Mīļrīts Balvu Valsts ģimnāzijā

Pirmdien skolas aktu zālē pulcējās skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki un vecāki, lai kopā iedegtu pirmo Adventes svecīti🕯️skolas vainagā. Jaunieši omulīgi iekārtojās uz līdzpaņemtajiem spilventiņiem un klausījās skolotājas Dainas lasīto pasaku par cilvēku un viņa sirdi.

Gaismas tēlā iejutās skolotājas Līgas Morozas – Ušackas deju studijas meitenes, kas ar lirisku priekšnesumu radīja patiesi gaišu noskaņu.

Šajā dienā ģimnāzijā ciemojās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels, lai kopā svinētu Ziemassvētku gaidīšanas laika sākšanos. Viņš ar mums runāja par šķietamo un patieso laimes sajūtu. Par ģimeni un garīgajām vērtībām kā laimes avotu, par sirdsapziņu un cilvēka dvēseli, kas ilgojas pēc patiesas Gaismas.

Pasākuma noslēgumā ikviens, kas vēlējās, iededza sveci pie lielā Adventes vainaga, lai simboliski nestu gaismu tālāk pasaulē. Lai gaišs, sirdssilts un svētīgs Ziemassvētku gaidīšanas laiks!🤍

Šis ieraksts tika publicēts Nekategorizēts. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.