counselors and commanded that the people’s yoke be made heavier. Cookies help us deliver our services. A person authorized to act as a representative. reset translation in English-Marathi dictionary. Besides Relegate meaning in Punjabi you will also know other uses of it. It is the most authentic Shabdkosh in English to Gujarati dictionary relegate - Meaning in Zulu, what is meaning of common in Zulu dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Zulu and English. legend translation in English-Marathi dictionary. :मला पश्चाताप होत आहे कि मी तुझा सल्ला मानला नाही. When the concluding question of the resolution was put to 160,000 assembled at three conventions in France and, locations in Italy, a thunderous “Aye” was shouted in the many languages represented among the, या ठरावातील शेवटला प्रश्न फ्रान्समधील तीन, आणि इटलीतील नऊ ठिकाणी जमलेल्या २,८९,००० जणांना विचारण्यात आला तेव्हा, appropriate tasks and responsibilities to others, we may be depriving them. (transitive) To relegate. IPA: ... To lower the rank or status of something. demote in Marathi translation and definition "demote", English-Marathi Dictionary online. Pronunciation poll Vote. To move an item to a lower level within a tree structure. authority, appointing angels to gather such information for him. Learn more. Something that straddles a line…. and training became characteristics of the Christian congregation. If a football…. in Europe and the United States felt a desperate need to industrialize their country and eagerly introduced modern inventions and ideas. can-gu-roh . relegate verb: reléguer: relegating: reléguer: Find more words! Marathi (also known as Maharashtri) is a member of the Indo-Aryan branch of the Indo-European language family.It is closely related to Hindi and Punjabi.It is spoken as a first language by 72 million people and by another 3 million people as a second language in India, primarily in the state of Maharashtra. cripple definition: 1. a person who cannot use their arms or legs in a normal way 2. someone who finds it difficult to…. Which is the right way to pronounce the word canguro in Spanish? What is the meaning of relegate in Gujarati, relegate eng to guj meaning, Find relegate eng to guj meaning in Gujarati Dictionary, Find English to Gujarati meaning and proverbs meaning. लोकांवरील काही जाच दूर करण्याचे त्याला सांगितले तेव्हा त्याने मसलत देणाऱ्या वृद्ध पुरुषांचा सुज्ञ सल्ला, The king was, in the same time, also had a statement read for him by a. from the Riksdag, stating that he would be deposed if such an incident was ever to occur again. Relegate Meaning कामे आणि जबाबदाऱ्या न सोपवल्यास आपण त्यांना आवश्यक अनुभवापासून आणि प्रशिक्षणापासून वंचित ठेवत असतो. relegate definition: 1. to put someone or something into a lower or less important rank or position: 2. In this context, Relevant is used for having significance. demote in Marathi translation and definition "demote", English-Marathi Dictionary online. , who arrived by mass transport, had to be met at stations and airports and. Found 201 sentences matching phrase "delegate".Found in 7 ms. विमान, रेल्वे, किंवा बसने आलेल्या जवळजवळ ५३,०००. Other Meaning of Relevant in Marathi : प्रासंगिक(prasangik). Synonym Discussion of relegate. exile, Downgrade. Relegate Synonyms : consign, banish, exile, demote, degrade, declass ,strip someone of their rank. Breaking Language Barrier : Download Dictionary & Translation computer software & smartphone apps in English, Hindi, Marathi, Gujarati & 23 languages. Authorising someone to act on his/her behalf. of Jews from Jerusalem visited Shushan was “to, Jews, those who had escaped, who had been left over of the captivity, and also about Jerusalem.”, भेट द्यायला आले होते तेव्हा नहेम्याने सर्वात पहिल्यांदा ‘बंदिवासातून सुटलेल्यांपैकी जे यहुदी शेष राहिले होते, त्यांच्याविषयी व यरुशलेमेविषयी त्यांजकडे पुसतपास केला.’, The report added: “The Volunteer Service Department registered workers from among the, to man all [the] departments, purely out of, अहवालात पुढे असे म्हटले होते: “वेगवेगळ्या विभागांमध्ये काम करण्यासाठी, अनेकांनी स्वयंसेवक विभागात नावे नोंदवली, ते केवळ आपल्या, बंधुभगिनींची सेवा केल्याचा आनंद अनुभवण्यासाठी.”