Projekta “Uzdrīksties redzēt plašāk” trešā aktivitāte

21.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši – Laura Jeromāne, Guntra Gibala, Arvis Začs un Rojs Kravalis piedalījās projekta „Uzdrīksties redzēt plašāk!” trešajā aktivitātē „Ja tu nenodarbojies ar politiku, tad politika nodarbojas ar tevi”.

Projekta aktivitātē iepazināmies ar politikas pamatprincipiem, runājot ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu. Uzdevām interesējošus jautājumus un klausījāmies S. Maksimova izaugsmes stāstu. Priecājamies, ka varējām  paust viedokli un diskutēt  par dažādiem jautājumiem, izteicām idejas, ko varētu īstenot un pilnveidot novadā un valstī. Nodarbību noslēgumā apmeklējām  Kureti café.

Liels paldies projekta realizētājiem par šo fantastisko aktivitāti!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiProjekta “Uzdrīksties redzēt plašāk” trešā aktivitāte

Latvijas valsts svētku nedēļa skolas bibliotēkā

Valsts svētku nedēļa skolas bibliotēkā iesākās ar Ojāra Vācieša grāmatu izstādi, jo šogad vienam no populārākajiem latviešu dzejniekiem, neskaitāmu dziesmu vārdu autoram, 13.novembrī apritētu 90 gadi.

No 13.novembra līdz 22.novembrim ir apskatāma grāmatu izstāde “Latvijai – 105”. Sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Svetlanu Apetri skolas bibliotēkā ir skatāma arī 7.b un 7.c klases darbu izstāde, kurā skolēni ilustrējuši Ausekļa dzejoli “Gaismas pils”. Katrā klašu grupā labāko darbu autori saņēma veicināšanas balvas no bibliotekāres Gunas Dreimanes: 7.b klasē – G. Leišavniece, T.Trupovniece, S.Logina, 7.c klasē – E.Sirmā, G.Dortāne, L.M.Ūzuliņa, I.Stepanova.

Sagaidot Latvijas valsts 105. dzimšanas dienu, 7. – 9.klašu skolēni varēja pārbaudīt savu erudīciju dažādos jautājumos par Latviju interaktīvajā viktorīnā. Prieks bija par skolēnu ieinteresētību atbilžu sniegšanā. Paldies katram skolēnam par aktīvu dalību viktorīnā, smaidiem un pozitīvo attieksmi! Katras klases pirmās vietas ieguvējs saņēma Latvijas valsts simbolu – karodziņu. Viktorīnas uzvarētāji: Gustavs Tiltiņš (7.a klase), Filips Nirka (7.b klase), Martijs Krakops (7.c klase), Adrians Jonaitis (8.a klase), Meldra Supe (8.b klase), Laura Pauliņa (8.c klase), Toms Silinieks (9.b klase).

Paldies bibliotekārei Gunai Dreimanei par ieguldīto darbu!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLatvijas valsts svētku nedēļa skolas bibliotēkā

Balvu par mūža ieguldījumu izglītībā saņem skolotāja Anita Kamendere

17.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika Draudzīgā aicinājuma fonda balvas “Par mūža ieguldījumu izglītībā ” pasniegšanas ceremonija. Balvu saņēma izcili 16 Latvijas pedagogi par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu izglītībā.

Balvu saņēmējus un klātesošos uzrunāja Latvijas Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, Draudzīgā aicinājuma fonda dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Jānis Endele, balvas pasniedza Izglītības un zinātnes ministre un eksministres, un atbalstītāji.

Lepojamies, ka starp balvu saņēmējiem bija Balvu Valsts ģimnāzijas ilggadējā skolotāja Anita Kamendere, kura skolai, darba kolēģiem un skolēnu izaugsmei veltījusi sava mūža 43 gadus, būdama izcila sava darba profesionāle ar augstu atbildības sajūtu.

Pati Anita Kamendere teic, ka matemātika ir ļoti skaidra un loģiska zinātne, kurā viss ir atspoguļots formulās. Arī viņa dzīvē un darbā prata atrast īstās formulas, lai iedvesmotu kolēģus, motivētu skolēnus neapstāties pie sasniegtā un gūt godalgotas vietas matemātikas olimpiādēs novadā, reģionā un valstī, lai dāvātu dzīvesgudrību daudzo audzināmo klašu skolēniem.

Skolotājas Anitas Kemenderes laimes formula allaž ir bijusi arī ģimene, kurā smēlusies spēku, enerģiju un mīlestību, lai to tālāk izstarotu ikdienas gaitās.

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs saka paldies skolotājai Anitai par pieredzes stāstiem un sniegtajām zināšanām, par to, ka mudināja jauniešus mosties ar sapņiem un iecerēm, lai tos īstenotu! Lai turpmākie gadi ir piesātināti ar gandarījumu par paveikto, labu veselību un jaukiem atpūtas mirkļiem kopā ar mīļajiem!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiBalvu par mūža ieguldījumu izglītībā saņem skolotāja Anita Kamendere

Izglītojas novada pedagogi.

16.novembrī Balvu Valsts ģimnāzijā aizsākās profesionālās pinveides kursi “Kritiskās domāšanas pieejas un stratēģijas mācību procesa efektivitātei un aktuālu sabiedrisko norišu izpratnei”, kurus realizē Izglītības attīstības centrs.

Aizraujošās teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās Izglītības attīstības centra lektore Ingūna Irbīte (arī Balvu Valsts ģimnāzijas absolvente) atklāja kritiskās domāšanas iespējas mācību un audzināšanas darbā, kā arī kooperatīvās mācīšanās metodes un stratēģijas.

