Žetonu vakars

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiŽetonu vakars

Priecājamies.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPriecājamies.

Lepojamies.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLepojamies.

Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras

dienā “Pilnveido prasmes, ieguldi nākotnē”

BVĢ jaunieši ar interesi iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras dienās. 10.-11. klases skolēni izzināja kā izvirzīt karjeras mērķi un kā virzīties uz to. Nodarbībā tika uzsvērts, ka karjera – tas nav viens kopējs kalns, kurā visiem ir jāuzkāpj, katram ir jābūt saviem mērķiem, saviem aicinājumiem un izaicinājumiem. Kā tos ieraudzīt, atpazīt un kā līdz tiem nokļūt, par to tika stāstīts apmeklētajā meistarklasē. Tā bija iespēja gan ieklausīties atziņās un pieredzes stāstos, gan praktiski vingrināties.

Bet 12. klašu skolēni izzināja, kādas ir pieprasītākās profesijas īstermiņa darba tirgus prognozē. Jaunieši izzināja darba tirgus situāciju, tendences un prognozes nākotnei. Šī nodarbība noteikti palīdzēs jauniešiem vieglāk piņemt lēmumus par ceļu, ko iet pēc vidusskolas beigšanas.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiBalvu Valsts ģimnāzijas jaunieši piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras

Barikādēm – 32

Skolotāja Daina kopā ar skolēnu pašpārvaldes jauniešiem vēlējās akcentēt 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienu skolā izveidojot barikāžu ceļu. Katram, kas ienāca skolā laika posmā no 8.00 līdz 9.00, bija iespēja to izstaigāt un ar skolēnu pašpārvaldes jauniešu uzdoto jautājumu palīdzību atsaukt atmiņā svarīgākos faktus par šo Latvijas neatkarības ceļa būtisko notikumu nedēļu.

Arī skolas pusdienas šajā dienā bija pietuvinātas barikāžu laika ēdienam. Maltītē bija zemnieku saimniecības “Kotiņi” dāvināto pērļu grūbu biezputra, cepumi un tēja, ēdamzālē skanēja dziesmas, ko tolaik barikāžu dalībnieki dziedāja pie ugunskuriem.

Ikviens varēja pasēdēt pie simboliska ugunskura un noskatīties Balvu Novada muzeja un Jāņa Ločmeļa sagatavoto prezentāciju par barikāžu laiku.

Šajā nedēļā klases stundas un vēstures stundas bija veltītas barikāžu laikam un skolas bibliotēkā bija vērojama barikāžu laikam veltīta grāmatu izstāde.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiBarikādēm – 32

Balvi 95

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiBalvi 95

Lepojamies!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiLepojamies!

Apsveicam

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiApsveicam

Tiešsaistes viktorīna “Ziemassvētki kanonā”

  Šī gada 16.decembrī skolas bibliotekāre V. Muzaļevska sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju A. Dvinsku organizēja 8.a klases skolēnu piedalīšanos Latvijas Nacionālās bibliotēkās tiesšaistes viktorīnā “Ziemassvētki kanonā”. Viktorīnā klases kolektīvs piedalās jau otro gadu pēc kārtas. 8.a klases skolnieces Guntras pārdomas : ” Mēs pieslēdzāmies tieššaistei zoom platformā, atbildējām uz jautājumiem atsevišķā vietnē un no viktorīnas vadītāja Jāņa Kroņa uzzinājām daudz jauna un noderīga. Šajā viktorīnā mēs visa klase ļoti sadarbojāmies, cits citu pārsteidzām ar savām zināšanām par Kultūras kanona vērtībām. Bija prieks piedalīties! Ceram, ka Ziemassvētkus iekļaus Kultūras kanonā. Šī viktorīna ir ļoti noderīga, jo ar tās palīdzību varam daudz ko uzzināt par tautas tradīcijām, vērtībām, un pats svarīgākais- varam vēl vairāk saliedēt klasi”.

V. Muzaļevska

G. Gibala

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiTiešsaistes viktorīna “Ziemassvētki kanonā”

+100 grāmatas bērniem.

No 20.decembra līdz 20.februārim skolas bibliotēkā apskatāma Rīgas Centrālās bibliotēkas izstāde “ +100 grāmatas bērniem. Savas bērnības grāmatas izstādē var redzēt vairāku paaudžu cilvēki. Tās ir grāmatas, kas pieaugušajiem raisīs personiskas izjūtas un atmiņas par savu bērnību. Savukārt bērni līdzās pašu lasītajām grāmatām ieraudzīs tās, kas tapušas gadu desmitiem pirms viņu dzimšanas, grāmatas, ko lasījuši tēti, vectētiņi un vecvectētiņi. Izstādē redzami gan latviešu literatūras klasiķu – Raiņa, Aspazijas, Kārļa Skalbes Annas Brigaderes u.c., gan padomju laika klasiķu – Annas Sakses, Zentas Ērgles, Žaņa Grīvas u.c., gan mūsdienu autoru – Ineses Zanderes, Valda Rūmnieka, Jura Zvirgzdiņa, Māras Cielēnas un citu darbi. Izstāde atklāj arī dažādu laikposmu grāmatizdevniecības īpatnības – gan bagātīgi un krāšņi noformētos un ilustrētos pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu iespieddarbus un mūsdienu bērnu grāmatu mākslas paraugus, gan kara un pēckara, kā arī pārejas laika askētiskos izdevumus.

https://lv100.lv/programma/kalendars/izstade-100-gramatas-berniem/

Laipni gaidīti!

Bibliotekāre V. Muzaļevska

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti+100 grāmatas bērniem.