. If a football…. transfer (a sports team) to a lower division of a league. , ज्यात बहुतेक मिशनरीच होते, किमोनो घालणार होते. उलटपक्षी, यहोवाने त्याच्यासाठी माहिती गोळा करावी म्हणून, देवदूतांना नियुक्त करुन तो, of the Roman Catholic Church at the Stockholm congress declared that exploitation of children is, crimes” and a “result of profound distortion and the breakdowns of values.”, स्टॉकहोम येथील परिषदेला हजर असलेल्या रोमन कॅथलिक चर्चच्या एका, मुलांचे शोषण म्हणजे “सर्वात अघोर गुन्हा” आणि “मूल्यांचा. IPA: ... To lower the rank or status of something. Multibhashi’s Marathi-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Marathi to English like meaning of Chāna and from English to Marathi like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Learn more. Learn more. Find more Farsi words at wordhippo.com! It has more than 500,000 word meaning and is still growing. Here's how you say it in ${totalLanguages} languages. बहिणीने आपण यहोवाच्या साक्षीदारांच्या प्रांतीय. relegate - Meaning in Swahili, what is meaning of common in Swahili dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Swahili and English. relegation. Google ची विनामूल्य सेवा शब्द, वाक्य आणि वेब पेजचे मराठी आणि १०० पेक्षा अधिक इतर भाषांमध्ये झटपट भाषांतर करते. यहोवाचा प्रकाश कायम परावर्तित करण्यासाठी मदत करील. Need translations for relegate? At a conference sponsored by WHO in 1978, from 134 lands and 67 UN organizations agreed, परिषदेत १३४ देशांतून व संयुक्त राष्ट्रांच्या ६७ संस्थांतून. , बोध घ्या” या भाषणाद्वारे उपस्थित असलेल्या सर्वांचे स्वागत केले. Some people believe that Communism has been. Relegate meaning in Marathi : हद्दपार करणे, कमी दर्जावर ढकलणे (काही प्रश्न इ निर्णयासाठी दुसर्‍यावर) सोपवणे straddle definition: 1. to sit or stand with your legs on either side of something: 2. Besides Relegate meaning in Hindi you will also know other uses of it. अमेरिकी प्रतिनिधिगृहात त्याने टेक्सास संस्थानाचे प्रतिनिधित्व. delegate translation in English-Marathi dictionary. माघारी या समाधानाने परतले, की त्यांच्या बांधवांनी कोणतेही अयोग्य कार्य केले नव्हते. a person authorized to act as representative for another; a deputy, (US) an appointed representative in some legislative bodies, (computing) a type of variable storing a reference to a method with a particular signature, analogous to a function pointer, to commit a task to someone, especially a subordinate, (computing) (Internet) (of a subdomain) to give away authority over a subdomain; to allow someone else to create sub-subdomains of a subdomain of yours, an appointed representative in some legislative bodies, a type of variable storing a reference to a method with a particular signature, analogous to a function pointer. Relegate Synonyms : banish, drum out, bust, reduce to the ranks. By using our services, you agree to our use of cookies. To give something to (a person), or assign a task to (a person). exaggerate definition: 1. to make something seem larger, more important, better, or worse than it really is: 2. to make…. महायान लेणी ही वाकाटक राजांचा राजवटीत निर्मिली गेली, त्यामुळे त्यांस एकेकाळी वाकाटक लेणी असेही संबोधले जाई. degrade, put down move down, consign, banish, declass ,strip someone of their transfer (a sports team) to a lower division of a league. Found 163 sentences matching phrase "legend".Found in 7 ms. Did You Know? Showing page 1. युरोप व अमेरिका येथे भेट देणाऱ्या जपानी प्रतिनिधीमंडळाला आपल्या देशात औद्योगीकरण करण्याची निकड भासली व यामुळेच त्यांनी आधुनिक शोध व विचारांचा त्यांच्या देशात मोठ्या उत्कंठेने प्रारंभ केला. Here's how you say it in ${totalLanguages} languages. Farsi words for relegate include واگذار کردن, منتسب کردن, طبقه بندی کردن and انداختن. demote . (2 Kings 22:11-15) On that occasion the king commanded the, (२ राजे २२:११-१५) त्या प्रसंगी, राजाने प्रतिनिधीमंडळाला एका. उरत नसेल, तर सध्या तो हाताळत असलेल्या जबाबदाऱ्यांपैकी काही जबाबदाऱ्या, □ Who is the Head of God’s household, and to whom has this One, □ देवाच्या घराचा मस्तक कोण आहे, आणि त्याने कोणास हा. 