Daudz jaunu ideju darbam pedagogi guva nodarbībā par diskusiju veidiem, diskusijas metožu izmantošanu aktuālu sabiedrisko norišu izpratnei. Kursu dalībnieki ar nepacietību gaida turpinājumu Zoom vidē kopā ar lektorēm Ingūnu Irbīti un Dainu Zelmeni.

Paldies Izglītības attīstības centra komandai par lietderīgajiem kursiem!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiIzglītojas novada pedagogi.

Latvijai 105!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLatvijai 105!

Jaunieši izzina militārās karjeras iespējas

13.novembrī ģimnāzijā viesojās Balvu Valsts ģimnāzijas absolventi, šobrīd Valsts aizsardzības dienesta Sauszemes spēku Mehanizētās kājinieku brigādes 1.mehanizētā kājinieku bataljona kareivji Lauris Logins un Lauris Timofejevs, lai 12. klašu skolēnus iepazīstinātu ar militārās karjeras iespējām mehanizētajā brigādē.

Bija patiess prieks  un lepnums redzēt, kā šajā laikā ir vairojusies absolventu  vīrišķība, pārliecība par sevi. Divpadsmito klašu jaunieši atzinīgi novērtēja iespēju uzzināt par militārās karjeras iespējām tieši no saviem bijušajiem skolasbiedriem.  

Paldies Laurim Timofejevam un Laurim Loginam par saturīgo nodarbību! Lai veiksmīgas turpmākās gaitas!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiJaunieši izzina militārās karjeras iespējas

Svinam Latvijas dzimšanas dienu

15.novembrī Balvu Valsts ģimnāzijas saime pulcējās aktu zālē, lai svinētu Latvijas dzimšanas dienu. Kopīga Latvijas Valsts himnas dziedāšana, saruna par vērtībām un  kora izpildītā dziesma “Skaista mana tēvu sēta” bija jauks ievads programmas “Latvijas Skolas soma” koncertlekcijai “Gadskārtu dziesmas”. Tautas mūzikas grupas “Tautumeitas” dalībnieces Asnate un Aurēlija Rancānes iepazīstināja ar populārākajiem gadskārtu svētkiem, vadīja viktorīnas, izpildīja uzrunājošas dziesmas un aicināja uz sadziedāšanos.

Pasākuma noslēgumā skolas direktore Kristīne Lele pateicās māksliniecēm par tautas kultūras mantojuma izzināšanas nodarbību un aicināja kopā nofotografēties.

Paldies māksliniecēm par svētku noskaņas radīšanu!

Lai ikvienam skaisti Latvijas 105. dzimšanas dienas svētki!  

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiSvinam Latvijas dzimšanas dienu

Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojmo dalība projekta aktivitātē

31.oktobrī izglītojamo pašpārvaldes jaunieši Guntra Gibala, Kristiāns Ūselis, Ritvars Avotiņš un Meģija Smirnova piedalījās Rugāju vidusskolas jauniešu realizētā Erasmus+ projekta „Uzdrīksties redzēt plašāk” otrajā aktivitātē. 

Šajā posmā projekta veidotājas vērsa uzmanību publiskajai runai, etiķetei un uzdrīkstēšanās jautājumiem. Bija iespēja noklausīties lekciju ar lietderīgiem padomiem ikdienas un pasākumu etiķetē, praktizēt dažādus praktiskus uzdevumus un apmainīties viedokļiem ar citu skolu jauniešiem.

Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešiem ļoti patika dažādās aktivitātes, īpaši etiķetes nodarbība un pieredzes apmaiņa ar dalībskolu jauniešiem par šīm tēmām.

Vērtīgi ir būt vidē, kur var paust savu viedokli, izrādīt iniciatīvu un komunicēt ar jauniegūtajiem draugiem.

Sakām lielu paldies un ceram uz tālāku sadarbību!

Publicēts iekš Projektu aktualitātes | Komentāri ir izslēgtiBalvu Valsts ģimnāzijas izglītojmo dalība projekta aktivitātē

Lepojamies!

Balvu novada skolēnu sporta spēlēs volejbolā Balvu Valsts ģimnāzijas “B” grupas jaunieši – labākie novadā!

Lepojamies ar meiteņu volejbola komandu – Elīzu Briedi, Anniku Kupču, Anastasiju Zelču, Mariju Kapustinu, Ievu Stepanovu, Elīzu Anču un Naulu Laicāni.

Patiess prieks par zēnu volejbola komandu – Valteru Začu, Kristoferu Pušpuru, Rinoldu Baikovu, Braienu Usānu, Nauri Sorokinu, Rihardu Jermacānu un Viesturu Pipcānu.

Paldies skolotājam Valteram Duļevskim par ieguldīto darbu, gatavojot skolēnus sacensībām.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLepojamies!

Kā izvirzīt un sasniegt mērķus?

Šodien ar 10.-12. klašu skolēniem tikās ģimnāzijas absolvents, Latvijas Universitātes students un  Southwestern Advanttage programmas studentu mentors Gustavs Vanags un viņa domubiedrs Stockholm School of economics students Gustavs Kļavs, lai runātu ar jauniešiem par mērķiem un mērķtiecību un dalītos savā pieredzē par to. Paldies jauniešiem par dinamisko, vērtīgo un uzrunājošo nodarbību! Zināšanas, ko nodod jaunietis jaunietim, vienmēr vienaudžiem liek ieklausīties un iedziļināties tēmā, saskaņojot to ar savu pieredzi.

Paldies par iedvesmojošo nodarbību!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiKā izvirzīt un sasniegt mērķus?