās projektā “Satikt”.

Lepojamies ar panākumiem BALVU NOVADA SKOLĒNU RADOŠO DARBU KONKURSĀ “BURVĪGIE ZIEDI”

Konkursa dizaina un tehnoloģiju radošo darbu 7.- 8. klašu grupā 1.vietu ieguva 7. klašu kopdarbs, bet

9. klašu grupā 2.vietu ieguva Evelīna Žuga.

Vizuālās mākslas darbu 7.- 8. klašu grupā:

1. vietu ieguva Sindija Saide,

2. vietu- Ņikita Petrovs,

3. vietu- Ailena Lielbārde un Nadīna Strupka,

atzinību – Elizabete Šņigirova.

10.-12. klašu grupā 1. vietu ieguva Sindija Raibekaze,

2. vietu- Alise Loča,

atzinību- Enija Bordāne.

Paldies skolotājām Sandrai Mozulei un Indrai Keišai par ieguldīto darbu, gatavojot skolēnus radošo darbu konkursam.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLepojamies ar panākumiem BALVU NOVADA SKOLĒNU RADOŠO DARBU KONKURSĀ “BURVĪGIE ZIEDI”

Pašpārvaldē runā par iekļaujošo izglītību

Direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece piedalās biedrības “Miromida” realizētajā projektā “EmoTrain”. Esot mācībās Bulgārijā, tika izstrādātas vairākas neformālās izglītības metodes, dažas no tām skolotāja aprobēja, iesaistot Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes jauniešus, organizējot neformālās izglītības pasākumu. Tajā jaunieši praktiski piedzīvoja, kā jūtas cilvēki ar kustību, redzes, dzirdes un runas traucējumiem un cik liels spēks ir komandas darbam un sadarbībai, lai visi varētu justies labi. Tika akcentēta līdzcietība un laipnība kā tikumi, kas nepieciešami, lai cilvēki ar ierobežotām iespējām justos labi sabiedrībā.

Pašpārvaldes jauniešiem tika piedāvātas 3 aktivitātes: tumsas restorāns ”Garšu laboratorija”, pārvietošanās pa kāpnēm un šķēršļu stafete skolas aktu zālē.

Jaunieši atzina, ka šī bija vērtīga pieredze- saprast, kā jūtas cilvēki ar veselības traucējumiem.

@miromida EmoTrainJaunatnes starptautisko programmu aģentūra

#Kristina Castranovo

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPašpārvaldē runā par iekļaujošo izglītību