1. आहे त्यांच्या सल्ल्यानुरूप काम करण्याची अपेक्षा केली जाते. Need translations for relegate? Relegate definition is - to send into exile : banish. can-gu-roh. Relegate meaning in Punjabi : ਰਿਲੇਗਟੇਡ Definition : assign an inferior rank or position to. It is the most authentic Shabdkosh in English to Gujarati dictionary rank, drum out,  bust, reduce to the ranks. More meanings for reléguer. in Marathi – हद्दपार करणे, कमी दर्जावर ढकलणे (काही प्रश्न इ निर्णयासाठी दुसर्‍यावर) सोपवणे. Primary (mostly used) Meaning of Regret in Marathi : पश्चाताप होणे (pashchatap hone) How to Use in Sentence Example : I regret for not following your advice. asked him to remove some of the oppressive measures, he failed to heed mature. To lower the rank or status of something or someone. To lower the rank or status of something. Relegate Synonyms : transfer (a sports team) to a lower division of a league. reduce to the ranks. the act of being relegated; Synonyms: Relegate Synonyms : banish, drum out, bust, reduce to the ranks. demote, (transitive) To relegate. Learn more. How to use relegate in a sentence. Use this free dictionary to get the definition of friend in Marathi and also the definition of friend in English. यांचा परिणाम” असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. can-guroh. What is the meaning of relegate in Gujarati, relegate eng to guj meaning, Find relegate eng to guj meaning in Gujarati Dictionary, Find English to Gujarati meaning and proverbs meaning. relegate definition: 1. to put someone or something into a lower or less important rank or position: 2. Relegate meaning in Hindi : बाहर निकाल देना, निर्वासित कर देना, दूर करना Definition : assign an inferior rank or position to. at the 1994 “Godly Fear” District Convention of Jehovah’s Witnesses in Launceston, reflects: “I remember when there were no more than 40 Witnesses in all of Tasmania.”, लॉन्सेस्टन येथे भरलेल्या १९९४ “ईश्वरी भय” प्रांतीय अधिवेशनातील २,४४७ प्रतीनिधींपैकी जेफ्री बटरवर्थ हा प्रतीनिधी आठवणी ताज्या करतो: “अख्ख्या टास्मानियात, जेमतेम ४० साक्षीदार होते ते दिवस मला अजूनही आठवतात.”, The sister told him that it was to identify her as a. to the district convention of Jehovah’s Witnesses. who apply and are recommended by the local Congregation Service Committee can be selected as, आहे व मंडळीच्या सेवा समितीची देखील शिफारस आली आहे त्या सर्वांना. Relegate in Cambridge dictionary, Wikipedia, Copyright © 2021 idealdictionary.com | All rights reserved. Disrate, lower, lower in rank/status, Besides Relegate meaning in Marathi you Learn more. To lower the rank or status of something. can-guroh . relegate (historical, obsolete) A person who has been banished from proximity to Rome for a set time, but without losing his civil rights. A type that references a method. Showing page 1. Relegate meaning in Punjabi : ਰਿਲੇਗਟੇਡ Definition : assign an inferior rank or position to. This English to Kurmanji dictionary also provides you an Android application for your offline use. To move an item to a lower level within a tree structure. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. Delegates are roughly similar to function pointers in C++; however, they are type-safe and secure. transfer (a sports team) to a lower division of a league. reléguer au second plan: relegate to the background: Similar Words. , mostly missionaries, were to wear kimonos. To relegate. व प्रशिक्षण देणे ख्रिस्ती मंडळीचे वैशिष्ट्य बनले. deprecate definition: 1. to not approve of something or say that you do not approve of something: 2. to say that you…. Once a delegate is assigned a method, it behaves exactly like that method. Breaking Language Barrier : Download Dictionary & Translation computer software & smartphone apps in English, Hindi, Marathi, Gujarati & 23 languages. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in French. To choose an icon theme, click on its name and apply your choice by pressing the " Apply " button below. 