Skolu Muzeju biedrības (SMB) konference 2022.gada 26.novembrī

  2022.gada 26.novembrī Rīgā, LU Mazajā aulā skolu muzeju vadītāji pulcējās uz skolu Muzeju biedrības konferenci “No pagātnes uz nākotni”, kas bija veltīta SMB 110.gadadienai.

Arī Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja, skolas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne piedalījās šajā konferencē.

Konferences sākumā sirsnīgus ievadvārdus un prieku par tikšanos klātienē pauda SMB vadītāja, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolas muzeja vadītāja Ineta Amoliņa, svētku sveiciens tika saņemts no VISC pārstāves, Neformālās izglītības departamenta direktores Agras Bērziņas.

 LU emeritētais profesors Aīda Krūze pastāstīja, kā gadu laikā attīstījusies sadarbība starp  LU un SMB, bet  Okupācijas muzeja biedrības biedrs Valters Nollendorfs dalījās atmiņās, kā no idejas līdz realizācijai tapa “Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes nama stāsts”. Konferences dalībnieki ar interesi  noklausījās Latviešu kopības Vācijas padomes priekšsēdes Aijas Ebdenas stāstu par Minsteres Latviešu ģimnāziju un tās absolventiem. Viņa stāstīja, kā rītā, ejot uz konferenci, pa ceļam sasveicinājusies ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, kurš vienu gadu mācījies Minsteres Latviešu ģimnāzijā, uzsvēra, ka arī Valsts prezidents Egils Levits ir šīs ģimnāzijas absolvents.

Arī SMB vadītāja stāstīja par biedrības darbu, rādīja dažu skolu muzeju pieredzes stāstus, tai skaitā, arī Irēnas Šaicānes Covid-19 apstākļos vadīto stundu “Balvu Valsts ģimnāzija pirmajā desmitgadē (1930 -1940)” skolas muzejā, 2020.gada februārī, kad ģimnāzija atzīmēja 90.gadadienu.

Pirmo reizi notika arī apbalvojuma “Goda muzejnieks” pasniegšana 10 cilvēkiem, kuri daudz darījuši Muzeju biedrības atjaunošanā, darbības popularizēšanā, kā arī savu skolas muzeju darbības nodrošināšanā, skolu vēstures pētniecībā un sadarbībā ar sabiedrību.

Arī Balvu Valsts ģimnāzijas skolas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne saņēma šo goda muzejnieka apbalvojumu. Katram apbalvojuma saņēmējam tika veltīti zīmīgi vārdi par viņu ieguldīto darbu Skolu muzeju biedrības atjaunošanā un darbībā. Skolotājai Irēnai, saņemot apbalvojumu, tika nolasīti šādi vārdi:

  • Vērtīgas ir tās domas, kas lauž pašu domātāju, tātad, pārveido ierasto gājumu. Lauzt savu dzīvi drīkst tik, lai tā vestu uz pilnveidošanos, uz jaunu apvārsni. Ja tu spēj to darīt, tad esi stiprs cilvēks. Lai dzīve būtu radoša, tai jābūt mainīgai. Nebaidies domāt domas, kas lauž tevi pušu! Tās ieved augstākajā attīstības pakāpē. Tā jau ir uzvara. Bet domāt ir jāmācās.
Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.