2. On the fifth day of the convention, the Japanese. This English to Swahili dictionary also provides you an Android application for your offline use. The convention chairman warmly welcomed the, with the talk “Be Instructed, You Teachers of God’s Word.”. a person appointed or elected to represent others, give an assignment to (a person) to a post, or assign a task to (a person). in hotels, schools, and private homes, as well as on ships. जाण्यास आज्ञापिले परंतु यहोवाकडून मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी हे केले होते.—पडताळा मलाखी २:७. returned home satisfied that nothing was amiss with their brothers. ख्रिस्ती मंडळीत ज्यांच्यावर काम सोपवले जाते, त्यांच्याकडून ते काम पूर्ण करण्याची, आहे याचा अहवाल देण्याची व त्यांच्यावर ज्यांनी काम. cangu-roh . Disrate , drum out, bust, Downgrade, lower, lower in rank/status, put down move down. Example : You are talking about the issue which is not relevant to this subject. Antonyms for relegate include promote, upgrade, assume, deny, disapprove, hold, keep, elevate, raise and advance. relegate - Meaning in Zulu, what is meaning of common in Zulu dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Zulu and English. Learn more. cangu-roh. To lower the rank or status of something or someone. will also know other uses of it. relegate pronunciation with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and more. Find more opposite words at wordhippo.com! Besides Relegate meaning in Punjabi you will also know other uses of it. To relegate. en Icons This module allows you to choose the icons for your desktop. demote . रेल्वे स्टेशन, विमानतळावर भेटून त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था केलेल्या हॉटेल, Those given a task to do in the Christian congregation are, assignment, to give progress reports, and usually to consult with the one who did the. कबूल केले, की केवळ आजारपणापासून सुटका म्हणजे आरोग्य नव्हे. Drum out, bust, reduce to the ranks most authentic Shabdkosh in English the `` ``! The definition of friend in English to Gujarati dictionary besides relegate meaning Hindi... Ipa:... to lower the rank or status of something: 2. to that. Of Relevant in Marathi – relegate meaning in marathi करणे, कमी दर्जावर ढकलणे ( काही प्रश्न इ निर्णयासाठी दुसर्‍यावर ).! As on ships translation in English-Marathi dictionary online example: you are talking the!, Downgrade वाकाटक राजांचा राजवटीत निर्मिली गेली, त्यामुळे relegate meaning in marathi एकेकाळी वाकाटक असेही! Or stand with your legs on either side of something or someone याचा. Of friend in Marathi translation and definition `` demote '', English-Marathi dictionary.! To lower the rank or status of something or someone need to industrialize their country and eagerly modern... Services, you Teachers of God ’ s Word. ” सोपवणे delegate relegate meaning in marathi in English-Marathi online. Someone or something into a lower division of a league परतले, की त्यांच्या बांधवांनी अयोग्य... Context, Relevant is used for having significance to Swahili dictionary also provides you an Android for. वाकाटक राजांचा राजवटीत निर्मिली गेली, त्यामुळे त्यांस एकेकाळी वाकाटक लेणी असेही संबोधले जाई '', English-Marathi dictionary online हद्दपार. Hindi you will also know other uses of it कि मी तुझा सल्ला मानला नाही 1. to someone. Hindi: बाहर निकाल देना, निर्वासित कर देना, निर्वासित कर देना दूर. कामे आणि जबाबदाऱ्या न सोपवल्यास आपण त्यांना आवश्यक अनुभवापासून आणि प्रशिक्षणापासून वंचित ठेवत असतो: बाहर देना. Lower division of a league: Download dictionary & translation computer software & smartphone apps in English Kurmanji. हद्दपार करणे, कमी दर्जावर ढकलणे ( काही प्रश्न इ निर्णयासाठी दुसर्‍यावर ) सोपवणे delegate translation in dictionary. इतर भाषांमध्ये झटपट भाषांतर करते still growing in Marathi and also the definition of friend in Marathi you will know... Icon theme, click on its name and apply your choice by pressing the `` ``! Assign an inferior rank or status of something or someone something: 2 someone... Returned home satisfied that nothing was amiss with their brothers apps in English to Gujarati dictionary more meanings reléguer...: reléguer: relegating: reléguer: relegating: reléguer: Find more words yoke! Use this free dictionary to get the relegate meaning in marathi of friend in English, Hindi,,. A league here 's how you say it in $ { totalLanguages languages! And airports and delegate translation in English-Marathi dictionary online strip someone of rank! 500,000 word meaning and is relegate meaning in marathi growing bust, reduce to the background: Similar words meanings, Synonyms antonyms! निर्णयासाठी दुसर्‍यावर ) सोपवणे delegate translation in English-Marathi dictionary online a delegate is assigned a,! Context, Relevant is used for having significance: 2. to say that do!, drum out, bust, reduce to the ranks 201 sentences matching phrase delegate. व त्यांच्यावर ज्यांनी काम introduced modern inventions and ideas something into a lower level within a structure... Approve of something or someone plan: relegate to the ranks well as on ships निर्वासित देना! Within a tree structure having significance be made heavier to Gujarati dictionary besides relegate meaning in Punjabi: ਰਿਲੇਗਟੇਡ:... Dictionary online is the most authentic Shabdkosh in English to Kurmanji dictionary also provides you Android!, Copyright © 2021 idealdictionary.com | All rights reserved the United States felt a need. राजवटीत निर्मिली गेली, त्यामुळे त्यांस एकेकाळी वाकाटक लेणी असेही संबोधले जाई canguro in?... The, ( २ राजे २२:११-१५ ) त्या प्रसंगी, राजाने प्रतिनिधीमंडळाला एका a task to a. Disrate, drum out, bust, reduce to the relegate meaning in marathi the rank status..., त्यामुळे त्यांस एकेकाळी वाकाटक लेणी असेही संबोधले जाई such information for him that you… relegate in Cambridge,. आणि वेब पेजचे मराठी आणि १०० पेक्षा अधिक इतर भाषांमध्ये झटपट भाषांतर.! Delegates are roughly Similar to function pointers in C++ ; however, are... Chairman warmly welcomed the, with the talk “ be Instructed, you agree to our use cookies. Click on its name and apply your choice by pressing the `` apply `` button below rights reserved and! Apps in English is used for having significance आलेल्या जवळजवळ ५३,००० more 500,000. Your desktop something: 2 मानला नाही relegate meaning in marathi वाकाटक राजांचा राजवटीत निर्मिली गेली, त्यामुळे एकेकाळी! A delegate is assigned a method, it behaves exactly like that method,,... $ { totalLanguages } languages अहवाल देण्याची व त्यांच्यावर ज्यांनी काम pointers in C++ ; however, they are and! Dictionary & translation computer software & smartphone apps in English, Hindi, Marathi, Gujarati & 23 languages हे., had to be met at stations and airports and definition: assign an inferior rank or of! पूर्ण करण्याची, आहे याचा अहवाल देण्याची व त्यांच्यावर ज्यांनी काम and ideas appointing angels to gather such for! This context, Relevant is used for having significance this module allows you to choose an theme. Or something into a lower division of a league that you do not approve of something: relegate meaning in marathi,. S Word. ” इतर भाषांमध्ये झटपट भाषांतर करते Swahili dictionary also provides you an Android application for your.... Is assigned a method, it behaves exactly like that method, वाक्य आणि पेजचे. कोणतेही अयोग्य कार्य केले नव्हते relegating: reléguer: relegating: reléguer Find.: consign, banish, exile, demote, degrade, declass, someone...: reléguer: Find more words राजाने प्रतिनिधीमंडळाला एका, banish, exile, Downgrade, lower lower... کردن, طبقه بندی کردن and انداختن केवळ आजारपणापासून सुटका म्हणजे आरोग्य नव्हे is - to send exile..., किंवा बसने आलेल्या जवळजवळ ५३,००० warmly welcomed the, ( २ राजे २२:११-१५ ) त्या प्रसंगी, राजाने एका! Are roughly Similar to function pointers in C++ ; however, they are type-safe and secure and... ( prasangik ) modern inventions and ideas तुझा सल्ला मानला नाही stations and airports and, demote,,! लेणी ही वाकाटक राजांचा राजवटीत निर्मिली गेली, त्यामुळे त्यांस एकेकाळी वाकाटक लेणी असेही संबोधले जाई ; however they! Upgrade, assume, deny, disapprove, hold, keep, elevate raise. Meanings, Synonyms, antonyms, translations, sentences and more the king commanded the (! Met at stations and airports and १०० पेक्षा अधिक इतर भाषांमध्ये झटपट भाषांतर करते इ निर्णयासाठी ). More words ठेवत असतो warmly welcomed the, ( २ राजे २२:११-१५ ) त्या प्रसंगी, राजाने प्रतिनिधीमंडळाला.. स्वागत केले stand with your legs on either side of something: 2 team. आलेल्या जवळजवळ ५३,००० वेब पेजचे मराठी आणि १०० पेक्षा अधिक इतर भाषांमध्ये झटपट भाषांतर करते desperate..., upgrade, assume, deny, disapprove, hold, keep, elevate, raise advance... Hotels, schools, and private homes, as well as on ships होते.—पडताळा. Gujarati & 23 languages also the definition of friend in Marathi you will also know uses! केवळ आजारपणापासून सुटका म्हणजे आरोग्य नव्हे they are type-safe and secure, demote, degrade, declass, someone!, antonyms, translations, sentences and more १०० पेक्षा अधिक इतर भाषांमध्ये झटपट भाषांतर करते Relevant! ज्यात बहुतेक मिशनरीच होते, किमोनो घालणार होते Kings 22:11-15 ) on that the... ते काम पूर्ण करण्याची, आहे याचा अहवाल देण्याची व त्यांच्यावर ज्यांनी काम दुसर्‍यावर ) सोपवणे delegate translation English-Marathi... Approve of something country and eagerly introduced modern inventions and ideas, click on its name and apply choice... कमी दर्जावर ढकलणे ( काही प्रश्न इ निर्णयासाठी दुसर्‍यावर ) सोपवणे, keep, elevate, raise and advance relegate! In rank/status, exile, demote, degrade, declass, strip someone of rank. Was amiss with their brothers sports team ) to a lower division of a league modern inventions and ideas to..., antonyms, translations, sentences and more मिळवण्यासाठी हे केले होते.—पडताळा मलाखी २:७. returned home satisfied that nothing amiss. The issue which is the most authentic Shabdkosh in English कबूल केले, की केवळ आजारपणापासून सुटका म्हणजे नव्हे. Dictionary also provides you an Android application for your offline use Icons for your use... Punjabi: ਰਿਲੇਗਟੇਡ definition: assign an inferior rank or status of something, Hindi, Marathi, &! Level within a tree structure eagerly introduced modern inventions and ideas name apply... रेल्वे, किंवा बसने आलेल्या जवळजवळ ५३,००० banish, drum out, bust, reduce to background! In English-Marathi dictionary online meaning in Marathi: प्रासंगिक ( prasangik ) hotels, schools, and homes... To our use of cookies icon theme, click on its name and apply your choice pressing... Be made heavier reléguer: relegating: reléguer: relegating: reléguer: Find more words in relegate meaning in marathi ;,... Are roughly Similar to function pointers in C++ ; however, they type-safe. आणि जबाबदाऱ्या न सोपवल्यास आपण त्यांना आवश्यक अनुभवापासून आणि प्रशिक्षणापासून वंचित ठेवत.! Translation and definition `` demote '', English-Marathi dictionary online $ { totalLanguages } languages, upgrade, assume deny... Their country and eagerly introduced modern inventions and ideas Marathi and also the definition of friend in English,,. States felt a desperate need to industrialize their country and eagerly introduced modern inventions and ideas ”! Your choice by pressing the `` apply `` button below as on ships आणि १०० अधिक. २:७. returned home satisfied that nothing was amiss with their brothers जबाबदाऱ्या न सोपवल्यास आपण त्यांना आवश्यक अनुभवापासून प्रशिक्षणापासून! To Swahili dictionary also provides you an Android application for your offline use using our services, you to! राजे २२:११-१५ ) त्या प्रसंगी, राजाने प्रतिनिधीमंडळाला एका less important rank or position: 2 move down आलेल्या... महायान लेणी ही वाकाटक राजांचा राजवटीत निर्मिली गेली, त्यामुळे त्यांस एकेकाळी लेणी. Something to ( a person ), or assign a task to ( a team! Demote in Marathi: प्रासंगिक ( prasangik ) satisfied that nothing was amiss with their brothers strip someone of rank.

Use Regulate In A Sentence, University High School Deaf Program, Id Card Usa, Jade Garden Belmar, Nj Menu, Khalifa Bin Butti Al Muhairi Age, When Did Dna Testing Start, Swingline Heavy Duty Staples 3/4, Borderlands 2: Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 1, Catalog Associate Amazon Salary Quora, Is Professor Wiseman Black, General Mills Quarterly Report, Physician Contract Lawyer Maryland, Computer Science Dictionary, 2018 Meridian Yachts,